فنون ایجاد انگیزه در دانش آموزان
فنون ایجاد انگیزه در دانش آموزان

انگیزه چیست؟

انگیزه حالت مشخصی است که سبب ایجاد رفتاری معین می شود. انگیزه های روانی به طور عمده تحت تأثیر اجتماع خاصی قرار دارند که شخص در آن رشد کرده است.

تعریف انگیزش:

انگیزش به علت یا چرایی رفتار اشاره دارد، روان شناسان مفهوم انگیزش را به عواملی محدود می سازند که به رفتار نیرو می بخشد و به آن جهت می دهند.

 

تأثیر انگیزش بر یادگیری

انگیزش هم هدف است، هم وسیله. به عنوان هدف، از دانش آموزان می خواهیم نسبت به موضوع های گوناگون علمی و اجتماعی علاقه کسب کنند. به عنوان وسیله، انگیزش مانند آمادگی ذهنی یا رفتار ورودی، پیش نیاز یادگیری به حساب می آید و تأثیر آن بر یادگیری، یکی از امور بدیهی است. یادگیری معلول انگیزه های متفاوت است. یکی از این انگیزه ها که نقش مهمی در جریان یادگیری دارد، میل و رغبت شاگردان به آموختن است. رغبت، محرکی است که نیروی فعالیت را افزایش می دهد. برای این که شاگردان در هنگام یادگیری فعال باشند، باید به موضوعی که می خواهند فرا بگیرند، علاقه مند باشند. برای ایجاد رغبت، لازم است مطالب و مفاهیم درسی بر اساس نیاز شاگردان تنظیم شود و هدف ها برای دانش آموزان ارزشمند و قابل وصول باشد. هدف ارزشمند و قابل وصول، فرد را به خواستن و طلب کردن وا می دارد و نیروی لازم برای فعالیت را در او به وجود می آورد. از راه های متفاوتی می توان ایجاد انگیزه کرد و علاقه ی دانش آموزان را به یادگیری افزایش داد. در این نوشتار، بعضی از این روش ها و فنون معرفی می شوند.

 

ده روش برای ایجاد انگیزش در دانش آموزان

1. بیان دقیق انتظارات در آغاز درس، با توجه به هدف های آموزشی

این نکته که دانش آموز بداند معلم چه انتظاراتی از او دارد و هدف کاملاً برای او روشن باشد، بی شک به بهبود یادگیری و افزایش علاقه در یادگیرندگان کمک خواهد کرد. پژوهش های انجام شده نشان داده اند یادگیرندگانی که از هدف های درس و آموزش اطلاعی ندارند، به خوبی یادگیرندگانی که معلم قبل از شروع درس انتظارات خود را به ایشان می گوید و آنان را از هدف های درس آگاه می سازد، در پیشرفت درس موفق نمی شوند.

 

2. استفاده از تشویق های کلامی در شرایط لازم

در بسیاری مواقع، تشویق های کلامی معلم از دیگر انواع تشویق، مؤثرتر است و تأثیر بسیار زیادی بر عملکرد دانش آموز دارد، چون بلافاصله پس از یک رفتار خوشایند رخ می دهد. استفاده از واژه هایی چون: «خوب»، «عالی»، «آفرین» و «خیلی خوب» پس از عملکرد درست دانش آموز، از تدبیرهای مؤثر انگیزشی است. مؤثرترین تشویق آن است که به رفتار و عملکرد درست دانش آموز وابسته باشد. هم چنین معلم باید به اندازه ی لازم دانش آموزان را ستایش و تشویق کند. اگر تشویق بیش از حد باشد، اثر مثبت خود را از دست می دهد و از خاصیت تقویت کنندگی آن کم می شود.

 

3. بهره گیری از آزمون و نمره

نمره های ارزشیابی هایی که معلمان از دانش آموزان به عمل می آورند، ارزش انگیزشی زیادی دارند، زیرا این نمره ها با پاداش هایی چون: تأیید معلم و پدر و مادر، ارتقا به کلاس بالاتر، ورود به دانشگاه و رضایت از عملکرد خود، همراه اند. به ویژه اگر این نمره ها به صورت مستمر و ماهانه همراه با بازخورد به اطلاع سرپرست دانش آموزان رسانده شود، در افزایش انگیزش دانش آموزان اثر مثبتی دارد. بنابراین معلم می تواند با اجرای آزمون های هدفمند، سطح انگیزشی یادگیرندگان را بالا ببرد. با این حال نکته ای را که باید درباره ی امتحانات گوناگون در نظر داشت، این است که از آن ها به عنوان وسیله ای برای اطلاع دانش آموزان از نحوه ی عملکرد و میزان یادگیری شان استفاده کرد، نه به عنوان وسیله ای برای تهدید و تنبیه آنان.

 

4. استفاده از خاصیت برانگیختگی مطالب

هر اندازه مطالب ارائه شده، جدید، پر معنی و تعجب بر انگیز باشد، باعث افزایش سطح برانگیختگی و هم چنین عامل تحریک حس کنجکاوی در دانش آموزان می شود. با توجه به این موضوع، معلم می تواند با ارائه ی مطالبی که ویژگی های برانگیختگی دارد، در دانش آموزان ایجاد انگیزه کند. مطلبی که برای دانش آموز نو و معنی دار باشد، شوق یادگیری و دانستن را در او افزایش می دهد و میل و رغبت او را به یادگیری بیشتر خواهد کرد.

 

5. ارائه ی مطالب آموزشی از ساده به دشوار

ارائه ی مطلب از ساده به مشکل باعث می شود، دانش آموز در ابتدا به موفقیت هایی دست بیابد. این موفقیت اولیه موجب می شود، دانش آموز اعتماد به نفس بیشتری کسب کند. همین امر، تحرک و انگیزشی در او ایجاد می کند تا برای یادگیری متن های دشوارتر بعدی آماده شود. برعکس، چنان چه مواد آموزشی در ابتدا به صورت مشکل ارائه شوند، ممکن است شکست و ناکامی را در دانش آموز به دنبال داشته باشد و به دنبال آن دلسردی و بی انگیزگی در او ایجاد شود. نیز باید گفت، موفقیت آغازین دانش آموز، موجب دریافت تشویق هایی از سوی معلمان و پدر و مادر خواهد شد و این خود، به افزایش انگیزه برای یادگیری بیشتر در دانش آموزان می انجامد.

 

6. کاربرد مثال های آشنا هنگام آموزش مطالب تازه و استفاده از موقعیت های تازه هنگام کاربرد مطالب آموخته شده

برای این که علاقه ی دانش آموزان به یادگیری بیشتر شود، به طوری که دانش آموز خود با میل و رغبت پی گیر مطلب شود، بهتر است معلم به هنگام آموزش مطالب تازه، از مثال های ملموس و آشنا استفاده کند. استفاده از مثال های شناخته شده، ذهن دانش آموز را تحریک می کند و علاقه به جریان یادگیری را در او افزایش می دهد. زمانی که می خواهید مطالب آموخته شده حالت کاربردی داشته باشد، بهتر است آن ها را در موقعیت های تازه به کار ببرید؛ زیرا استفاده از موقعیت های تازه باعث می شود، دانش آموز از حالت کسلی که در اثر یکنواختی برایش ایجاد شده است، خارج شود و با میل و علاقه در جریان یادگیری قرار بگیرد.

 

7. بهره بردن از روش های متنوع آموزشی

ایفای نقش، بحث گروهی، پرسش و پاسخ، گزارش انفرادی و گروهی، و هر تدبیر دیگری که دانش آموزان را در فعالیت یادگیری شرکت دهد، به مقدار زیادی انگیزه ی آنان را بالا می برد. خسته کننده ترین روش آموزشی آن است که معلم تمام وقت کلاس را به خود اختصاص دهد و فرصت هیچ گونه فعالیت و اظهار نظری را به دانش آموزان ندهد. پژوهش های متعدد نشان داده است، یکی از بهترین راه های ایجاد انگیزه در یادگیرندگان، شرکت دادن ایشان در فعالیت های کلاسی است.

 

8. کاستن از پیامدهای منفی مشارکت یادگیرندگان در فعالیت های یادگیری

برای این که دانش آموزان بتوانند در امر یادگیری شرکت فعال داشته باشند، به پاداش و یا تقویت مثبت از طرف معلم خود نیاز دارند. اگر دانش آموزی که به قدر توانایی خود سعی در مشارکت کلاس و یادگیری دارد، از طرف معلم مورد توجه قرار گیرد و معلم بتواند از طریق تقویت مثبت، این رفتار را در او تقویت کند، این کار موجب انگیزش بیشتر دانش آموز خواهد شد. چرا که تقویت مثبت، بهترین و مؤثرترین روش تثبیت رفتار و مهم ترین عامل ادامه ی رفتارهای انسان در زندگی روزانه است. برای این منظور، معلم باید بکوشد از پیامدهای آزارنده جلوگیری کند. بعضی از عواملی که ممکن است در جریان یادگیری باعث دلسردی دانش آموزان شود، عبارت است از:

 

فنون ایجاد انگیزه در دانش آموزان

* بی توجهی معلم به علاقه، رغبت و استعداد دانش آموزان.

* استفاده ی محض از روش های تدریس سنتی مانند حفظ و تکرار و یا سخنرانی و عدم برانگیختگی حس کنجکاوی دانش آموزان.

* مجبور ساختن دانش آموزان به انجام تکالیفی که سطح دشواری شان خارج از توانایی آن ها است.

* از دست دادن حس اعتماد به نفس در نتیجه ی شکست در حل مسائل و یا انجام فعالیت های یادگیری.

* گرفتن نمره ی کم در امتحانی که معلم قبلاً محتوای آن را آموزش نداده است.

* مجبور ساختن دانش آموز به رقابت با کسانی که از او توانایی بیشتری دارند.

* بی توجهی معلم به کوشش های دانش آموزان.

* مجبور ساختن دانش آموزان به ساکت و آرام نشستن در کلاس و گوش دادن به سخنرانی های خسته کننده ی معلم.

 

9. دادن تکلیف هایی که نه خیلی ساده اند و نه خیلی دشوار

معمولاً دانش آموزانی که انگیزه ی پیشرفت بیشتری دارند، به دنبال تکلیف هایی می روند که با مقداری تفکر و پیچیدگی همراه باشد و آن ها را به فعالیت وادارد. این نوع تکالیف، اگر درست و به جا ارائه شوند، به اعتماد به نفس در دانش آموز خواهد انجامید. حال اگر این تکلیف ها بسیار ساده و پیش پا افتاده باشند، چنین احساسی ایجاد نخواهد شد. هم چنین اگر تکالیف بسیار دشوار باشند، احتمال شکست و ناکامی و به دنبال آن عدم اعتماد به نفس را در او ایجاد خواهد کرد. بنابراین، سطح دشواری تکلیف های درسی باید با سطح توانایی و یادگیری دانش آموز منطبق باشد تا او بتواند با تلاش و کوششی که به خرج می دهد، از عهده ی انجام تکالیف برآید و انگیزه ی یادگیری اش افزایش یابد.

 

10. ارائه ی مطالب تا حد ممکن به صورت معنی دار و در ارتباط با موقعیت های واقعی زندگی

بر اساس اعتقاد و یافته های روان شناسان، انگیزه ی واقعی انسان ها در یادگیری، انگیزه ی درونی ایشان است. فهمیدن مطالب، انگیزه ی درونی آنان را تقویت خواهد کرد و سبب شوق یادگیری و کشف اطلاعات خواهد شد. به همین خاطر، هر اندازه مطالب معنی دارتر و منطقی تر باشند، کنجکاوی افراد را بیشتر تحریک می کنند. بر همین اساس، در کلاس درس نیز اگر معلم بتواند مطالب درسی را به صورت معنی دار و قابل درک ارائه دهد و آن ها را با موقعیت های واقعی زندگی ارتباط دهد، شوق و انگیزه ی یادگیری در دانش آموز افزایش خواهد یافت

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ساعت 13:25  توسط اردشیر خلیلی  | 

فنون ایجاد انگیزه در دانش آموزان
فنون ایجاد انگیزه در دانش آموزان

انگیزه چیست؟

انگیزه حالت مشخصی است که سبب ایجاد رفتاری معین می شود. انگیزه های روانی به طور عمده تحت تأثیر اجتماع خاصی قرار دارند که شخص در آن رشد کرده است.

تعریف انگیزش:

انگیزش به علت یا چرایی رفتار اشاره دارد، روان شناسان مفهوم انگیزش را به عواملی محدود می سازند که به رفتار نیرو می بخشد و به آن جهت می دهند.

 

تأثیر انگیزش بر یادگیری

انگیزش هم هدف است، هم وسیله. به عنوان هدف، از دانش آموزان می خواهیم نسبت به موضوع های گوناگون علمی و اجتماعی علاقه کسب کنند. به عنوان وسیله، انگیزش مانند آمادگی ذهنی یا رفتار ورودی، پیش نیاز یادگیری به حساب می آید و تأثیر آن بر یادگیری، یکی از امور بدیهی است. یادگیری معلول انگیزه های متفاوت است. یکی از این انگیزه ها که نقش مهمی در جریان یادگیری دارد، میل و رغبت شاگردان به آموختن است. رغبت، محرکی است که نیروی فعالیت را افزایش می دهد. برای این که شاگردان در هنگام یادگیری فعال باشند، باید به موضوعی که می خواهند فرا بگیرند، علاقه مند باشند. برای ایجاد رغبت، لازم است مطالب و مفاهیم درسی بر اساس نیاز شاگردان تنظیم شود و هدف ها برای دانش آموزان ارزشمند و قابل وصول باشد. هدف ارزشمند و قابل وصول، فرد را به خواستن و طلب کردن وا می دارد و نیروی لازم برای فعالیت را در او به وجود می آورد. از راه های متفاوتی می توان ایجاد انگیزه کرد و علاقه ی دانش آموزان را به یادگیری افزایش داد. در این نوشتار، بعضی از این روش ها و فنون معرفی می شوند.

 

ده روش برای ایجاد انگیزش در دانش آموزان

1. بیان دقیق انتظارات در آغاز درس، با توجه به هدف های آموزشی

این نکته که دانش آموز بداند معلم چه انتظاراتی از او دارد و هدف کاملاً برای او روشن باشد، بی شک به بهبود یادگیری و افزایش علاقه در یادگیرندگان کمک خواهد کرد. پژوهش های انجام شده نشان داده اند یادگیرندگانی که از هدف های درس و آموزش اطلاعی ندارند، به خوبی یادگیرندگانی که معلم قبل از شروع درس انتظارات خود را به ایشان می گوید و آنان را از هدف های درس آگاه می سازد، در پیشرفت درس موفق نمی شوند.

 

2. استفاده از تشویق های کلامی در شرایط لازم

در بسیاری مواقع، تشویق های کلامی معلم از دیگر انواع تشویق، مؤثرتر است و تأثیر بسیار زیادی بر عملکرد دانش آموز دارد، چون بلافاصله پس از یک رفتار خوشایند رخ می دهد. استفاده از واژه هایی چون: «خوب»، «عالی»، «آفرین» و «خیلی خوب» پس از عملکرد درست دانش آموز، از تدبیرهای مؤثر انگیزشی است. مؤثرترین تشویق آن است که به رفتار و عملکرد درست دانش آموز وابسته باشد. هم چنین معلم باید به اندازه ی لازم دانش آموزان را ستایش و تشویق کند. اگر تشویق بیش از حد باشد، اثر مثبت خود را از دست می دهد و از خاصیت تقویت کنندگی آن کم می شود.

 

3. بهره گیری از آزمون و نمره

نمره های ارزشیابی هایی که معلمان از دانش آموزان به عمل می آورند، ارزش انگیزشی زیادی دارند، زیرا این نمره ها با پاداش هایی چون: تأیید معلم و پدر و مادر، ارتقا به کلاس بالاتر، ورود به دانشگاه و رضایت از عملکرد خود، همراه اند. به ویژه اگر این نمره ها به صورت مستمر و ماهانه همراه با بازخورد به اطلاع سرپرست دانش آموزان رسانده شود، در افزایش انگیزش دانش آموزان اثر مثبتی دارد. بنابراین معلم می تواند با اجرای آزمون های هدفمند، سطح انگیزشی یادگیرندگان را بالا ببرد. با این حال نکته ای را که باید درباره ی امتحانات گوناگون در نظر داشت، این است که از آن ها به عنوان وسیله ای برای اطلاع دانش آموزان از نحوه ی عملکرد و میزان یادگیری شان استفاده کرد، نه به عنوان وسیله ای برای تهدید و تنبیه آنان.

 

4. استفاده از خاصیت برانگیختگی مطالب

هر اندازه مطالب ارائه شده، جدید، پر معنی و تعجب بر انگیز باشد، باعث افزایش سطح برانگیختگی و هم چنین عامل تحریک حس کنجکاوی در دانش آموزان می شود. با توجه به این موضوع، معلم می تواند با ارائه ی مطالبی که ویژگی های برانگیختگی دارد، در دانش آموزان ایجاد انگیزه کند. مطلبی که برای دانش آموز نو و معنی دار باشد، شوق یادگیری و دانستن را در او افزایش می دهد و میل و رغبت او را به یادگیری بیشتر خواهد کرد.

 

5. ارائه ی مطالب آموزشی از ساده به دشوار

ارائه ی مطلب از ساده به مشکل باعث می شود، دانش آموز در ابتدا به موفقیت هایی دست بیابد. این موفقیت اولیه موجب می شود، دانش آموز اعتماد به نفس بیشتری کسب کند. همین امر، تحرک و انگیزشی در او ایجاد می کند تا برای یادگیری متن های دشوارتر بعدی آماده شود. برعکس، چنان چه مواد آموزشی در ابتدا به صورت مشکل ارائه شوند، ممکن است شکست و ناکامی را در دانش آموز به دنبال داشته باشد و به دنبال آن دلسردی و بی انگیزگی در او ایجاد شود. نیز باید گفت، موفقیت آغازین دانش آموز، موجب دریافت تشویق هایی از سوی معلمان و پدر و مادر خواهد شد و این خود، به افزایش انگیزه برای یادگیری بیشتر در دانش آموزان می انجامد.

 

6. کاربرد مثال های آشنا هنگام آموزش مطالب تازه و استفاده از موقعیت های تازه هنگام کاربرد مطالب آموخته شده

برای این که علاقه ی دانش آموزان به یادگیری بیشتر شود، به طوری که دانش آموز خود با میل و رغبت پی گیر مطلب شود، بهتر است معلم به هنگام آموزش مطالب تازه، از مثال های ملموس و آشنا استفاده کند. استفاده از مثال های شناخته شده، ذهن دانش آموز را تحریک می کند و علاقه به جریان یادگیری را در او افزایش می دهد. زمانی که می خواهید مطالب آموخته شده حالت کاربردی داشته باشد، بهتر است آن ها را در موقعیت های تازه به کار ببرید؛ زیرا استفاده از موقعیت های تازه باعث می شود، دانش آموز از حالت کسلی که در اثر یکنواختی برایش ایجاد شده است، خارج شود و با میل و علاقه در جریان یادگیری قرار بگیرد.

 

7. بهره بردن از روش های متنوع آموزشی

ایفای نقش، بحث گروهی، پرسش و پاسخ، گزارش انفرادی و گروهی، و هر تدبیر دیگری که دانش آموزان را در فعالیت یادگیری شرکت دهد، به مقدار زیادی انگیزه ی آنان را بالا می برد. خسته کننده ترین روش آموزشی آن است که معلم تمام وقت کلاس را به خود اختصاص دهد و فرصت هیچ گونه فعالیت و اظهار نظری را به دانش آموزان ندهد. پژوهش های متعدد نشان داده است، یکی از بهترین راه های ایجاد انگیزه در یادگیرندگان، شرکت دادن ایشان در فعالیت های کلاسی است.

 

8. کاستن از پیامدهای منفی مشارکت یادگیرندگان در فعالیت های یادگیری

برای این که دانش آموزان بتوانند در امر یادگیری شرکت فعال داشته باشند، به پاداش و یا تقویت مثبت از طرف معلم خود نیاز دارند. اگر دانش آموزی که به قدر توانایی خود سعی در مشارکت کلاس و یادگیری دارد، از طرف معلم مورد توجه قرار گیرد و معلم بتواند از طریق تقویت مثبت، این رفتار را در او تقویت کند، این کار موجب انگیزش بیشتر دانش آموز خواهد شد. چرا که تقویت مثبت، بهترین و مؤثرترین روش تثبیت رفتار و مهم ترین عامل ادامه ی رفتارهای انسان در زندگی روزانه است. برای این منظور، معلم باید بکوشد از پیامدهای آزارنده جلوگیری کند. بعضی از عواملی که ممکن است در جریان یادگیری باعث دلسردی دانش آموزان شود، عبارت است از:

 

فنون ایجاد انگیزه در دانش آموزان

* بی توجهی معلم به علاقه، رغبت و استعداد دانش آموزان.

* استفاده ی محض از روش های تدریس سنتی مانند حفظ و تکرار و یا سخنرانی و عدم برانگیختگی حس کنجکاوی دانش آموزان.

* مجبور ساختن دانش آموزان به انجام تکالیفی که سطح دشواری شان خارج از توانایی آن ها است.

* از دست دادن حس اعتماد به نفس در نتیجه ی شکست در حل مسائل و یا انجام فعالیت های یادگیری.

* گرفتن نمره ی کم در امتحانی که معلم قبلاً محتوای آن را آموزش نداده است.

* مجبور ساختن دانش آموز به رقابت با کسانی که از او توانایی بیشتری دارند.

* بی توجهی معلم به کوشش های دانش آموزان.

* مجبور ساختن دانش آموزان به ساکت و آرام نشستن در کلاس و گوش دادن به سخنرانی های خسته کننده ی معلم.

 

9. دادن تکلیف هایی که نه خیلی ساده اند و نه خیلی دشوار

معمولاً دانش آموزانی که انگیزه ی پیشرفت بیشتری دارند، به دنبال تکلیف هایی می روند که با مقداری تفکر و پیچیدگی همراه باشد و آن ها را به فعالیت وادارد. این نوع تکالیف، اگر درست و به جا ارائه شوند، به اعتماد به نفس در دانش آموز خواهد انجامید. حال اگر این تکلیف ها بسیار ساده و پیش پا افتاده باشند، چنین احساسی ایجاد نخواهد شد. هم چنین اگر تکالیف بسیار دشوار باشند، احتمال شکست و ناکامی و به دنبال آن عدم اعتماد به نفس را در او ایجاد خواهد کرد. بنابراین، سطح دشواری تکلیف های درسی باید با سطح توانایی و یادگیری دانش آموز منطبق باشد تا او بتواند با تلاش و کوششی که به خرج می دهد، از عهده ی انجام تکالیف برآید و انگیزه ی یادگیری اش افزایش یابد.

 

10. ارائه ی مطالب تا حد ممکن به صورت معنی دار و در ارتباط با موقعیت های واقعی زندگی

بر اساس اعتقاد و یافته های روان شناسان، انگیزه ی واقعی انسان ها در یادگیری، انگیزه ی درونی ایشان است. فهمیدن مطالب، انگیزه ی درونی آنان را تقویت خواهد کرد و سبب شوق یادگیری و کشف اطلاعات خواهد شد. به همین خاطر، هر اندازه مطالب معنی دارتر و منطقی تر باشند، کنجکاوی افراد را بیشتر تحریک می کنند. بر همین اساس، در کلاس درس نیز اگر معلم بتواند مطالب درسی را به صورت معنی دار و قابل درک ارائه دهد و آن ها را با موقعیت های واقعی زندگی ارتباط دهد، شوق و انگیزه ی یادگیری در دانش آموز افزایش خواهد یافت

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ساعت 13:24  توسط اردشیر خلیلی  | 
صورتحساب حقوق  دی ماه 89

شماره پرسنلی :    58576578
نام و نام خانوادگی :   اردشير خليلي

عناوین پرداختی مبلغ
 فوق العاده ايثارگري 524700
 فوق العاده مديريت 1462800
 کمک هزينه اولاد 267120
 کمک هزينه عائله مندي 515160
 فوق العاده بدي آب وهوا 523155
 تفاوت تطبيق 83577
 حق شاغل 2372916
 حق شغل 3637920
 
عناوین کسورات مبلغ مانده وام یا پس انداز
 سايرساير 1000000 3125100
 ب--ن رف--اه 700000 700000
 صندوق حمايت ازفرهنگيان صعب العلاج 10000 345000
 صندوق تعاون 3000
 اجرائيات 750000 25500000
 صندوق ذخيره فرهنگيان 118700 10955513
 خودروشرکت ليزينگ صندوق ذخيره فرهنگيان 2019853 70694855
  جمع پرداختها :  9387348  ریال     جمع کسورات :  4601553  ریال

مبلغ  4785795   ریال به حساب 103703710004  در بانک   ملی (سیبا)  واریـز گردیـد.

وضعیت کاری : تمام وقت وضعیت حقوقی : حقوق بگیر
ساعت اضافه کار : 0
در آمد مستمر : 81775767 مالیات مستمر: 3802576
درآمد نامستمر : 0 مالیات نامستمر : 0
جمع اقساط : 4598553

 تعـداد دفتـرچه بیـمه درمانـی  تعـداد بیـمه تکمیـلی
 کارمند (همسر ، تا سه فرزند) : 3  زیر 60 سال :    0     نفـر
 فرزند چهارم به بعد : 0  60 تا 70 سال :    0     نفـر
 خاص (تحت پوشش) : 0  70 سال به بالا :    0     نفـر
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ساعت 13:19  توسط اردشیر خلیلی  | 

هديه اي مناسب براي آنكه دوستش داريد.....

طراحي متفاوت و خيره كننده

پيشنهادي براي بهتر شدن

مشخصات كلي متولدين شهريورماه:

حسّاس ، با هوش ، شاد و سر حال ، دقيق ، وظيفه شناس ، خوش هيكل و خوش تيپ ، سالم و تندرست ، اهل سازش ، سود جو ، خجول ، بد پيله ، واقعاْ ساعي و كوشا ، سرمايه دار ، كمال گرا ، صبور و آرام ، عاشق سلامت خود ، متّكي به نفس ، خونسرد و خوددار ، عاشق كامپيوتر ، روشنفكر و دانشمند ، قابل انعطاف ، وسواسي ، پر انرژي ، مبتكر ، اهل اعتدال و ميانه روي

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم دی ۱۳۸۹ساعت 21:19  توسط اردشیر خلیلی  | 
انتخابات شورای دانش آموزی/ حضوری پرشور اما نقشی كم رنگ
انتخابات شورای دانش آموزی اگر چه هرسال با شور و شوق فراوان دانش آموزان برگزار می شود اما دستاورد چندانی برای دانش آموزان به همراه ندارد.

ابن شورا دارای اختیارات و وظایف قابل تاملی در آیین نامه اجرایی مدارس است،اما در حل مشكلات مختلف دانش آموزان ناتوان و ناكارآمد است و به اعتقاد صاحبنظران، این ناكارآمدی از فرهنگ مدیریت مدرسه ناشی می شود. "شورای دانش آموزی"سال ‪۱۳۷۷‬برای نخستین بار در تاریخ تاسیس مدارس ایران، در ‪ ۳۰‬درصد دوره متوسطه تشكیل شد و امسال قرار است در هشتمین سال فعالیت خود، در همه مدارس دوره های متوسطه و راهنمایی و ‪ ۷۵‬درصد پایه های چهارم و پنجم دوره ابتدایی تشكیل شود. هشتمین انتخابات شورای دانش آموزی فردا(پنجشنبه) در مدارس كشور برگزار می شود. سنگ بنای تاسیس شورای دانش آموزی زمانی زده شد كه بسیاری از مدیران و معلمان این دوره در مدارس رژیم گذشته تحصیل كرده بودند و آن زمان نیز دانش آموزان چندان دخالتی در تصمیم گیری و تصمیم سازی مدرسه نداشتند. نبود تفكر اهمیت تشكیل شورا در مدرسه دقیقا از همین جا ناشی می شود زیرا بانیان نظام آموزش و پرورش گذشته، به تصمیم گیری و تصمیم سازی از پایین اعتقادی نداشتند و همین تفكر به پرورش یافتگان این نظام نیز تسری یافت. وجود این تفكر و آموزش ندیدن مدیران و معلمان از اهمیت تشكیل شورا باعث شد كه شورای دانش آموزی پس از هشت سال از عمر خود، هنوز اندر خم یك كوچه باقی بماند. این تفكر زمانی چهره خود را آشكار می كند كه سرنوشت دیگر شوراهای مدرسه ازجمله شورای مدرسه، معلمان و انجمن اولیا و مربیان كه مربوط به مسوولان و دست اندركاران مدرسه است، بهتر از شورای دانش آموزی نباشد واگر این شوراها نشست هایی نیز برگزار می كنند، تصمیم ها و برنامه ریزی های درخوری نیز از آن بیرون نمی آید. جدی نگرفتن تشكیل شورای دانش آموزی، حتی امسال صدای مدیران كل دوره های ابتدایی و راهنمایی وزارت آموزش و پرورش را درآورد و آن ها از بی اعتنایی برخی از مدارس نسبت به تشكیل این شورا لب به شكوه گشودند. آیین نامه اجرایی مدارس، وظایف و فعالیت هایی برای شورای دانش آموزی ترسیم كرد كه متاسفانه بند بند این مصوبات با كاستی های فراوانی در مدارس به اجرا گذاشته می شود و حتی در برخی مدارس نیز به صورت ناقص هم به اجرا در نمی آید. بسیاری از دانش آموزان از وظایف و فعالیت شورای دانش آموزی آگاهی ندارند در حالی كه هر سال در انتخابات آن شركت می كنند و نمایندگانی را بر می گزینند. فعالیت های انتخاباتی و جنب و جوش دانش آموزان برای انتخاباب اعضای شورای دانش آموزی اواخر مهرماه هرسال به اوج خود می رسد، اگرچه انتخابات با شور و شوق هرچه تمام تر برگزار می شود اما عملكرد و برنامه های شورای دانش آموزی برای حل مشكلات آموزشی و غیرآموزشی بسیار ناچیز است. آشنا نبودن اعضا به وظایف خود و ایجاد موانع مختلف بر سر راه آن ها كه معمولا به صورت خواسته و ناخواسته از طرف دست اندركاران مدرسه اعمال می شود از موانع پیش رو فعالیت این شورا در مدرسه است. اهمیت قایل نشدن به دموكراسی، نداشتن فرهنگ كار گروهی، رعایت نكردن حقوق شهروندی و بی اعتنایی به مشاركت در امور اجتماعی،سیاسی و فرهنگی یك بیماری ناشی از سلطه حاكمان مستبد بر این كشور بوده و برای رهایی از این بیماری، راهی جز رسیدگی به آموزش و پرورش نیست. به اعتقاد بسیاری از كارشناسان، برای آماده كردن دانش آموزان برای ورود به جامعه از هم اكنون باید مسوولیت هایی به آن ها واگذار كرد و برای نیل به این هدف می توان از اداره مدرسه به دانش آموزان شروع كرد. براساس آیین نامه اجرایی مدارس، شورا دانش آموزی به منظور مشاركت دانش آموزان در امور مربوط به مسایل آموزشی، پرورشی، انضباطی، ورزشی و فوق برنامه،ایجاد ارتباط صحیح و مستقیم دو سویه بین دانش آموزان و اولیا مدرسه و تقویت خودباوری و مسوولیت پذیری و مشاركت جویی دانش آموزان تشكیل می شود. پس از برگزاری انتخابات، انتخابات داخلی برای تعیین هیات رییسه شورای دانش آموزی در مدرسه صورت می گیرد كه اعضای شورا، رییس، نایب رییس و منشی این شورا را انتخاب خواهند كرد. بعد از تعیین هیات رییسه، اعضای ‪ ۹‬كمیته از جمله بهداشت، تعاونی های آموزشگاهی، هنری و فرهنگی، تبلیغات، تربیت بدنی، تربیت سیاسی و علمی انتخاب می شوند. ازفعالیت های اعضای شورای دانش آموزی اداره كلاس ها، امور آموزشی و پرورشی، كمك به معلمان و مدیران و انجام برخی از كارهای قبلی اولیا در مدرسه است. شورای دانش آموزان در مدارس، نقش مشورتی و مشاركت در امور اجرایی دارد و تصمیم های آن با رای اكثریت و پس از تایید مدیر(مدرسه) با رعایت مفاد آیین نامه قابل اجرا خواهد بود. براساس آیین نامه اجرایی مدارس،یكی از معاونان یا مربیان و در غیاب آن ها یكی از معلمان مدرسه به انتخاب مدیر، ضمن هدایت جلسات شورا، مشكلات دانش آموزان را پیگیری می كند. همكاری درتنظیم برنامه امتحانات داخلی مدرسه، همكاری درامور انتظامی و بهداشتی،اداره نشریه دیواری و همكاری در تشكیل واداره تعاونی دانش آموزان در مدارس از جمله وظایف این شورا است. اعضای شورای دانش آموزی مدرسه برحسب تعداد دانش آموزان هر مدرسه انتخاب می شوند. درمدارس دارای تا‪ ۲۵۰‬دانش آموز، پنج نفر، از ‪ ۲۵۰‬تا‪ ۳۵۰‬دانش آموز هفت نفر و از ‪ ۳۵۰‬به بالا ‪ ۹‬نفر به عنوان اعضای اصلی شورای دانش آموزی مدرسه و دو نفر نیز به عنوان اعضای علی البدل انتخاب می شوند.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم دی ۱۳۸۹ساعت 20:18  توسط اردشیر خلیلی  | 

سخنان گهربار امام پنجم امام محمد باقر

 • چيزي با چيزي بهتر از حلم با علم، در نياميزد.

 • تمامي كمال در فهم در دين، صبر بر ناگواري و اندازه نگه داشتن در مخارج زندگي است.

 • در هر قضاي الهي براي مؤمن خيري نهفته است.

 • هر آن كس كه ظاهرش بر باطنش بچربد، ميزان عملش سبك باشد.

 • دانشمندي كه از علمش استفاده شود، بهتر از هفتاد هزار عابد است.

 • (جايگاه) دوستي (خويش) را در دل برادرت، از ميزان دوستي خودت نسبت به او بفهم.

 • ايمان، دوستي و دشمني است.

 • چهار چيز از گنجهاي نيكويي اند: نهان داشتن نياز، پنهان داشتن صدقه، پوشيده داشتن درد و نهان داشتن مصيبت.

 • خداوند، دشنام گوي بي آبرو را دشمن مي دارد.

 • برترين عبادت، عفت و پاكي شكم و عورت است.

 • ايمان، اقرار و عمل است و اسلام اقرار بدون عمل.

 • چاپلوسي و حسد، از اخلاق مؤمن نيست مگر براي كسب دانش.

 • صله رحم، اعمال را تزكيه و اموال را نمو مي دهد. بلا را دفع، حساب را آسان و عمر را دراز مي كند.

 • تنبلي به دين و دنيا زيان مي رساند.

 • خداوند، آشكار سلام كردن را دوست مي دارد.

 • مؤمن برادر مؤمن است. نه دشنامش مي دهد، نه از وي دريغ مي كند و نه به او بدگمان مي شود.

 • چهره خرم و روي باز، وسيله دوستي و نزديكي به خداست و ترش رويي و بد برخورد كردن وسيله دشمني و دوري از خداوند.

 • هر كه راستگو باشد، كردارش پاكيزه است، هر كه خوش نيت باشد، روزي اش فزون است و هر كس با خانواده اش خوش رفتار باشد، عمرش افزايش مي يابد.

 • كسي كه با دست خويش حسد ورزيده و پايين دست خود را خوار بشمارد، بنده دانايي نيست.

منبع: تحف العقول، حسن شعبه حراني، به تصحيح علي اكبر غفاري

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم دی ۱۳۸۹ساعت 13:3  توسط اردشیر خلیلی  | 
یکی از دانش آموزان  ازم پریسد اجازه بیت الطشت یعنی چه ؟ نمی دونستم جوابش چیه از اینترنت سرج کردم وجواب دانش آموزم رو دادم سوال دانش آموزم باعث شد تامن یه چیز تازه یاد بگیرم و نوشتم تا برای  شما هم یادآوری بشه

 بيت الطشت همان جايى است كه معجزه امير مؤمنان در حق آن دختر ظاهر شد،دختر بى‏شوهرى كه بر اثر نشستن ميان‏ آب،زالويى در شكمش وارد شد،و اندك‏اندك از مكيدن خون بزرگ،و شكم دختر را بمانند شكم زن حامله كرد،برادران‏ دختر به او گمان فرزنددار شدن از راه نامشروع بردند و درصدد كشتن او برآمدند،براى قضاوت اين مشكل نزد امير مؤمنان‏ آمدند،حضرت دستور داد در طرفى از مسجد پرده كشيدند و آن دختر را پشت پرده نشاندند،سپس قابله كوفه را دستور داد،آن دختر را معاينه كند،زن قابله پس از معاينه عرضه داشت،يا امير المؤمنين اين دختر آبستن است و فرزندى در رحم دارد،حضرت دستور داد طشتى پر از لجن آوردند و دختر را به روى آن قرار دادند،زالو وقتى بوى لجن شنيد از شكم دختر بيرون آمد.در بعضى از روايات‏ است كه حضرت دست دراز كرد و از كوههاى شام قطعه برفى حاضر نمود و در آن طشت نهادند تا زالو از شكم دختر بيرون آمد. واز آن پس آن محل را بیت الطشت نامیدند

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم دی ۱۳۸۹ساعت 12:59  توسط اردشیر خلیلی  | 
وظيفه ما مربيان پرورشي احياي کرامت انساني دانش آموزان است 

کرج-خبرنگار آفرينش
همايش معاونين و مربيان پرورشي و تربيت بدني با حضور مدير آموزش و پرورش ناحيه3 کرج, معاون پرورشي و تربيت بدني ناحيه3 وجمعي از معاونين و مربيان پرورشي و تربيت بدني ناحيه3 درکانون فرهنگي تربيتي رشد شهرستان کرج برگزار شد.
جمالي مدير آموزش و پرورش ناحيه3شهرستان کرج در مورد اهميت ونقش مهم مربيان پروشي و تربيت بدني درمدارس گفت: زمان آن است تا بينديشيم که چگونه بايد از فرصت الهي که در اختيار شما مربيان قرار گرفته است در مسير تربيت نسل فردا که امروز امانت ماست استفاده کنيم.پس بايد زمان را دريابيم وبرنامه هاي آموزشي پرورشي مان را با اهداف بلند مدت تنظيم نماييم.
وي گفت: پيام سال تحصيلي جديد که که نسبت به سايراموردراولويت قرار گرفته است , احيا» امر به معروف و نهي از منکر در مدارس است.امر به معروف بايد دررفتار شما مربيان باشد چرا که رفتارديني مي تواند دانس آموزان را ديندار بار بياورد, شما به عنوان مربي اگر نتوانيد بين دانش آموزان مقبوليت داشته باشيد نمي توانيد اثرگذار باشيد, خود شما بايد الگوي پرورش وتربت اسلامي باشيد و سعي کنيد شخصيت شما با سخن و حرکت و رفتار شما کاملا هماهنگ باشد تا دانش آموزان امر به معروف و نهي از منکر را از شما بپذيرند.
جمالي افزود:  مسئله ديگري که بايد در مدارس رعايت شود بحث عفاف و حجاب دانش آموزان است نوع پوشش دانش آموز بايد به نحوي که شايسته يک دانش آموز است انتخاب شود و اين وظيفه شما مربيان پرورشي است که در اين مورد طبق آئين نامه اجرايي عمل نماييد.
وي تصريح کرد: اهتمام براي اقامه نماز جماعت در مدارس و برنامه ريزي براي اعزام دانش آموزان به نماز پر صلابت سياسي عبادي جمعه ازوظايف مهم مربيان پرورشي است که شما مربيان بايد با اتخاذ شيوه هاي نو وابتکار عمل در جذب دانش آموزان به امر نمازجماعت ابن وظيفه خطيررابه شايستگي انجام دهيد.
مدير آموزش و پرورش ناحيه3شهرستان کرج با اشاره با روز 24 مهر ماه روز پيوند اوليا» و مربيان گفت : شما مربيان بايد از توانمندي هاي اوليا» در زمينه هاي مختلف آموزشي استفاده نماييد وبراي اينکه بتوانيد از مشارکت اوليا» بهره مند شويد بايد به نحو شايسته اي اعتماد سازي کنيد زمانيکه اوليا» دانش آموزان به صدق گفتار و کردار شما در رابطه با برنامه هايي که در راستاي رشد و بالندگي فرزندانشان داريد ايمان داشته باشند در برنامه هاي مدرسه مشارکت و همکاري خواهند داشت و شما را در امر آموزش و پرورش فرزندانشان ياري خواهند کرد.
جمالي اظهار داشت :ما در آستانه روز نوجوان وروز بسيج دانش آموزي هستيم , مراسم متمرکز در سال هاي گذشته در شهر تهران برگزار مي شد اما امسال با توجه به اينکه اين روز يادمان نوجوان شهيد فهميده از شهداي شهرستان کرج است  اين مراسم کشوري در کرج برگزار خواهد شد.
وي دررابطه با انتخابات شوراي دانش آموزي گفت: پيگيري برنامه تقويم اجرايي جهت برگزاري انتخابات شوراي دانش آموزي از وظايف مهم معاونين و مربيان پرورشي است چراکه انتخاب يک نيروي فعال و علاقمند به پيگيري امور شوراها مي تواند مربي پرورشي را در انجام وظايف خود ياري کند.
ياري معاون پرورشي و تربيت بدني ناحيه3کرج گفت: مسئله پرورشي يک مسئله مهم است ويکي از کارهاي بسيار خوبي هم که در اين باره انجام گرفت در اين دوره , احياي معاونت پرورشي به فرمايش مقام معظم رهبري بود که همين امر بيانگر جايگاه والاي امور پرورشي ويک افتخار براي مربيان پرورشي است که جايگاه والاي خود و همچنين مسئوليت خطير خود را بشناسند و از هيچ تلاشي در راه تعليم و تربيت ديني دانش آموزان دريغ ننمايند.
ياري افزود : ابزار کار يک مربي پرورشي قرآن است و چون شما مربيان با روح و روان دانش آموزان ارتباط داريد استفاده از رهنمودهاي روشنگرقرآن مجيد مي تواند شما را در امرراهنمايي و تربيت ديني دانش آموزان کمک کند.وي بيان داشت: استراتژي نظام مقدس از احياي معاونت پرورشي , اصلاح رابطه دانش آموزان با خود و خالق هستي است و وظيفه ما مربيان احياي کرامت انساني دانش آموزان است.ما بايد بتوانيم علاقه به انجام ندستورات ديني  رادر دانش آموزان نهادينه کنيم و ابتدا فلسفه تکاليف ديني را براي آنان بازگو کنيم و بعد به آموزش بپردازيم.
در پايان اين همايش از اطهري قاري بين المللي قرآن و تني چند از معاونين و مربيان پرورشي و تربيت بدني نمونه شهرستان کرج تجليل به عمل آمد.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم دی ۱۳۸۹ساعت 12:52  توسط اردشیر خلیلی  | 
                   با سلام به اول مربی عالم

من در سال دوم خدمتم در رشته پرورشی بودم که با این دانش اموز اشنا شدم  البته از رفتارهای این دانش اموز توسط مدیر ومعاون دبیرستان و سایر دانش اموزان مطالبی ناخشنود شنیدم اما چون هنوز با این فرد از نزدیک اشنا نبودم  و نسبت به توانایی خودم  اطمینان بودم از خداوند کمک خواستم که  در این امر خطیر مرا یاری کند تا اینکه  خوشبختانه با کلاس دوم رشته تجربی که همان دانش اموز در کلاس بود درس بینش اسلامی داشتم رفتم سر کلاس درس دادم واز بعضی دانش اموزان توضیحاتی خواستم این دانش اموز ضمن اینکه هیچ توجهی نداشت بلکه با زبان ترکی و لهجه شیرین گفت (بو یالندی) من نمی دانستم چه گفت اما حساس شدم  شب که رفتم منزل از صاحب منزل اجاره ای ام سوال کردم که حاج خانمی بسیار با وقار ومتین بود خاطره این کلمه را گفتم که این حاج خانم خندید گفت اقا معلم ناراحت نشو معنی بدی ندارد اما معنی کلمه را برام تعریف کرد وگفت (یالندی =دروغ می گوید و اون حاج خانم دفتری وقلمی ازم خواست که براش فراهم کنم که داخل این دفتر کلمات زیادی برام ترجمه کرد واین دفتر منبع خوبی بود ومشوق خوبی بود تا زبان ترکی را یاد بگیریم اما در جلساتی داشتم مشگلم زبان ترکی نبود بلکه عدم همراهی او با کلاس  و درس بود تا اینکه بیرون از کلاس شنیدم که در کلاس اموزش کاراته میرود واین بهترین فرصتی بود تا بتوانم دراین کلاس به این دانش اموز نزدیک بشوم خلاصه یک روز رفتم بازار شهر ویک دست لباس کاراته خریدم و خوشبختانه مربی او هم یکی از معلمان دبیرستان خودمان بود واین دومین فرصتی بود که من را بههدفم نزدیکتر میکرد تا اینکه یک روز رفتم پیش این مربی کاراته وگفتم اقای مربی من قصد کلاس امدن را دارم تا اینکه اجازه گرفتم و وارد سالن وکلاس کاراته شرکت کردم البته داستان این دانش اموز که کمی سرکش است وحرف معلمان را گوش نمی گیرد را بهش گفتم واین مربی هم مرا همراهی کرد واز روشهای خاصی کمک گرفتم به مربی گفتم که مرا ببرد با لباس جلو این بچها معرفی کند وکمی غلو کند که این اقای معلم جدید از تهران امده وبهترین نشان کاراته را دارد و هر وقت وارد کلاس شدید باید ادای احترام کنید واین مربی از من تعریف های زیادی کرد که در مسابقات مختلف مدالهای زیادی دارد ومن توان مسابقه را ندارم وازاین جور حرفها  البته همه این حرفها را در نزدیکی گوش این دانش اموز می گفت ومدام به این دانش اموز و سایر کاراته کار ها گوش زد می کرد که زیاد به این  معلم جدید الورد نزدیک نشوید و اگر خواستید باهاش اشنا بشی باید رعایت ادب کنید این روش بمدت ۳ ماه طول کشید تا اینکه هر روز در مدرسه من بشکلی چشم غره می رفتم وهرازگاهی نیز باب دوستی را باز می کردم وهروز احساسی جدید ومحبت امیز بجای روش ترس ایجاد میکردم  تا اینکه در عموم مسولیتهای دبیرستان وبخصوص مراسم اغازین مدرسه نقشهای بیشتری را به او واگذار کردم ودر طول این ۳ ماه شاید من چند جلسه بیشتر کلاس کاراته نرفتم اما از روش محبت ودوستی ودست بالا دست زیاد است وارد شدم وبه کمک مربیان ولطف خدا بدترین دانش اموزی که را بقول مدیر مدرسه هر روز مشکلاتی را برای مدرسه وسایر دانش اموزان درست می کرد رفته رفته شد بهترین وخوش اخلاق ترین دانش اموز ومصداق  این کلمه که از محبت خاره ها گل میشود را به چشم خود دیدیم این روش باعث شد که  در دبیرستان ومدارس همجوار که از شرارت این دانش اموز در امان نبودند یک مربی محبوبی بشوم واین خاطره هیچگاه فراموش نکنم که یک مربی پرورشی چقدر میتواند در مدرسه نقش خوبی داشته باشد وموثر ومفید باشد 

  

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم دی ۱۳۸۹ساعت 22:49  توسط اردشیر خلیلی  | 
تربيت كنيم آموزش دهيم امور تربيتي؛ گام هاي بي صدا در هياهوي زمان


در مقوله تربيتي و پرورشي نمي توان نوع نگاه به افراد را ناديده گرفت. به عبارت ديگر اگر نگاه افراد كارشناس، مربي و حتي والدين نگاهي از منظر بالا به پايين باشد نمي تواند راهگشا و كاربردي باشد...

شرح : 


تربيت زير مه غفلت ها امور تربيتي؛ گام هاي بي صدا در هياهوي زمان -2

شايد از همهمه هياهوي و شتاب گيج كننده زمانه است كه از امور تربيتي به عنوان گنج بي بديل، سرمايه اي به غايت پر بركت و سرشار از توانمند سازي ها غافل مي مانيم.
گنجينه اي كه راز كهكشان ها را افشاء مي كند. ژرفناي اقيانوس ها را مي كاود اما به كم لطفي مي انگاريمش. هر يك از ما انسان ها صدها تجربه دانايي و كم داني، دانش و كم دانشي و ... و تربيت انديشه و روان و غفلت از آن را طي عمرمان شنيده، ديده و خوانده ايم. در اين باره هم بعضاً خيال مي كنيم همه اين مولفه ها از انسان هاي ويژه به منصه ظهور رسيده است و دسترس همگاني نيست و عامليت انحصاري دارد.
دليل چنين گمان و تصورات را آيا نمي توان بر آمده از مسكوت گذاشتن سفارش و توصيه هاي انبياء و معصومان «ع» و فلاسفه و انديش ورزان مجرب دانست يا حداقل يكي از دلايل چنين است؟...
عمر و زندگي يك ذخيره الهي است. اگر آن را تشبيه كنيم به سرمايه اي كه از تولد تا نهايت حيات دراختيار هر انسان است، به همان نسبت مي توان گفت و باور داشت كه اين ذخيره غني به عده افراد كليد گشايش دارد. هزاران وسيله دستيافت دارد. چند تاي آن دانش اندوزي، پرورش باورها و استعدادهاي نهاني، معلمان و مربيان پرورش يافته، خودباوري، اعتماد به نفس، تربيت كامل و درست پرورش روان و انديشه، رشد شخصيت و تقويت اعتماد به نفس بچه ها اعم از جوان و نوجوان دانش آموز به لحاظ ظرافت، تردي و شكنندگي احساسات شان، شرايط و ويژگي متمايز با افراد بزرگسال دارد. در وهله نخست مي بايد روح و توجه شان به مهر و دوستانه نواخته شود. اين امر فاصله هاي ميان مربي ومخاطبان او را كوتاه و كوتاه تر مي كند. در نتيجه مربي راحت تر و آسان تر مي تواند به يك ارتباط مفيد در يك فضاي صميمانه دست يابد.
بسياري از كارشناسان امور تربيتي بر اين باورند كه اصولاً هدايت افكار به سمت و سوي شيوه هاي نيك و پسنديده، اخلاق و كردار، بدواً به مهرورزي و حتماً واقع گويي نياز دارد طوري كه مخاطبان با آنچه مي شنوند و يا مي بينند از صميم قلب ارتباط دلپذير برقرار مي كنند و استمرار اين ارتباط نيز سبب خواهد شد جوان، نوجوان و حتي دانش آموز دبستاني هر آنچه را كه در زمينه خيرانديشي، تربيت، ادب، اخلاق، دانش اندوزي و اطلاعات جذاب و تازه از زبان مربي خود دريافت خواهد كرد به صلاح و سعادت خويشتن داند كه نيز در سال هاي زندگي سبب پيشرفت و امنيت كارايي او در عرصه هاي مختلف مي شود.
رفتارهاي كليشه اي ممنوع
آنجا كه انسان به يك باور حقيقي و واقعي مي رسد، احساس عميق خوشايندي از خود بروز مي دهد. فكر و روحش به هيجاني مطلوب آميخته مي شود. احساس غرور معنوي مي كند. اين تحولات نمايانگر تعادل احساس و باور است. مربي مي بايد با استطاعت علمي و شناخت ظرفيت هاي مثلاً يك فرد 10 ساله روند تربيت و تعالي فكري و روحي او را پيش برد كه مخاطبش به سر شوق آيد. رهنموني را يك هديه ستايش برانگيز تلقي كند وهدايت و رفاقت مربي را به نيكي به ياد بسپارد. در برابر اين فعل و تحولات، اين اشاره بجاست كه چنانچه مربي و يامعلمي نه تنها در رهنموني و هدايت اش ضعيف باشد، بلكه خود به آنچه مي آموزد و مي گويد چندان واقف نباشد و مثل آن كه يك متن كليشه اي را براي كس و يا كساني روخواني مي كند، در وظيفه خطيرش ممكن است چندان موق نشود. بچه هاي امروزي بسيار باهوش تر و كنجكاوتراز همسن هاي دوران هاي پيشين هستند چرا كه ابزارهاي ارتباط جمعي امروزه با ساليان گذشته تفاوت شگفت انگيزي دارد كه بروبچه هاي خردسال هم كم و بيش از كاربري و كاربرد وسايل نوين ارتباطات، سرشته دارند. بنابراين، معلم و مربي و استادكار الزاماً دانش خود را مي بايد به روز كند تا بتواند جوابگو و موفق در تعليمش باشد.
فراموش نكنيم كه طراوت بيان و هنر تفهيم و تجزيه و منطق منظور و هدف در مباحث پرورشي نيز نقش به سزايي دارند.
شخصيت پروري نيازمند مهر و دانش
«محمد كيانوش» يكي ديگر از شهروندان فرهنگي است كه درباره تربيت و مربي، بيشتر بر مهرورزي و دانش مربي تاكيد دارد. وي با اشاره به اين كه هرچه يك فرد پرورش يافته به يك مخاطب كم سن و تجربه مي آموزد مي بايد با مهرباني، اشاعه معارف و پويايي انساني باشد، در خصوص مشخصات مربيگري مي گويد:«آگاهي علمي و تربيتي امري انكارناپذير است.آشنايي كامل به شيوه هاي كاربردي در حرفه تا بتواند نيازهاي تربيتي و فكري و رواني مخاطب خود را تحقق بخشد يا به بيان ديگر، زمينه هاي ترغيب و تمايل او را در فراگيري آنچه مورد نظر مربي است فراهم كند.»
او نيز مي گويد:«مربي بايد در گفت و گو با دانش آموزي كه سكناتش مي نمايد ناراحت است از موقعيت و مسايل خانوادگيش مطلع شود. اين اطلاعات تنها در مسير دوستي و احساس همدلي با دانش آموز به دست مي آيد. اين شناخت به مربي كمك خواهد كرد چنانچه مشكلي خانوادگي ذهن و روان شاگرد را مشغول كرده است، راحت تر او را راهنمايي كند تا از بار فكري او لااقل كاسته و يا كلاً برطرف شود. شخصيت پروري به چنين نوع ارتباطات انساني نياز دارد و اين اتفاق، خود نياز به دانش و تخصص است.»
تربيت در سرنوشت افراد بسيار تاثيرگذار است. زيرا پرورش دادن انسان، به نوعي ورودي تازه به بستر متفاوت و تازه زندگي است چون كه تربيت درست و صحيح موجب شناخت بهتر از خود، ديگران و محيط مي شود. همچنين رشد شعور تربيتي سبب تحولات در بافت زندگي و اهداف انسان مي شود. فهم و ادراك صحيح برآمده از تربيت درست، انسان را در برابر خيلي از پديده هاي ناهنجار، كجروي، بدانديشي و ... و ... مصون مي سازد.
انسان باشعور دوست داشتني است
«اشرفي» دانشجو است. وي مي گويد: انسان بدون تربيت درخور شان انساني در زندگي دچار مشكلات مختلف مي شود. انسان باشعور را همه دوست دارند و برعكس، كسي كه انتظار همه چيز از ديگران دارد و خود، معرفت و تربيت اجتماعي ندارد، مزاحمت هايي براي سايرين به وجود مي آورد...»
اين دانشجو با لبخند مي افزايد:«تربيت يعني اين كه راننده، حرمت عابري را كه روي خطوط سفيد عرض خيابان مي گذرد، رعايت كند. تربيت يعني كسي حق ديگري را از بين نبرد.» از اين دانشجو درباره نقش سيستم آموزشي در فرهنگ سازي تربيتي مي پرسم: پاسخ مي دهد: -«به نظر من سيستم آموزشي از دونظر دراين باره بايد بررسي شود يكي از نظر توانايي و پرورشي و ديگري متون تربيتي است. در حالي كه آموزش و پرورش متولي تربيت همراه كسب علم است بايد مثل مواد درسي به بخش تربيت هم نمره بدهد. اما قبل از آموزش و پرورش، اين والدين هستند كه به نوعي معلم اوليه بچه هاشان هستند. به نظر من خرج كردن براي تربيت آموزي چه در خانه چه در مدارس سودش هم به خانواده و هم جامعه مي رسد. از طرف ديگر، انحرافات و نادرستي ها كم مي شود.»
در همين اثنا دوست موتورسوار او از راه مي رسد. دانشجو ترك موتور مي نشيند اما پيش از رفتن نظر دوستش را درباره تربيت و مربي مي پرسم.
«خليلي» خيلي محكم و قاطع حرف مي زند، او مي گويد: «خلاصه مي گويم. من هم شيوه مربي در مدرسه را ديده ام نظرم به مربي اين است كه او مثل يك دايره المعارف ديني و علوم روز باشد. ظاهر و باطنش جذاب و آدمي پرحوصله باشد. بچه ها را از مسائل اجتماعي آگاهي كند و چيزي از سرخودخواهي تحميل نكند.»
«برات الله صمدي راد» يك مدرس علوم ارتباطات اجتماعي، با طرح اين باور خود كه بعد پرورشي- تربيتي وزين تر و مهمتر از بعد آموزشي است، مي گويد كه مربي بايد بتواند با رفتار، كردار و اخلاق صالحانه مباحث و آموزش هاي تربيتي دانش آموزان را در ضميرشان بنيان گذاري كند به طوري كه آنان نيز از عملكرد مربي به رغبت و دلخواسته، تابعيت تربيتي و الگوبرداري كنند. اين مدرس همچنين تاكيد مي كند: «خلاء ارتباطات اجتماعي، تمامي دانش آموزان ازطرفي موقعيت كنوني با رواج تحميلي وسايل نوين ارتباطات جمعي روبرو هستيم. دراين حالت بكارگيري راهكارهاي مناسب و قاطع در پروسه پرورشي و توانمندي هاي مربي درمقام مقابله منطقي با چنان پديده هاي مدرن، مي توانند زمينه هاي امنيت تربيتي- اخلاقي را به سهم خود فراهم سازد.
«برات الله صمدي راد» مي گويد همانطور كه از عنوان آموزش و پرورش يا تعليم و تربيت معلوم و مفهوم مي شود، اين بخش فرهنگي داراي دو بعد آموزشي و تربيتي يا پرورشي است. بعد آموزشي را معلمان به عهده دارند و انجام مي دهند از دانش آموزان افرادي عالم، متخصص و آگاه مي سازند. وظيفه هدايت پرورشي و تعليم شخصيتي با مربيان تربيتي است كه دانش آموزان را از اين جهات براي جامعه پرورش مي دهند. اما چگونگي شيوه هاي تربيتي حائز اهميت است. انجام اين مورد نبايد صرفا درحد شعار و حرف باشد. مربي بايد با رفتار، عملكرد و خودساخته- خودباوري مبتني بر اصول تربيتي را در دانش آموزان نهادينه و پايدار كند. اگر مربي رفتار تربيتي، پندار و اخلاق نيكو داشته باشد و بتواند انديشه و روان دانش آموزان را مجذوب محسنات گفته و كردار خود كند مي تواند همچون يك رفيق شفيق باشد تا حدي كه فرضا دانش آموزي چنانچه خجالت دارد موردي يا مسئله اي را با پدر و يا مادر خود درميان بگذارد، راحت بتواند آن مسائل را براي مربي بيان كند و مربي بر مبناي علوم تربيتي مشكلات مطروحه شاگرد را رفع و رجوع كند. لذا مي گوييم اين بعد پرورشي سنگينتر از بعد آموزشي است...»
كليد همه پديده هاي فرهنگي، هنري، صنايع و تربيتي در وهله نخست توسط و ازسوي معلمان، زده شده و مي شود. به گفته صاحبنظران و متخصصان ادب و اخلاق و آموزشي، معلمان معماران شايسته بازسازي و نوسازي افكار و چراغ هدايت جامعه انساني هستند. اما به رغم اين واقعيات و اوصاف علاقه، توانايي و محبت مربيان و معلمان براي تربيت و پرورش دانش آموزان به تنهايي كافي نيست. از ديگر سو شايد كم نباشند پدران و مادراني از ديرباز اين خيال را دارند كه با سپردن فرزندشان به مدرسه، ديگر دغدغه اي از بابت تربيت او ندارند. اين تصور امروزه هم در برخي خانواده ها رايج است كه والدين تنها وظيفه شان تامين مسكن، خوراك و پوشاك بچه هايشان است. درحالي كه به اعتقاد اكثر صاحبنظران علوم تربيتي، اجتماعي و جامعه شناسان و روانشناسان، نهاد خانواده اولين كانون آموزش و پرورش محسوب مي شود. بچه ها درمحيط زيستي- خانه و خانواده- رشد مي كنند و به مرور هرآنچه را كه مي بينند و مي شنوند در لوح ضميرشان ثبت و حك مي شود. روانشناسان براين باورند آنچه كه كودك در دوران اوليه حياتش آموخته، به زمان كهولت هم به ياد دارد و چه بسا ممكن است به همانگونه رفتار و خوي عادت كرده است.
تقوا و تربيت مهمترين مانع كجروي
«ابراهيمي» آموزگار بازنشسته معتقداست: بهترين معلم اخلاق در مرحله اول والدين و ديگر اهالي خانواده هستند. او مي گويد: «بچه به مدرسه مي آيد، درس مي خواند. پس از تعطيل شدن مدرسه به خانه خود مي رود. در مدرسه معلم هرآنچه كه بايد در زمينه تربيت و دانش تدريس كند به شاگردان ياد مي دهد. شاگرد از مدرسه كه بيرون مي رود انواع رفتارها، بي حرمتي ها و گفتارهاي بعضا نازيبا را مشاهده مي كند. بچه اي مودب باشد ازهمين گفتارها و رفتار را كه هر روزه مي بيند، ناخواسته متاثر مي شود. در اين حالت اگر همين بچه در محيط خانواده به درستي و عميق تربيت شود يعني مثلا به اوتفهيم شده باشد كه آخر عاقبت حركات زشت و بدرفتاري و... به كجا ختم مي شود و مهمتر آن كه او با ايمان و تقوا و مهرباني متعارف پرورش يافته باشد، قطعا او در فاصله خانه تا مدرسه و جامعه به سمت بيراهه قدم برنمي دارد.»
اين آموزگار در مورد تربيت درمحيط مدرسه، مي گويد: دراين باره تنها مي گويم شايد دربرخي مدارس و مواردي كساني از همكاران باشند كه وظيفه كلاسيك خودشان را فقط در آموزش مي خوانند. روي رفتار و مسائل ديگر بچه ها كند وكاو نمي كنند. اما در بسياري از مدارس معلمان نسبت به مسائل حتي خانوادگي شاگردانش حساسيت دارند.

تربيت كنيم آموزش دهيم امور تربيتي؛ گام هاي بي صدا در هياهوي زمان ( بخش پاياني )

حسن آقايي
در مقوله تربيتي و پرورشي نمي توان نوع نگاه به افراد را ناديده گرفت.
به عبارت ديگر اگر نگاه افراد كارشناس، مربي و حتي والدين نگاهي از منظر بالا به پايين باشد نمي تواند راهگشا و كاربردي باشد. بلكه بايد افراد تحت نظارت يك مربي همدلي و همراهي را در نگاه وي باور كنند.
تعليم و پرورش افراد بسان جوانه هاي رو به رشد يك بوستان مي ماند كه به باغبانان آگاه و فهيم، با مهارت و خودساخته و البته داراي نگاهي عميق و كارشناسانه نياز دارد.
مقوله پرورش دادن ادب، اخلاق و كلاً شخصيت را مي توان به باغستاني تشبيه كرد كه ثمره سبزه زاري آن به هواي تنفسي مناسب، آفت زدايي، تابندگي نور و ... و ... بستگي دارد.
بچه، نوجوان و جوان در خانواده و اجتماع ايراني چون نور چشمان والدين و سرمايه هاي غني انساني جامعه و كشورند.
به عبارت ديگر يك دانش آموز ابتدايي و حتي يا دانشگاهي با همه هوشمندي و دانايي ها ممكن است در اثر ناملايمات و ناسازگاري در زندگي با مسايلي روبرو شود كه نياز به راهنما، راهگشا و حامي براي عبور از معضلي دارد. خانواده و جامعه با ضعف مربي و هدايتگر، نمي تواند از گزندها - كه همواره در دنيا وجود دارد- مصون بماند.
«برات الله صمدي راد» مدرس علوم ارتباطات اجتماعي، ضرورت داشتن توانايي مربي در ايجادارتباط را يادآور مي شود و با تاكيد بر غني بودن اطلاعات و به روز به ويژه در مقطع زماني كنوني كه وسايل ارتباطات جمعي و تكنولوژي مدرن رسانه اي در دسترس همگاني از جمله نوجوانان و جوانان است، مي افزايد:«مربي به عنوان كسي كه مي خواهد آداب اخلاقي و پرورشي آموزش بدهد بايد علاوه بر اخلاق تربيتي رفتار مناسب، آراستگي ظاهري و مردم شناس خوبي باشد تا در آن صورت بتواند ذهنيت و روان نسل نو را به منش زيبنده انساني بيارايد.
به گفته وي، مربي تربيتي مي بايد از منظر انديشه، تدبير و بينايي دل خبره باشد و از جمله در زمينه ارتباط، او مي بايد ارتباط خوبي با دانش آموز برقرار كند كه اين شامل ارتباط كلامي، لحن، نحوه آراستگي و پوشش است. مورد ديگر، بعد تربيتي است. يعني خود مربي ملاك هاي يك الگوي اخلاقي را داشته باشد. كردارش خوب و مراحل تربيتي و اخلاقي در وجودش نهادينه شده باشد. داراي تزكيه نفس باشد. در بعد ديگر از راي اخلاقي برخوردار باشد. «اين ابعاد ويژگي هاي ملزم ارتباطي يك مربي پرورشي (تربيتي) است».
«اريش فروم» در بخشي از باب«تحول فرهنگي» چنين آورده است:«اگر انسان بخواهد در اين جهان هستي احساس آسايش و آرامش نمايد بايد دانش را نه تنها با مغز بلكه با كليه حواس خود، چشم، گوش و تمام وجودش جذب كند. بايد آنچه را فكر مي كند با جسمش عملي سازد. مغز و جسم را نمي توان هرگز از هم جدا كرد. اگر انسان خود را به وسيله تفكر و انديشه هايش با جهان متحد سازد فلسفه، الهيات اساطير و دانش را به وجود مي آورد.
تحصيل اعم از اين كه براي كسب دانش باشد يا به دست آوردن منش و خصوصيت لازم، فقط يك قسمت از آموزش است نه مهمترين بخش آن. در اين جا منظور من از كلمه آموزش يعني استخراج (بيرون آوردن) است. پس آموزش در اين مفهوم يعني بيرون كشيدن آنچه كه در درون انسان وجود دارد.»
درك مسايل دانش آموز
و مشاور خانواده
«مجتبي پيرثوابي» 15 سال از طول خدمتي خود را در آموزش و پرورش به عنوان معاون مدرسه گذرانده است. او ضمن باور تاثير مثبت تربيت روي دانش آموز در محيط مدرسه و بيان اين كه مربي مي بايست از نظر مادي نيز تامين شده باشد، همانند ديگر فرهنگيان بر آراستگي مستمر، دانش روز، عالم بودن و بر وفق زمان بودن شعور و آگاهي مربي تاكيد دارد.
به گفته اين فرهنگي، مربي بايد مسايل و كم و كاستي هاي فكري و رواني دانش آموزان را درك كند و در اين زمينه به گونه اي رفتار و برخورد داشته باشد كه دانش آموز براي بيان مشكلات به وي اعتماد كند. اين معلم مي گويد:«دانش آموز مقطع دبستاني به لحاظ موقعيت سني نياز بيشتري به آرامش خاطر نسبت به شاگرد مقاطع تحصيلي بالاتر دارد. او ممكن است به راحتي به بيان وضعيت خانوادگي و مسايل خود نزد ديگري- مربي- نپردازد.»
اين فرهنگي همچنين بر اين نظر است كه مربي تربيتي بايد به جاي مشاور خانوادگي دانش آموزان فعال باشد. در صورت نياز، مسايل شان را مورد مشاوره قرار دهد ضمن آن كه امور پرورشي، روحي و فكري و تحصيلي دانش آموز مربوطه را هدايت كند و او را از مسير بد و ناهنجاري هاي اجتماعي باز دارد.
صمدي راد همچنين از زاويه اي ديگر به نقش تاثيرگذار و ارزنده امور تربيتي بر ذهن و روان دانش آموزان مي پردازد. وي با اشاره به موفقيت هاي چشمگير برخي از دانش آموزان ايراني در عرصه هاي علمي جهاني مهمترين خلا را چگونگي برقراري ارتباط نوجوان و جوانان با دنياي اطراف خود، همكلاسي ها، همشهريان و... مي داند.
به گفته وي، يك خلا دانش آموزان ما- بعضاً- كه حتي در المپيادها مقام كسب مي كنند، يا در مسابقات ورزشي عنوان و نشان مي گيرند و يا در رشته اي تخصصي به مرتبه عالي مي رسند، آن است كه احساس مي شود در ورود به جامعه و برخورد با مردم، يك مقداري نقص و مشكل دارند. در چنان حالتي وظيفه مربيان است كه در اردوها شيوه و نقش زندگي اجتماعي را به آن ها- بهتر- بياموزند. مربيان از لحاظ تفهيم منش و فرهنگ ارتباطات و تربيتي نبايد ضعيف باشند. اين كارشناس اجتماعي با اشاره به موقعيت فعلي شبكه هاي ماهواره اي و سايت هاي اينترنتي، كه مطالب ضد باورهاي ديني و ملي منتشر مي كنند تاكيد دارد كه الزاماً نقش مربيان تربيتي در مصون سازي بچه ها و نوجوان ها مي بايد درخشان باشد و بتوانند با تدابير و شيوه هاي مناسب و در قالب نوعي رقابت به خنثي سازي آن پديده هاي ارتباطي مبادرت ورزند. ولي بايد در اين رقابت آنان داراي اطلاعات به روز و اثربخش باشند؛ اطلاعات با مضامين مذهبي، اخلاقي، جامعه شناسي و مردم شناسي باشند. بتوانند پاسخگوي دانش آموزان و نسل جوان باشد. صمدي راد معتقد است كه اشكال كنوني آموزش و پرورش در انتخاب مربيان است. بايد مربيان از طريق امتحانات جامعه شناسي، روان شناسي، اطلاعات روز و تاريخي و فرهنگي شان گزينش شوند. آموزش مستمر و به روز داشته باشند تا بتوانند هدايت نسل جوان را به طور كامل انجام دهند.
آموزش ابراز شجاعت و كسب جرائت
«بهمن امامي» مدرس و پژوهشگر علوم ارتباطات، پيرامون شيوه هاي ارتباطي در امور تربيتي به بحث شجاعت و كوشيدن اشاره مي كند و معتقد است كه فراگير موضوعات بروز و نهادينه كردن جرأت ورزي، رغبت و آراستن رفتارها و چابكي در ارتباطات انساني است اما وي بر اين باور است كه اين آموزه ها در مراكز رسمي آموزش و پرورش به دانش آموزان يادداده شود.
وي همچنين با اشاره به چگونگي برخورد با بچه ها و نوجوان ها، تأثيرات ماندگار منفي و مثبت آن را مورد تأكيد قرارمي دهد.
«امامي» با اشاره به اين كه بحث ارتباطات، انساني است، مي گويد: يكي از شيوه هاي آن، آموزش و جرأت ورزي است. مشاوران ذيربط روش هاي مختلفي در اين باره به كار گرفته اند. هدف اساسي اجرايي اين روش هاي آموزشي رفع عدم جرأت يا جسارت است. اين روش ها بيشتر مربوط به شيوه هاي مهارت هاي ارتباطي مي پردازند.
به گفته وي، آموزش جرأت ورزي دربرگيرنده اقناع و ترغيب و همچنين به رفتارهاي غيركلامي و اصلاح آن ها توجه دارد. مثلا شخصي كه براي يك شغل مورد مصاحبه قرارمي گيرد مي بايد توانايي هاي خود را شرح دهد و... اين مورد دقيقا بايد در مدارس و دبيرستان ها و كارگاههاي آموزشي آموخته شود تا آنان بتوانند در آينده در جامعه مهارت هاي جرأت ورزي شان را ايفا كنند.
اين پژوهشگر علوم ارتباطات، ادامه نظرات خود را معطوف به لزوم دانايي و توانايي مربي در زدودن آشفتگي و ناآرامي هاي ذهني «احتمالي» دانش آموز مي كند و معتقد است توانمندي مربي دانش آموز را به خودآگاهي و برآورد و ادراك توانمندي هاي خود مي رساند. وي نيز اين باور را دارد كه مربي تربيتي بايد در شكوفايي و افزايش عزت نفس و از بين بردن اضطراب هاي رواني دانش آموزي كه هم در جامعه و هم در محيط آموزشي او را متأثر مي كند و در نتيجه باعث افت برقراري ارتباطش با ديگران مي شود، توانا و دانا باشد. او را به خود باوري و اقتدار خويشتن به بازنگري بنشاند و مفهوم از خود و فراگرد آن در ايجاد ارتباط متجلي مي شود.
بهمن امامي همچنين منحني تصويري ذهني از تاثرات و بازخوردهاي چگونگي برخورد با نوجوانان و جوانان در زندگي را ارائه مي دهد و معتقد است اين برخوردها ممكن است در محيط خانواده، مدرسه و اجتماع بروز يابد. به گفته اين مدرس دانشگاه اگر كودكي با انتقاد به رفتارش زندگي مي كند او مي آموزد كه همه را محكوم كند. اگر با خشونت مواجه مي شود جنگيدن با ديگران را مي آموزد اگر به او ريشخند مي زنند خجالت زده زندگي مي كند و در حالت شرمساري احساس گناه مي كند. اما در مقابل اين رفتارهاي نامناسب، اگر در برابر خطاهاي خود اغماض و گذشت مشاهده كند بردباري مي آموزد. در برابر تشويق و دلگرمي اعتماد به نفس مي يابد و در برابر تقديرها، قدرداني مي آموزد.
تربيت ركن اول پرورش اخلاق
«تربيت ركن اول نماد هر انسان است. تربيت و پرورش به معناي ايجاد شرايط و نوعي سرمايه گذاري معنوي و عقلاني از نونهالي براي آتيه و اعتبار آدمي است. تربيت به وفق معارف ديني و باورهاي اصيل و معقولانه، انسان را در تمام جهات بيمه و موفق مي كند.»
اين مطلب را «مصطفوي» مردي نسبتا سالمند با قامتي تكيده خوش پوش بيان مي كند. او با اين نگاه به مقوله تربيت، مي افزايد: انسان باايمان يعني كسي كه به باور و اعتقاد ژرف رسيده است، همواره در آرامش است. در روان شناسي مباحثي است كه مي گويد رفتار آدمي در اجتماع يك كنش متقابل بين افراد است. رفتار و كردار شخص در ارتباط با فرد و يا جمع اگر متعادل و متين باشد، در مخاطبان اثر نيك مي گذارد. اين يعني واكنش «حسي و انديشي». وي ادامه مي دهد: «بچه ها در خانه شان اگر رفتار و گفتار خوبي از پدر و مادر و ساير بزرگترها ببينند، قطعا همان را ياد مي گيرند. در مدرسه و حتي دانشگاه هم با همان آموزه با دوستانشان ارتباط برقرار مي كند. از سوي ديگر بايد توجه داشته باشيم تنها در خانه نيست كه بچه ها ادب و اخلاق مي آموزند و يا نه، بلكه عامليت ها و فاكتورهاي گوناگون ديگر در پرورش صالح و يا مخرب خوي آن ها مي توانند رد پا بگذارند.»
مصطفوي تأكيد مي كند كه مربيان در خانواده و در مدارس بايد پيش و بيش از سوادآموزي، به تربيت آموزي توجه كنند. وي مي گويد: «عزت نفس و تزكيه روان براي بچه ها و نوجوانان و جوانان بسيار مهم است. هيچ آدمي دوست ندارد وارثان منحرف و ناباور به معارف ديني باربياورد. اما اين افتخار معنوي و ارزشمندگاه با غفلت ها از دست مي رود. حمايت هاي شخصيتي از بچه ها مؤثرند ولي نبايد به افراط كشيده شود. آموزش و فرهنگ و ديانت همواره سبب خير است. تربيت، معلم تربيت مي خواهد.»

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم دی ۱۳۸۹ساعت 19:46  توسط اردشیر خلیلی  | 
تربيت كنيم آموزش دهيم امور تربيتي؛ گام هاي بي صدا در هياهوي زمان


در مقوله تربيتي و پرورشي نمي توان نوع نگاه به افراد را ناديده گرفت. به عبارت ديگر اگر نگاه افراد كارشناس، مربي و حتي والدين نگاهي از منظر بالا به پايين باشد نمي تواند راهگشا و كاربردي باشد...

شرح : 


تربيت زير مه غفلت ها امور تربيتي؛ گام هاي بي صدا در هياهوي زمان -2

شايد از همهمه هياهوي و شتاب گيج كننده زمانه است كه از امور تربيتي به عنوان گنج بي بديل، سرمايه اي به غايت پر بركت و سرشار از توانمند سازي ها غافل مي مانيم.
گنجينه اي كه راز كهكشان ها را افشاء مي كند. ژرفناي اقيانوس ها را مي كاود اما به كم لطفي مي انگاريمش. هر يك از ما انسان ها صدها تجربه دانايي و كم داني، دانش و كم دانشي و ... و تربيت انديشه و روان و غفلت از آن را طي عمرمان شنيده، ديده و خوانده ايم. در اين باره هم بعضاً خيال مي كنيم همه اين مولفه ها از انسان هاي ويژه به منصه ظهور رسيده است و دسترس همگاني نيست و عامليت انحصاري دارد.
دليل چنين گمان و تصورات را آيا نمي توان بر آمده از مسكوت گذاشتن سفارش و توصيه هاي انبياء و معصومان «ع» و فلاسفه و انديش ورزان مجرب دانست يا حداقل يكي از دلايل چنين است؟...
عمر و زندگي يك ذخيره الهي است. اگر آن را تشبيه كنيم به سرمايه اي كه از تولد تا نهايت حيات دراختيار هر انسان است، به همان نسبت مي توان گفت و باور داشت كه اين ذخيره غني به عده افراد كليد گشايش دارد. هزاران وسيله دستيافت دارد. چند تاي آن دانش اندوزي، پرورش باورها و استعدادهاي نهاني، معلمان و مربيان پرورش يافته، خودباوري، اعتماد به نفس، تربيت كامل و درست پرورش روان و انديشه، رشد شخصيت و تقويت اعتماد به نفس بچه ها اعم از جوان و نوجوان دانش آموز به لحاظ ظرافت، تردي و شكنندگي احساسات شان، شرايط و ويژگي متمايز با افراد بزرگسال دارد. در وهله نخست مي بايد روح و توجه شان به مهر و دوستانه نواخته شود. اين امر فاصله هاي ميان مربي ومخاطبان او را كوتاه و كوتاه تر مي كند. در نتيجه مربي راحت تر و آسان تر مي تواند به يك ارتباط مفيد در يك فضاي صميمانه دست يابد.
بسياري از كارشناسان امور تربيتي بر اين باورند كه اصولاً هدايت افكار به سمت و سوي شيوه هاي نيك و پسنديده، اخلاق و كردار، بدواً به مهرورزي و حتماً واقع گويي نياز دارد طوري كه مخاطبان با آنچه مي شنوند و يا مي بينند از صميم قلب ارتباط دلپذير برقرار مي كنند و استمرار اين ارتباط نيز سبب خواهد شد جوان، نوجوان و حتي دانش آموز دبستاني هر آنچه را كه در زمينه خيرانديشي، تربيت، ادب، اخلاق، دانش اندوزي و اطلاعات جذاب و تازه از زبان مربي خود دريافت خواهد كرد به صلاح و سعادت خويشتن داند كه نيز در سال هاي زندگي سبب پيشرفت و امنيت كارايي او در عرصه هاي مختلف مي شود.
رفتارهاي كليشه اي ممنوع
آنجا كه انسان به يك باور حقيقي و واقعي مي رسد، احساس عميق خوشايندي از خود بروز مي دهد. فكر و روحش به هيجاني مطلوب آميخته مي شود. احساس غرور معنوي مي كند. اين تحولات نمايانگر تعادل احساس و باور است. مربي مي بايد با استطاعت علمي و شناخت ظرفيت هاي مثلاً يك فرد 10 ساله روند تربيت و تعالي فكري و روحي او را پيش برد كه مخاطبش به سر شوق آيد. رهنموني را يك هديه ستايش برانگيز تلقي كند وهدايت و رفاقت مربي را به نيكي به ياد بسپارد. در برابر اين فعل و تحولات، اين اشاره بجاست كه چنانچه مربي و يامعلمي نه تنها در رهنموني و هدايت اش ضعيف باشد، بلكه خود به آنچه مي آموزد و مي گويد چندان واقف نباشد و مثل آن كه يك متن كليشه اي را براي كس و يا كساني روخواني مي كند، در وظيفه خطيرش ممكن است چندان موق نشود. بچه هاي امروزي بسيار باهوش تر و كنجكاوتراز همسن هاي دوران هاي پيشين هستند چرا كه ابزارهاي ارتباط جمعي امروزه با ساليان گذشته تفاوت شگفت انگيزي دارد كه بروبچه هاي خردسال هم كم و بيش از كاربري و كاربرد وسايل نوين ارتباطات، سرشته دارند. بنابراين، معلم و مربي و استادكار الزاماً دانش خود را مي بايد به روز كند تا بتواند جوابگو و موفق در تعليمش باشد.
فراموش نكنيم كه طراوت بيان و هنر تفهيم و تجزيه و منطق منظور و هدف در مباحث پرورشي نيز نقش به سزايي دارند.
شخصيت پروري نيازمند مهر و دانش
«محمد كيانوش» يكي ديگر از شهروندان فرهنگي است كه درباره تربيت و مربي، بيشتر بر مهرورزي و دانش مربي تاكيد دارد. وي با اشاره به اين كه هرچه يك فرد پرورش يافته به يك مخاطب كم سن و تجربه مي آموزد مي بايد با مهرباني، اشاعه معارف و پويايي انساني باشد، در خصوص مشخصات مربيگري مي گويد:«آگاهي علمي و تربيتي امري انكارناپذير است.آشنايي كامل به شيوه هاي كاربردي در حرفه تا بتواند نيازهاي تربيتي و فكري و رواني مخاطب خود را تحقق بخشد يا به بيان ديگر، زمينه هاي ترغيب و تمايل او را در فراگيري آنچه مورد نظر مربي است فراهم كند.»
او نيز مي گويد:«مربي بايد در گفت و گو با دانش آموزي كه سكناتش مي نمايد ناراحت است از موقعيت و مسايل خانوادگيش مطلع شود. اين اطلاعات تنها در مسير دوستي و احساس همدلي با دانش آموز به دست مي آيد. اين شناخت به مربي كمك خواهد كرد چنانچه مشكلي خانوادگي ذهن و روان شاگرد را مشغول كرده است، راحت تر او را راهنمايي كند تا از بار فكري او لااقل كاسته و يا كلاً برطرف شود. شخصيت پروري به چنين نوع ارتباطات انساني نياز دارد و اين اتفاق، خود نياز به دانش و تخصص است.»
تربيت در سرنوشت افراد بسيار تاثيرگذار است. زيرا پرورش دادن انسان، به نوعي ورودي تازه به بستر متفاوت و تازه زندگي است چون كه تربيت درست و صحيح موجب شناخت بهتر از خود، ديگران و محيط مي شود. همچنين رشد شعور تربيتي سبب تحولات در بافت زندگي و اهداف انسان مي شود. فهم و ادراك صحيح برآمده از تربيت درست، انسان را در برابر خيلي از پديده هاي ناهنجار، كجروي، بدانديشي و ... و ... مصون مي سازد.
انسان باشعور دوست داشتني است
«اشرفي» دانشجو است. وي مي گويد: انسان بدون تربيت درخور شان انساني در زندگي دچار مشكلات مختلف مي شود. انسان باشعور را همه دوست دارند و برعكس، كسي كه انتظار همه چيز از ديگران دارد و خود، معرفت و تربيت اجتماعي ندارد، مزاحمت هايي براي سايرين به وجود مي آورد...»
اين دانشجو با لبخند مي افزايد:«تربيت يعني اين كه راننده، حرمت عابري را كه روي خطوط سفيد عرض خيابان مي گذرد، رعايت كند. تربيت يعني كسي حق ديگري را از بين نبرد.» از اين دانشجو درباره نقش سيستم آموزشي در فرهنگ سازي تربيتي مي پرسم: پاسخ مي دهد: -«به نظر من سيستم آموزشي از دونظر دراين باره بايد بررسي شود يكي از نظر توانايي و پرورشي و ديگري متون تربيتي است. در حالي كه آموزش و پرورش متولي تربيت همراه كسب علم است بايد مثل مواد درسي به بخش تربيت هم نمره بدهد. اما قبل از آموزش و پرورش، اين والدين هستند كه به نوعي معلم اوليه بچه هاشان هستند. به نظر من خرج كردن براي تربيت آموزي چه در خانه چه در مدارس سودش هم به خانواده و هم جامعه مي رسد. از طرف ديگر، انحرافات و نادرستي ها كم مي شود.»
در همين اثنا دوست موتورسوار او از راه مي رسد. دانشجو ترك موتور مي نشيند اما پيش از رفتن نظر دوستش را درباره تربيت و مربي مي پرسم.
«خليلي» خيلي محكم و قاطع حرف مي زند، او مي گويد: «خلاصه مي گويم. من هم شيوه مربي در مدرسه را ديده ام نظرم به مربي اين است كه او مثل يك دايره المعارف ديني و علوم روز باشد. ظاهر و باطنش جذاب و آدمي پرحوصله باشد. بچه ها را از مسائل اجتماعي آگاهي كند و چيزي از سرخودخواهي تحميل نكند.»
«برات الله صمدي راد» يك مدرس علوم ارتباطات اجتماعي، با طرح اين باور خود كه بعد پرورشي- تربيتي وزين تر و مهمتر از بعد آموزشي است، مي گويد كه مربي بايد بتواند با رفتار، كردار و اخلاق صالحانه مباحث و آموزش هاي تربيتي دانش آموزان را در ضميرشان بنيان گذاري كند به طوري كه آنان نيز از عملكرد مربي به رغبت و دلخواسته، تابعيت تربيتي و الگوبرداري كنند. اين مدرس همچنين تاكيد مي كند: «خلاء ارتباطات اجتماعي، تمامي دانش آموزان ازطرفي موقعيت كنوني با رواج تحميلي وسايل نوين ارتباطات جمعي روبرو هستيم. دراين حالت بكارگيري راهكارهاي مناسب و قاطع در پروسه پرورشي و توانمندي هاي مربي درمقام مقابله منطقي با چنان پديده هاي مدرن، مي توانند زمينه هاي امنيت تربيتي- اخلاقي را به سهم خود فراهم سازد.
«برات الله صمدي راد» مي گويد همانطور كه از عنوان آموزش و پرورش يا تعليم و تربيت معلوم و مفهوم مي شود، اين بخش فرهنگي داراي دو بعد آموزشي و تربيتي يا پرورشي است. بعد آموزشي را معلمان به عهده دارند و انجام مي دهند از دانش آموزان افرادي عالم، متخصص و آگاه مي سازند. وظيفه هدايت پرورشي و تعليم شخصيتي با مربيان تربيتي است كه دانش آموزان را از اين جهات براي جامعه پرورش مي دهند. اما چگونگي شيوه هاي تربيتي حائز اهميت است. انجام اين مورد نبايد صرفا درحد شعار و حرف باشد. مربي بايد با رفتار، عملكرد و خودساخته- خودباوري مبتني بر اصول تربيتي را در دانش آموزان نهادينه و پايدار كند. اگر مربي رفتار تربيتي، پندار و اخلاق نيكو داشته باشد و بتواند انديشه و روان دانش آموزان را مجذوب محسنات گفته و كردار خود كند مي تواند همچون يك رفيق شفيق باشد تا حدي كه فرضا دانش آموزي چنانچه خجالت دارد موردي يا مسئله اي را با پدر و يا مادر خود درميان بگذارد، راحت بتواند آن مسائل را براي مربي بيان كند و مربي بر مبناي علوم تربيتي مشكلات مطروحه شاگرد را رفع و رجوع كند. لذا مي گوييم اين بعد پرورشي سنگينتر از بعد آموزشي است...»
كليد همه پديده هاي فرهنگي، هنري، صنايع و تربيتي در وهله نخست توسط و ازسوي معلمان، زده شده و مي شود. به گفته صاحبنظران و متخصصان ادب و اخلاق و آموزشي، معلمان معماران شايسته بازسازي و نوسازي افكار و چراغ هدايت جامعه انساني هستند. اما به رغم اين واقعيات و اوصاف علاقه، توانايي و محبت مربيان و معلمان براي تربيت و پرورش دانش آموزان به تنهايي كافي نيست. از ديگر سو شايد كم نباشند پدران و مادراني از ديرباز اين خيال را دارند كه با سپردن فرزندشان به مدرسه، ديگر دغدغه اي از بابت تربيت او ندارند. اين تصور امروزه هم در برخي خانواده ها رايج است كه والدين تنها وظيفه شان تامين مسكن، خوراك و پوشاك بچه هايشان است. درحالي كه به اعتقاد اكثر صاحبنظران علوم تربيتي، اجتماعي و جامعه شناسان و روانشناسان، نهاد خانواده اولين كانون آموزش و پرورش محسوب مي شود. بچه ها درمحيط زيستي- خانه و خانواده- رشد مي كنند و به مرور هرآنچه را كه مي بينند و مي شنوند در لوح ضميرشان ثبت و حك مي شود. روانشناسان براين باورند آنچه كه كودك در دوران اوليه حياتش آموخته، به زمان كهولت هم به ياد دارد و چه بسا ممكن است به همانگونه رفتار و خوي عادت كرده است.
تقوا و تربيت مهمترين مانع كجروي
«ابراهيمي» آموزگار بازنشسته معتقداست: بهترين معلم اخلاق در مرحله اول والدين و ديگر اهالي خانواده هستند. او مي گويد: «بچه به مدرسه مي آيد، درس مي خواند. پس از تعطيل شدن مدرسه به خانه خود مي رود. در مدرسه معلم هرآنچه كه بايد در زمينه تربيت و دانش تدريس كند به شاگردان ياد مي دهد. شاگرد از مدرسه كه بيرون مي رود انواع رفتارها، بي حرمتي ها و گفتارهاي بعضا نازيبا را مشاهده مي كند. بچه اي مودب باشد ازهمين گفتارها و رفتار را كه هر روزه مي بيند، ناخواسته متاثر مي شود. در اين حالت اگر همين بچه در محيط خانواده به درستي و عميق تربيت شود يعني مثلا به اوتفهيم شده باشد كه آخر عاقبت حركات زشت و بدرفتاري و... به كجا ختم مي شود و مهمتر آن كه او با ايمان و تقوا و مهرباني متعارف پرورش يافته باشد، قطعا او در فاصله خانه تا مدرسه و جامعه به سمت بيراهه قدم برنمي دارد.»
اين آموزگار در مورد تربيت درمحيط مدرسه، مي گويد: دراين باره تنها مي گويم شايد دربرخي مدارس و مواردي كساني از همكاران باشند كه وظيفه كلاسيك خودشان را فقط در آموزش مي خوانند. روي رفتار و مسائل ديگر بچه ها كند وكاو نمي كنند. اما در بسياري از مدارس معلمان نسبت به مسائل حتي خانوادگي شاگردانش حساسيت دارند.

تربيت كنيم آموزش دهيم امور تربيتي؛ گام هاي بي صدا در هياهوي زمان ( بخش پاياني )

حسن آقايي
در مقوله تربيتي و پرورشي نمي توان نوع نگاه به افراد را ناديده گرفت.
به عبارت ديگر اگر نگاه افراد كارشناس، مربي و حتي والدين نگاهي از منظر بالا به پايين باشد نمي تواند راهگشا و كاربردي باشد. بلكه بايد افراد تحت نظارت يك مربي همدلي و همراهي را در نگاه وي باور كنند.
تعليم و پرورش افراد بسان جوانه هاي رو به رشد يك بوستان مي ماند كه به باغبانان آگاه و فهيم، با مهارت و خودساخته و البته داراي نگاهي عميق و كارشناسانه نياز دارد.
مقوله پرورش دادن ادب، اخلاق و كلاً شخصيت را مي توان به باغستاني تشبيه كرد كه ثمره سبزه زاري آن به هواي تنفسي مناسب، آفت زدايي، تابندگي نور و ... و ... بستگي دارد.
بچه، نوجوان و جوان در خانواده و اجتماع ايراني چون نور چشمان والدين و سرمايه هاي غني انساني جامعه و كشورند.
به عبارت ديگر يك دانش آموز ابتدايي و حتي يا دانشگاهي با همه هوشمندي و دانايي ها ممكن است در اثر ناملايمات و ناسازگاري در زندگي با مسايلي روبرو شود كه نياز به راهنما، راهگشا و حامي براي عبور از معضلي دارد. خانواده و جامعه با ضعف مربي و هدايتگر، نمي تواند از گزندها - كه همواره در دنيا وجود دارد- مصون بماند.
«برات الله صمدي راد» مدرس علوم ارتباطات اجتماعي، ضرورت داشتن توانايي مربي در ايجادارتباط را يادآور مي شود و با تاكيد بر غني بودن اطلاعات و به روز به ويژه در مقطع زماني كنوني كه وسايل ارتباطات جمعي و تكنولوژي مدرن رسانه اي در دسترس همگاني از جمله نوجوانان و جوانان است، مي افزايد:«مربي به عنوان كسي كه مي خواهد آداب اخلاقي و پرورشي آموزش بدهد بايد علاوه بر اخلاق تربيتي رفتار مناسب، آراستگي ظاهري و مردم شناس خوبي باشد تا در آن صورت بتواند ذهنيت و روان نسل نو را به منش زيبنده انساني بيارايد.
به گفته وي، مربي تربيتي مي بايد از منظر انديشه، تدبير و بينايي دل خبره باشد و از جمله در زمينه ارتباط، او مي بايد ارتباط خوبي با دانش آموز برقرار كند كه اين شامل ارتباط كلامي، لحن، نحوه آراستگي و پوشش است. مورد ديگر، بعد تربيتي است. يعني خود مربي ملاك هاي يك الگوي اخلاقي را داشته باشد. كردارش خوب و مراحل تربيتي و اخلاقي در وجودش نهادينه شده باشد. داراي تزكيه نفس باشد. در بعد ديگر از راي اخلاقي برخوردار باشد. «اين ابعاد ويژگي هاي ملزم ارتباطي يك مربي پرورشي (تربيتي) است».
«اريش فروم» در بخشي از باب«تحول فرهنگي» چنين آورده است:«اگر انسان بخواهد در اين جهان هستي احساس آسايش و آرامش نمايد بايد دانش را نه تنها با مغز بلكه با كليه حواس خود، چشم، گوش و تمام وجودش جذب كند. بايد آنچه را فكر مي كند با جسمش عملي سازد. مغز و جسم را نمي توان هرگز از هم جدا كرد. اگر انسان خود را به وسيله تفكر و انديشه هايش با جهان متحد سازد فلسفه، الهيات اساطير و دانش را به وجود مي آورد.
تحصيل اعم از اين كه براي كسب دانش باشد يا به دست آوردن منش و خصوصيت لازم، فقط يك قسمت از آموزش است نه مهمترين بخش آن. در اين جا منظور من از كلمه آموزش يعني استخراج (بيرون آوردن) است. پس آموزش در اين مفهوم يعني بيرون كشيدن آنچه كه در درون انسان وجود دارد.»
درك مسايل دانش آموز
و مشاور خانواده
«مجتبي پيرثوابي» 15 سال از طول خدمتي خود را در آموزش و پرورش به عنوان معاون مدرسه گذرانده است. او ضمن باور تاثير مثبت تربيت روي دانش آموز در محيط مدرسه و بيان اين كه مربي مي بايست از نظر مادي نيز تامين شده باشد، همانند ديگر فرهنگيان بر آراستگي مستمر، دانش روز، عالم بودن و بر وفق زمان بودن شعور و آگاهي مربي تاكيد دارد.
به گفته اين فرهنگي، مربي بايد مسايل و كم و كاستي هاي فكري و رواني دانش آموزان را درك كند و در اين زمينه به گونه اي رفتار و برخورد داشته باشد كه دانش آموز براي بيان مشكلات به وي اعتماد كند. اين معلم مي گويد:«دانش آموز مقطع دبستاني به لحاظ موقعيت سني نياز بيشتري به آرامش خاطر نسبت به شاگرد مقاطع تحصيلي بالاتر دارد. او ممكن است به راحتي به بيان وضعيت خانوادگي و مسايل خود نزد ديگري- مربي- نپردازد.»
اين فرهنگي همچنين بر اين نظر است كه مربي تربيتي بايد به جاي مشاور خانوادگي دانش آموزان فعال باشد. در صورت نياز، مسايل شان را مورد مشاوره قرار دهد ضمن آن كه امور پرورشي، روحي و فكري و تحصيلي دانش آموز مربوطه را هدايت كند و او را از مسير بد و ناهنجاري هاي اجتماعي باز دارد.
صمدي راد همچنين از زاويه اي ديگر به نقش تاثيرگذار و ارزنده امور تربيتي بر ذهن و روان دانش آموزان مي پردازد. وي با اشاره به موفقيت هاي چشمگير برخي از دانش آموزان ايراني در عرصه هاي علمي جهاني مهمترين خلا را چگونگي برقراري ارتباط نوجوان و جوانان با دنياي اطراف خود، همكلاسي ها، همشهريان و... مي داند.
به گفته وي، يك خلا دانش آموزان ما- بعضاً- كه حتي در المپيادها مقام كسب مي كنند، يا در مسابقات ورزشي عنوان و نشان مي گيرند و يا در رشته اي تخصصي به مرتبه عالي مي رسند، آن است كه احساس مي شود در ورود به جامعه و برخورد با مردم، يك مقداري نقص و مشكل دارند. در چنان حالتي وظيفه مربيان است كه در اردوها شيوه و نقش زندگي اجتماعي را به آن ها- بهتر- بياموزند. مربيان از لحاظ تفهيم منش و فرهنگ ارتباطات و تربيتي نبايد ضعيف باشند. اين كارشناس اجتماعي با اشاره به موقعيت فعلي شبكه هاي ماهواره اي و سايت هاي اينترنتي، كه مطالب ضد باورهاي ديني و ملي منتشر مي كنند تاكيد دارد كه الزاماً نقش مربيان تربيتي در مصون سازي بچه ها و نوجوان ها مي بايد درخشان باشد و بتوانند با تدابير و شيوه هاي مناسب و در قالب نوعي رقابت به خنثي سازي آن پديده هاي ارتباطي مبادرت ورزند. ولي بايد در اين رقابت آنان داراي اطلاعات به روز و اثربخش باشند؛ اطلاعات با مضامين مذهبي، اخلاقي، جامعه شناسي و مردم شناسي باشند. بتوانند پاسخگوي دانش آموزان و نسل جوان باشد. صمدي راد معتقد است كه اشكال كنوني آموزش و پرورش در انتخاب مربيان است. بايد مربيان از طريق امتحانات جامعه شناسي، روان شناسي، اطلاعات روز و تاريخي و فرهنگي شان گزينش شوند. آموزش مستمر و به روز داشته باشند تا بتوانند هدايت نسل جوان را به طور كامل انجام دهند.
آموزش ابراز شجاعت و كسب جرائت
«بهمن امامي» مدرس و پژوهشگر علوم ارتباطات، پيرامون شيوه هاي ارتباطي در امور تربيتي به بحث شجاعت و كوشيدن اشاره مي كند و معتقد است كه فراگير موضوعات بروز و نهادينه كردن جرأت ورزي، رغبت و آراستن رفتارها و چابكي در ارتباطات انساني است اما وي بر اين باور است كه اين آموزه ها در مراكز رسمي آموزش و پرورش به دانش آموزان يادداده شود.
وي همچنين با اشاره به چگونگي برخورد با بچه ها و نوجوان ها، تأثيرات ماندگار منفي و مثبت آن را مورد تأكيد قرارمي دهد.
«امامي» با اشاره به اين كه بحث ارتباطات، انساني است، مي گويد: يكي از شيوه هاي آن، آموزش و جرأت ورزي است. مشاوران ذيربط روش هاي مختلفي در اين باره به كار گرفته اند. هدف اساسي اجرايي اين روش هاي آموزشي رفع عدم جرأت يا جسارت است. اين روش ها بيشتر مربوط به شيوه هاي مهارت هاي ارتباطي مي پردازند.
به گفته وي، آموزش جرأت ورزي دربرگيرنده اقناع و ترغيب و همچنين به رفتارهاي غيركلامي و اصلاح آن ها توجه دارد. مثلا شخصي كه براي يك شغل مورد مصاحبه قرارمي گيرد مي بايد توانايي هاي خود را شرح دهد و... اين مورد دقيقا بايد در مدارس و دبيرستان ها و كارگاههاي آموزشي آموخته شود تا آنان بتوانند در آينده در جامعه مهارت هاي جرأت ورزي شان را ايفا كنند.
اين پژوهشگر علوم ارتباطات، ادامه نظرات خود را معطوف به لزوم دانايي و توانايي مربي در زدودن آشفتگي و ناآرامي هاي ذهني «احتمالي» دانش آموز مي كند و معتقد است توانمندي مربي دانش آموز را به خودآگاهي و برآورد و ادراك توانمندي هاي خود مي رساند. وي نيز اين باور را دارد كه مربي تربيتي بايد در شكوفايي و افزايش عزت نفس و از بين بردن اضطراب هاي رواني دانش آموزي كه هم در جامعه و هم در محيط آموزشي او را متأثر مي كند و در نتيجه باعث افت برقراري ارتباطش با ديگران مي شود، توانا و دانا باشد. او را به خود باوري و اقتدار خويشتن به بازنگري بنشاند و مفهوم از خود و فراگرد آن در ايجاد ارتباط متجلي مي شود.
بهمن امامي همچنين منحني تصويري ذهني از تاثرات و بازخوردهاي چگونگي برخورد با نوجوانان و جوانان در زندگي را ارائه مي دهد و معتقد است اين برخوردها ممكن است در محيط خانواده، مدرسه و اجتماع بروز يابد. به گفته اين مدرس دانشگاه اگر كودكي با انتقاد به رفتارش زندگي مي كند او مي آموزد كه همه را محكوم كند. اگر با خشونت مواجه مي شود جنگيدن با ديگران را مي آموزد اگر به او ريشخند مي زنند خجالت زده زندگي مي كند و در حالت شرمساري احساس گناه مي كند. اما در مقابل اين رفتارهاي نامناسب، اگر در برابر خطاهاي خود اغماض و گذشت مشاهده كند بردباري مي آموزد. در برابر تشويق و دلگرمي اعتماد به نفس مي يابد و در برابر تقديرها، قدرداني مي آموزد.
تربيت ركن اول پرورش اخلاق
«تربيت ركن اول نماد هر انسان است. تربيت و پرورش به معناي ايجاد شرايط و نوعي سرمايه گذاري معنوي و عقلاني از نونهالي براي آتيه و اعتبار آدمي است. تربيت به وفق معارف ديني و باورهاي اصيل و معقولانه، انسان را در تمام جهات بيمه و موفق مي كند.»
اين مطلب را «مصطفوي» مردي نسبتا سالمند با قامتي تكيده خوش پوش بيان مي كند. او با اين نگاه به مقوله تربيت، مي افزايد: انسان باايمان يعني كسي كه به باور و اعتقاد ژرف رسيده است، همواره در آرامش است. در روان شناسي مباحثي است كه مي گويد رفتار آدمي در اجتماع يك كنش متقابل بين افراد است. رفتار و كردار شخص در ارتباط با فرد و يا جمع اگر متعادل و متين باشد، در مخاطبان اثر نيك مي گذارد. اين يعني واكنش «حسي و انديشي». وي ادامه مي دهد: «بچه ها در خانه شان اگر رفتار و گفتار خوبي از پدر و مادر و ساير بزرگترها ببينند، قطعا همان را ياد مي گيرند. در مدرسه و حتي دانشگاه هم با همان آموزه با دوستانشان ارتباط برقرار مي كند. از سوي ديگر بايد توجه داشته باشيم تنها در خانه نيست كه بچه ها ادب و اخلاق مي آموزند و يا نه، بلكه عامليت ها و فاكتورهاي گوناگون ديگر در پرورش صالح و يا مخرب خوي آن ها مي توانند رد پا بگذارند.»
مصطفوي تأكيد مي كند كه مربيان در خانواده و در مدارس بايد پيش و بيش از سوادآموزي، به تربيت آموزي توجه كنند. وي مي گويد: «عزت نفس و تزكيه روان براي بچه ها و نوجوانان و جوانان بسيار مهم است. هيچ آدمي دوست ندارد وارثان منحرف و ناباور به معارف ديني باربياورد. اما اين افتخار معنوي و ارزشمندگاه با غفلت ها از دست مي رود. حمايت هاي شخصيتي از بچه ها مؤثرند ولي نبايد به افراط كشيده شود. آموزش و فرهنگ و ديانت همواره سبب خير است. تربيت، معلم تربيت مي خواهد.»

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم دی ۱۳۸۹ساعت 19:32  توسط اردشیر خلیلی  | 
براي تعيين و تعريف حقوق دسترسي به سيستم ، از طريق منوي Start ، گزينه ي Control panel و سپس User Accounts را انتخاب كنيد . ممكن است زماني پيش بيايد كه لازم باشد چندين كاربر از يك كامپيوتر استفاده كنند . شما مي توانيد حقوق دسترسي متفاوتي همراه با رمز عبور براي سيستم تعريف كنيد تا اطلاعات و نرم افزارها در امان بمانند. در حالت پيش فرض ويندوز داراي يك حق دسترسي با نام Administrator مي باشد . پس شما به عنوان سرپرست يا Admin كامپيوتر مي توانيد حق دسترسي افراد به سيستم را تعريف كنيد .

- گزينه ي Change an account جهت تغيير نام كاربرهاي موجود مي باشد پس از كليك بر روي اين گزينه ، نام كاربرها نمايش داده شده و امكان تغيير نيز در اختيار شما قرار داده مي شود .

- گزينه ي Create a new account جهت تعريف امكان دسترسي جديد است . مثلا شما مي خواهيد يك كاربر جديد با نام Ostadonline تعريف كنيد . بر روي اين گزينه كليك كرده نام مربوطه را وارد نماييد . سپس بر روي دكمه ي Next كليك كنيد . از شما سوال مي كند حق دسترسي جديد نقش سرپرست (admin) و يا حالت محدود يا زير گروه را داشته باشد . آنرا انتخاب كنيد و در نهايت بر روي گزينه ي Create Account كليك نماييد . هنگاميكه بر روي نام هر يك از كاربران كليك كنيد كادر محاوره اي باز مي شود كه شامل تنظيمات اصلي كاربران اعم از نام ، رمز عبور ، عكس و ... مي باشد . در ذيل به شرح قسمتهاي مختلف مي پردازيم :

1- Change my name : نام كاربري مورد نظر شما مي تواند هر نامي باشد . در اين قسمت شما مي توانيد اين نام را تغيير و يا اصلاح كنيد .

2- Change my password : اين قسمت مربوط به كلمه ي عبور هنگام وارد شدن به سيستم مي باشد . هر كدام از كاربران مي توانند رمز عبور خاص خود را داشته باشند .

3- Remove my password : جهت حذف رمز عبور اين قسمت استفاده مي شود .

4- Change my picture : تصويري است كه در سمت چپ نام كاربري و همچنين در صفحه ي ورود به سيستم در بالاي منوي Start ظاهر مي شود . ويندوز تصاويري پيش فرض ارائه مي دهد اما شما مي توانيد با استفاده از گزينه ي Brows for more picture تصوير دلخواه خود را درج كنيد .

5- Change my account type : نوع حالت دسترسي Admin ( سرگروه ) يا Limited ( مهمان ) توسط اين قسمت تعيين مي شود .

Internet Option و Network connection:

با استفاده از محيط ويندوز XP مي توانيد به شبكه ي جهاني اينترنت اتصال پيدا كنيد و يا يك Connection براي سيستم خود تعريف نماييد . ( جهت كسب اطلاعات كامل راجع به اين قسمت به دوره ي آموزش اينترنت ( مهارت هفتم از ICDL
+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم دی ۱۳۸۹ساعت 22:55  توسط اردشیر خلیلی  | 
براي دادن فرمان چاپ به سيستم ، بايستي پس از آنكه سيستم شما توانايي شناسايي Printer يا Fax را داشت آيكن مربوط به آن در اين پنجره نمايش داده شود . براي فعال كردن اين قسمت از پنجره ي Control panel بر روي گزينه ي Printers and faxes كليك كنيد . براي اضافه كردن Printers and faxes به منوي Start بر روي دكمه ي Start راست كليك نموده از منوي باز شده گزينه ي Properties را انتخاب كنيد . بر روي دكمه ي Customize رفته سپس به سربرگ Advanced برويد . در نهايت گزينه ي Printers and faxes را انتخاب و بر روي دكمه ي Ok كليك كنيد .


Font:

هنگاميكه مايل هستيد متني را به چاپ برسانيد گاهي لازم مي شود از چندين نوع مختلف فونت استفاده كنيد . ويندوز مجموعه ي كوچك اما كاملي از فونتها را در فولدري به نام Fonts در Control panel دارا مي باشد . پس از فعال كردن اين گزينه سه نوع آيكن مشاهده مي كنيد . فونتهاي True type داراي آيكن TT ، فونتهاي Open type داراي آيكن O و فونتهاي قديمي هم داراي آيكون A مي باشند . اگر بر روي هر كدام از اين فونتها دابل كليك كنيد حالتهاي مختلف از ريز تا درشت را از همان فونت به شما نشان مي دهد .

نكته :ويندوز قادر به نمايش 1000 فونت مي باشد اما براي بهبود سرعت سيستم بيش از 200 فونت نصب نكنيد . در صورتيكه نياز به نصب فونت جديدي پيش آمد از سربرگ File در پنجره ي Font ، بر روي گزينه ي Install new font كليك كرده كه كادر محاوره اي Add Fonts به نمايش در مي آيد .

در قسمت هاي Folders و Drivers ، درايو فولدري را كه فايل فونتهاي جديد در آن قرار دارد را انتخاب و اگر از روي شبكه فونت نصب مي كنيد بر روي دكمه ي Network كليك كنيد . سپس از قسمت List of fonts ، فونتهايي كه مي خواهيد نصب كنيد را انتخاب نماييد و سپس بر روي دكمه ي Ok كليك كنيد .
+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم دی ۱۳۸۹ساعت 22:53  توسط اردشیر خلیلی  | 
- ابتدار فولدر مورد نظر را انتخاب ، سپس بر روي آن راست كليك كرده و گزينه ي Copy را از منوي باز شده انتخاب مي نماييم . سپس به محيط مقصد رفته و با راست كليك مجدد گزينه ي Paste را كليك مي كنيم .

2- انتخاب Folder ، سپس از منوي Edit گزينه ي Copy را كليك مي كنيم و بعد از آن به درايو مقصد رفته از منوي Edit گزينه ي Past را كليك مي كنيم .

3- مي توان از كليدهاي ميانبر استفاده كرد . به اين صورت كه ابتدا فولدر مورد نظر را انتخاب كرده سپس براي Copy كردن ، كليدهاي Ctrl + C و براي Past كردن كليدهاي Ctrl +V را همزمان فشار مي دهيم .

4- به وسيله ماوس يعني انتخاب Folder و كشيدن Folder مورد نظر به پنجره ي دلخواه (Drag & Drop)ايجاد كليد ميانبر براي Folder

روش هاي ايجاد Short cut

1- كليك راست روي فولدر مورد نظر و انتخاب گزينه ي Create shortcut
2- انتخاب كردن فولدر مورد نظر و سپس از منوي File گزينه ي New و در نهايت انتخاب زير منوي Short cut

در فضاي خارج از مكان فولدرهاي يك درايو راست كليك كرده و از منوي باز شده گزينه ي New و سپس زير منوي Shortcut را انتخاب كنيد پنجره اي با عنوان Create shortcut باز مي شود . در قسمت Brows نرم افزار مورد نظر را انتخاب كرده و Ok كنيد ، سپس كليد Next را فشار دهيد و در آخر نام مورد نظر را براي Shortcut وارد كرده و كليد Finish را فشار دهيد . قابل ذكر است كه اين آيكون ها داراي يك فلش كوچك در قسمت پايين و سمت چپ شكل فولدر مي باشد .


نكته : اگر قصد ايجاد Shortcut در محيط Desktop را داريد از فرمان Send to استفاده كنيد و يا Drag & Drop كنيد .

فرمان Send To :

همانطور كه در بالا قيد شد يكي از روشهاي Shortcut فرمان Send to مي باشد . براي اين كار نرم افزار يا فايل مورد نظر را Select كرده بر روي آن راست كليك كنيد سپس گزينه ي Send to و از زير منوي باز شده ، مقصد را انتخاب كنيد .

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم دی ۱۳۸۹ساعت 22:51  توسط اردشیر خلیلی  | 
عموما اين صفحه زماني به نمايش در مي آيد كه شما كامپيوتر خود را با موفقيت راه اندازي كرده باشيد . اگر براي اولين بار پس از نصب ويندوز وارد اين محيط شديد صفحه ي نمايش شما داراي تصوير پيش فرض ويندوز XP خواهد بود كه در ابتدا فقط يك آيكون به نام Recycle bin را در آن مشاهده خواهيد كرد . در ادامه خواهيد آموخت كه مي توان تصوير پس زمينه را تغيير داد .
از آيكون هاي ديگري كه به صورت پيش فرض در محيط ويندوز شما وجود دارند ولي از همان ابتدا در صفحه ي Desktop قابل مشاهده نيستند مي توان به My Computer ، My Document و Internet Explorer اشاره كرد .
لازم به ذكر است با كليك بر روي منوي Start ، گزينه هاي قيد شده قابل دسترسي مي باشند .

آشنايي با عملكرد آيكونهاي موجود در Desktop :

Recycle Bin : فايلهاي حذف شده از محيط ويندوز را در خود نگه مي دارد با اين توضيح كه تمامي اين فايلها قابل دستيابي مجدد مي باشند .
فضاي Recycle Bin ثابت بوده و در صورت پر شدن اين حجم ، فايهاي قديمي تر به طور اتوماتيك از آن خارج و فايلهاي جديد جايگزين مي شوند . بنابراين در صورت نياز به بازيابي از قرار گرفتن فايل به صورت طولاني مدت در اين محدوده جلوگيري كنيد .

نكته : در صورت اطمينان از عدم نياز فايل مورد نظر مي توان آنرا به طور مستقيم و بدون واسطه ي Recycle Bin از محيط ويندوز حذف كرد به اين ترتيب كه پس از انتخاب فايل همزمان كليدهاي Delete و Shift بفشاريد و گزينه ي Yes از پنجره ي هشدار در مورد عدم دستيابي مجدد به فايل را انتخاب نماييد .

نكته : پاك كردن اطلاعات از روي ديسك هاي قابل حمل ( فلاپي ديسك – Flash memory و ... ) به صورت مستقيم انجام شده با اين معني كه اين فايلها پس از حذف به Recycle Bin انتقال نيافته و متعاقب آن فايل قابل بازگشت نخواهد بود .
 


My document: محلي كه اسناد خود را در آن نگهداري مي كنيد . از آنجا كه ويندوز XP اين امكان را فراهم آورده تا چندين كاربر براي اين محيط تعريف شوند لذا به ازاي هر كاربر پوشه ي My document جداگانه ساخته كه متمايز از يكديگر خواهند بود . بصورت پيش فرض My document شامل دو پوشه ي my picture و my music بوده كه اين دو نيز به ترتيب داراي فايل هاي تصويري و صوتي به صورت Sample ( مثالي ) هستند .
شايد دسترسي سريع به My document را بتوان علت اصلي ذخيره سازي اسناد در آن دانست در غير اين صورت بيان اينكه چه عناويني را در اين پوشه ذخيره كنيد بسيار مشكل است .
 


My Computer : درگاه رسيدن به ديسكها و درايوهاي موجود در سيستم ، كه شامل سه قسمت مي باشد :

1- قسمت اول Files stored on this computer نام دارد كه حاوي دو پوشه ي Shared Document ( اسنادي كه براي كليه ي كاربران قابل دسترسي است ) و User Document كه در آن براي هر كاربر پوشه هاي مخصوص به او اختصاص داده مي شود .

2- قسمت دوم Hard Disk drives نام دارد كه حاوي تمام درايوها و پوشه ها و فايلهاي موجود در كامپيوتر بوده و قابليت دسترسي به آنها را فراهم مي آورد . به تعبير ديگر حتي كليه ي اطلاعات ذخيره شده در My document نيز از طريق اين قسمت قابل دسترسي مي باشد .

3- و قسمت آخر كه Devices with removable storage نام دارد كه مديريت تمام درايوهاي قابل جابجايي نظير Floppy disk ، Cool disk و Tape drive ها را در اختيار كاربر قرار مي دهد .

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم دی ۱۳۸۹ساعت 22:49  توسط اردشیر خلیلی  | 
اگر بخواهيد كامپيوتر را مجدد راه اندازي كنيد در پنجره ي مربوط به Turn off computer گزينه ي Restart را انتخاب كنيد .

كاربردهاي راه اندازي مجدد Restart :

1- در موارديكه يك نرم افزار جديد در كامپيوتر نصب مي كنيد و براي هماهنگ شدن برنامه با محيط ويندوز نياز است كه يك بار PC خود را Restart كنيد . شايد راه اندازي مجدد كامپيوتر از مراحل نصب يك نرم افزار باشد و در مواقع ديگر اين امر بنا به دليلي كه قيد شد به دلخواه كاربر انجام شود .

2- در هنگاميكه به دليل بالا بودن حجم يك برنامه يا اجراي همزمان چند برنامه يا مواردي از اين دست كه موجب عدم اعمال حركت يا دستور توسط ماوس و به نوعي ديگر قفل كردن سيستم مي شود نياز است كه PC مجددا راه اندازي شود كه اين عمل در اغلب اوقات جوابگوي ناهنجاريهاي پيش آمده خواهد بود .

Stand by:

گزينه ي ديگري كه در پنجره ي Turn off computer وجود دارد Stand by است . با انتخاب اين گزينه مانيتور و هارد ديسك خاموش شده ولي با حركت ماوس و يا فشردن هر كليد از صفحه ي كيبورد ، سيستم مجددا فعال مي شود .Hibernate:

ممكن است گزينه ي ديگري را تحت عنوان Hibernate در پنجره ي Turn off computer مشاهده كنيد . در كامپيوترهاي Laptop اين گزينه هم از طريق دكمه است و هم با بستن سرپوش Laptop فعال مي شود و در كامپيوترهاي معمولي در هنگام مشاهده ي پنجره ي Turn off computer و در صورت عدم وجود اين گزينه به صورت پيش فرض با فشردن كليد Shift از صفحه كليد گزينه ي Stand by تبديل به Hibernate خواهد شد . اما كاربرد اين عبارت به اين صورت است كه يك ذخيره سازي از كليه ي جزئيات و تنظيمات كنوني ويندوز تهيه كرده و با راه اندازي مجدد وضعيت به زمان قبل از Hibernate باز خواهد گشت .نكته : قبل از تنظيم سيستم خود در حالت Stand by از ذخيره شدن كليه ي فعاليتهاي خود در سيستم مطمئن شويد چرا كه در صورت قطع برق تمام تغييرات اعمال شده ي آخرين ذخيره سازي از بين رفته و از طرف ديگر هنگام اتصال شما به شبكه نمي توان احتمال عدم استفاده از اين گزينه را كتمان كرد .

 
+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم دی ۱۳۸۹ساعت 22:47  توسط اردشیر خلیلی  | 
راه اندازي كامپيوتر :

واضح است اولين كاري كه بايد قادر به انجام آن باشيد روشن كردن كامپيوتر و شناختن وقايعي است كه هنگام انجام اين كار رخ مي دهد . وقتي كامپيوتر خود را روشن مي كنيد ابتدا كاراكترهاي سفيد رنگي در زمينه ي سياه و سفيد مانيور به نمايش در مي آيند . اين اطلاعات مشخص مي كنند كه PC - Personal computer ، در حال بررسي سخت افزار و نرم افزار شماست . برخي از اين اطلاعات در تراشه هاي حافظه فقط خواندني (Ram) و برخي ديگر نيز در هارد ديسك كامپيوتر نگهداري مي شوند . اگر همه چيز به خوبي پيش رود ، مي توانيد صفحه مقدماتي ويندوز XP و بعد از آن Desktop ويندوز را در صفحه نمايش مشاهده كنيد . مدت زمان لازم براي مشاهده Desktop ويندوز XP چند دقيقه است ولي در سيستم هاي امروزي عواملي نظير سرعت پردازشگر و تعداد برنامه هايي كه هنگام راه اندازي سيستم بايد به طور اتوماتيك اجرا شوند ، اين زمان را تحت تاثير قرار مي دهند و طبيعتا آنرا كوتاهتر مي كنند .

نكته : تصاويري كه بعد از راه اندازي سيستم خود در صفحه نمايش مشاهده مي كنيد به كارخانه اي كه كامپيوتر شما را توليد كرده است بستگي دارد .

نكته :اگر كامپيوتر براي استفاده بيش از يك كاربر تنظيم شده باشد يا چنانچه به يك شبكه متصل باشيد براي نمايش صفحه Desktop بايد با استفاده از نام كاربري و كلمه ي عبور خود وارد ويندوز شويد .

انتخاب يك برنامه جهت اجراي آن در هنگام راه اندازي كامپيوتر به نياز فرد بستگي دارد . عموما تنظيمات مربوط به اجرا شدن نرم افزارها در هنگام راه اندازي ويندوز در گزينه ي Setting و تب General پايه ريزي مي شود كه مي توان به دلخواه اين تنظيمات را تغيير داد .
هنگاميكه مي خواهيد براي اولين بار از محيط ويندوز استفاده كنيد پنجره اي شناور در منوي Taskbar ظاهر شده و فرصتي را براي گشت و گذار در ويندوز XP در اختيار شما قرار مي دهد (Tour Windows XP) اگر اين پنجره را در مراحل اوليه كاربرد ويندوز مشاهده نكرديد براي نمايش آن از منوي Start به ترتيب گزينه هاي All program- Accessories – tour windows xp را انتخاب كنيد .

    


خوب است قبل از شروع به كار با ويندوز از پنجره ي Windows XP Tour ، گشت و گذاري در محيط ويندوز داشته باشيد . توجه كنيد كه بعد از اجراي Tour ، پنجره اي به صورت Wizard ( راهبرهاي كمكي ويندوز ) باز شده و شامل دو گزينه مي باشد : در گزينه ي اول امكان استفاده از صوت و تصوير متحرك (animation) براي كاربر وجود دارد و در گزينه ي دوم استفاده از نسخه ي تصويري و متني كه از طريق Internet يا IE ( مرورگر وب ) در اختيار شما قرار مي گيرد . هنگام انتخاب اين گزينه برنامه ي IE به طور اتوماتيك اجرا مي شود .
 


 


خاموش كردن كامپيوتر :

خوب است قبل از خاموش كردن كامپيوتر خود تمام برنامه هاي كاربردي در حال اجرا را ببنديد . در صورتيكه اين كار را انجام ندهيد اتفاقات مختلفي ممكن است رخ دهد :

1- احتمالا پيام هايي را مشاهده خواهيد كرد كه تقاضاي بستن فايل هايي را كه مشغول كار روي آنها بوديد مي كنند .
2- ممكن است پيغامي را مشاهده كنيد كه در بردارنده ي برنامه هايي است كه هنوز در احال اجرا هستند . گزينه اي كه متعاقب اين پيام در اختيار شما قرار مي گيرد و مي تواند به قطع عملكرد برنامه ختم شود كه در پاره اي مواقع منجر به از دست دادن تغييرات انجام شده خواهد شد .
3- احتمال باز شدن اتوماتيك و بدون اجرا توسط شما براي پنجره هايي كه در هنگام خاموش كردن كامپيوتر باز بوده اند ( پس از راه اندازي مجدد ) وجود دارد .

بنابراين قبل از خارج شدن از محيط ويندوز و خاموش كردن كامپيوتر برنامه هاي در حال اجرا و پنجره هاي باز شده را ببنديد .
در نهايت براي خاموش كردن كامپيوتر برروي منوي Start و گزينه ي Turn off computer كليك كرده تا پنجره مربوطه به آن در صفحه ي نمايش ظاهر شود .

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم دی ۱۳۸۹ساعت 22:45  توسط اردشیر خلیلی  | 
پزشکی ، روانشناسی و سلامت

 

_ خوشبختی تاکید روی نقاط مثبت زندگی است نه نقاط ضعف

 _ چگونه از زندگی لذت ببریم ، روشهای شاد زیستن

 _ دنیای روابط زن و شوهران و راههای لذت بردن از زندگی در کنار خانواده

_اسرارنفوذ دردلها و جذابیت داشتن

_چگونه فردي دوست داشتني شويم ؟

_ چرا مادران نسبت به فرزندان ، خود را مقصر دانسته و احساس گناه می کنند ؟

_مطالبی در مورد علل و نتایج خودکشی  suicide

_نشانه ها و علل ابتلا به افسردگي و پیشگیری از بیماریهای قلبی

_ پیامدها ، نشانه ها و نکاتی برای کاهش استرس

_ نقش گياهان در درمان افسردگي

_خصوصیات افراد با اعتماد به نفس پایین،روشهای تقویت قدرت ابراز وجود و اعتماد به نفس

_افسردگي در بيماران M S

_نبود شادماني در زندگي ، خطر مرگ زود هنگام را افزايش مي دهد .

_دکتر آزاده فرحی ؛ منظور از جراحي زيبايي چشم چيست؟

_آیا تلفن‌همراه مانع تحصیل دانش‌آموزان می‌شود؟ مضرات جدید موبایل

_اعتیاد ‌از‌ نوعی ‌دیگر ، آسیب شناسی موبایل

_آیا رابطه ای بین استفاده کودکان از تلفن همراه و تومور مغزی وجود دارد؟

_كاركردهای سیاسی، اجتماعی پیامک یا SMS ( جنگ ها و شورش های پیامکی ! )

_نخوردن صبحانه ضريب هوشي كودكان را كاهش مي‌دهد

 _رنگ‌ لباس ها مي‌توانند  بر روابط شما با ديگران تأثير بگذارند

 _ چگونه جوان بمانیم؟پسران و دختران مطالعه نمایند

_ روابط جنسی سایبری ،سرخوشی و لذت های گذرا ، محرومیت ها ، شکستها و ناکامی ها در اعتیادات سایبری (استفاده بیش از حد از کامپیوتر و گشت در اینترنت)

 _ چگونه موهای زیبا ، براق ، پرپشت و بدون شوره داشته باشید؟

_ آسیب شناسی اجتماعی زنان ،بررسی علل و آثار طلاق

_ تاثیرات منفی اینترنت بر هویت دینی دختران جوان و خانواده

_نقش تـربیتی بانوان در مقابله با آسیب‏های اجتماعی و فرهنگی ، حقوق زنان در اسلام

_ شیوه های برقراری ارتباط موثر در خانواده ، روانشناسی ارتباط و محبوبیت بین دیگران

_هرزه گردی اینترنتی ،ازآسیب های جدید اجتماعی ، مضرات وخطرات نگاه به تصاویر غیر اخلاقی

_روند افزایش گرایش به تماشای سایتهای مستهجن توسط زنان غربی

 ادامه مطالب

----------------------------------------------------------------------------------------------

  اطلاعات مفید برای مادران،مراقبت از نوزادان و کودکان

_مادران کارمند نگران نباشند ، ساعت و کمیت در کنار فرزند بودن ، زیاد مهم نیست !

_نقش مفید ماساژ در خواب نوزاد و کاهش درد نوزادان

_روشهای افزایش شیر مادر،تغذیه مادران شیر ده،چرانوزاد شیر مادر را نمی خورد؟

_دلایل گريه كردن نوزادان و راه هاي آرام كردن نوزادان،علل خفگی نوزاد،علت بالا آوردن شیر

ادامه مطالب

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم دی ۱۳۸۹ساعت 21:48  توسط اردشیر خلیلی  | 
معلمان و آموزش وپرورش

مطالب مفید برای مدیران ومعلمین آموزشگاه ها ،مسئولان آموزشی، دانشجویان تربیت معلم ودبیری ،مشاوران و روانشناسان،انجمن اولیا و مربیان  ، دانش آموزان

_پیامدهای سیاسی امنیتی جنگ نرم

_چگونه یک معلم اثر بخش ، فعال، پرانرژی و تاثیر گذار باشیم ؟

_ مقاله ؛ نقش آموزش وپرورش ، خانواده ها ، مدارس و معلمان در سال همت مضاعف و کار مضاعف چیست ؟

_پیشنهاداتی به مدیران ادارات و سازمانهای آموزش و پرورش در مورد وبلاگ و سایتهای اینترنتی معلمان

 _ اشاره ای به علل خستگی معلمان در کلاس درس مربوط به عوامل داخل مدرسه

 _15 تا 30 درصد از افت تحصيلي دانش‌آموزان به دليل اضطراب است

 _هشتاد نكته مهم در تدريس موفق معلمان و مربیان مدارس درکلاس درس

 _  30 پیشنهاد برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان

_ویژگیهای مدیر و مديريت در نهج البلاغه

__الگوی تدریس بارش مغزی برای جذابیت بیشتر درکلاس و پرورش خلاقیت دانش آموزان

_ دلایل عدم رغبت کارمندان به مطالعه

_ پیشنهاداتی برای بهبود امور مدیریت و روابط انسانی در مدارس

_ پخمه گزينی ، چاپلوس پروری و ترويج فرهنگ چاپلوسي از نشانه های مدیریت سایه

_ویژگیهای مدیر موفق و مدیر خلاق( 240 نکته در مورد مدیر موفق)

_علل بروز بي تفاوتي در كاركنان به مشکلات سازمان و روشهاي مقابله با آن

_معلم کارآمد کیست؟ معلمي جايي براي آزمون و خطا نيست!

_ویژگی‌های معلم در قرن 21

_ مدارس اثر بخش چه ویژگیهایی دارند ؟

_ « تعارض در فرد، گروه یا سازمان » و نحوه عکس العمل در برابر آن

_بررسي نقش تلويزيون ايران و كشورهاي بيگانه در پركردن اوقات فراغت دانش آموزان

  ادامه مطالب

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم دی ۱۳۸۹ساعت 21:46  توسط اردشیر خلیلی  | 

روشهای تربیت دینی،نمونه اي از روشهاي تربيتي قرآن ، شیوه آموزش برخی مفاهیم دینی

راهکارهای نوین تعلیم و تربیتمقدمه:
اهميت مسائل ديني و پياده نمودن اين مسائل از جمله حجاب كه در جامعه كنوني از هر سو در معرض تيرهاي سهمگين تهاجم فرهنگي ميباشد موردي است كه دشمن پس از ناكام ماندن 8 سال جنگ تحيلي بر كشور ما كه كشور جواني ميباشد به فكر حمله از جهت ديگري نمود و آن تهاجم فرهنگي و تابع مُد و تابع نظريات خود قرار دادن جوانان اين مملكت بود. همان روش كهنهاي كه در عهد رضاخان تجربه كرد و جهت پيشرفت كار خود ابتدا از حجاب زنان شروع نمود و كمكم توانست براي خود پايگاهي ايجاد نمايد، پس همين امر انگيزهاي بود جهت بررسي مسائل مربوط به حجاب بانوان در جامعه كنوني و راههايي كه بتواند ما را به فطرت خداگونه خود بازگرداند.
طرح مسئله: من در دبيرستان مطهري 2 كه يكي از مدارس ناحيه 1 شهر همدان ميباشد و از سطح زندگي نسبتاً خوبي برخوردارند و داراي 6 كلاس دوم است درس ميخوانم، با شروع سال تحصيلي در رشته رياضي در ميخواندم اما احساس نمودم كه در رشته انساني به مسائلي كه در ذهن من مطرح ميباشد بهتر ميتوانم پاسخگو باشم، پس با تغيير رشته به مطالعه و تحقيق در مورد مسائلي كه مايل به يافتن جواب آنها بودن پرداختم، يكي از آن مسائل بررسي حجاب در بين دختران جوان جامعه بود و چه كارهايي ميتوان به عنوان يك دختر مسلمان انجام داد تا دختران جوان مادين را در زندگي و ايماني و هدايت به راه الهي و صراط مستقيم توجه كنند و آن را محور قرار دهند.
چگونه است كه بسياري از دانشآموزان كلاسهاي بالاتر و حتي مقاطع بالاتر، با اينكه سالها تحت تعليم و آموزش قرار ميگيرند هنوز تا حد بسيار با مسائل اعتقادي ديني بيگانه هستند.
چرا حتي بسياري از بزرگسالان ما كه بعضاً داراي مدارك بالاتر نيز ميباشند هنوز احساس نميكنند كه دين براي زندگي آنهاست، آنهم براي تمام زندگي.
سؤالاتي كه ذهن مرا بخود مشغول كرده اين است كه چگونه دانش آموزي كه از اول راهنمايي تا كنون مسائل ديني را جزء درسهاي مدرسه خوانده است و در خانواده و محيط اجتماعي هم با آن برخورد داشته است هنوز يك انسان بدون انگيزه است و مسائل اعتقادي در زندگي او آن گونه كه زيبنده يك دختر مسلمان است مطرح نميباشد.
جمع آوري اطلاعات (شواهد)
براي بررسي بهتر مسئله لازم دانستم كه با چند نفر در زمينه كارم مشورتهايي داشته باشم، سعي نمودم نظرات حداكثر افراد را در كارم دخالت دهم، لذا با مربي پرورشي مدرسه خودمان و معلم ديني به مصاحبه و گفتگو پرداختم و چگونگي كارم را توضيح دادم و از آنها راهنمايي خواستم، ارشادات آنها در تسهيل كارم نقش اساسي داشت. گروه بعدي مدير و معاونين مدرسه بود، كه با آنها صحبت نمود، آنها نيز اين كار را پر زحمت و در عين حال بسيار مفيد دانسته و البته نظرات و پيشنهاداتي ارائه نمودند كه از آنها نيز استفاده شد. چند تن از مشاوران پايههاي مختلف و اولياء دانشآموزي نيز كساني بودند كه در اين مورد با آنها مشورت شد، آنان نيز آنرا مفيد دانسته، چند نفر از كادر محترم ادارة آموزش و پرورش نيز كار را ديده و آنها را مورد تأييد قرار دادند.
انتخاب راههاي پيشنهادي:
راه حلي كه براي نقصان يا رفع اين مورد به نظرم رسيد اين بود كه در كلاسي كه درس ميخواندم به فعاليت پرداخته و در ساعات بحث و گفتگو يا صحبتهاي دوستانه افكار دوستان را به سمت پژوهش و تفسير كه باعث تفكر و تعقل در آيات گردد و استفاده از نهج البلاغه و حديث و داستان زندگي علما و خوابهاي روحاني و معنوي آنان و دوستان و سخنان علماي بزرگ كمك بگيرم، تا همكلاسيها با علاقه هم به مسائل درسي پرداخته و هم به رعايت صحيح حجاب بپردازند. مبناي كار من در اين زمينه تفكر بوده است كه دانش آموزان در طول دوران تحصيل يكساله خود روزي يك مطلب را در زندگي پياده نمايند طولي نخواهد كشيد كه تمام مسائل ديني مخصوصاً حجاب را عملاً در زندگي خود پياده نموده، پس با اين ديدگاه چند راهحل در نظر گرفته و آنان را آزمودم.
راهحلهايي كه سبب ايجاد انگيزه خودباوري ديني و رعايت حجاب در بين دوستان گردد.
1- تفكر و تعقل پيرامون آيات درس عفاف كتاب دين و زندگي2 در مواقع خارج از ساعات درسي و بحث و گفتگو پيرامون آنچه كه تفكر نمودن و بيان نظرات و عقايد خود در گروه همكلاسيها
2- شركت در نماز جماع و تشويق دوستان به اين امر
3- خود به عنوان يك الگوي عملي سعي نمودم مواردي كه لازم است يك دختر مسلمان رعايت كند، انجام دهم.
4- نوشتن تحقيق پيرامون مسئله با همكاري دوستان و همكلاسيها و ارسال آنان از طريق مدرسه با همكاري بزرگوارانه مدير محترم مدرسه به ناحيه و استان.
5- با كمك مدير و اولياي دانش آموزان نشست پرسش و پاسخ با علماء بزرگ
برپايي و برگزاري جلسات ادعيه
- معرفي دوستان به پژوهشگاه معلم استان جهت استفاده آنان از منابع علمي آن پژوهشگاه با كمك كارت عضويت ماردم.
مرحله اول
اجراي آزمايش

ابتدا همكلاسيهاي خود را كه 22 نفر بودند و در درس دين و زندگي گروهبندي شده بودند به صورت همان گروهها قرار داده و در ساعات ديني يا پرورشي و يا بيكاري هر گروه پيرامون مسئله حجاب به بحث و گفتگو و بيان نظرات و عقايد گروه پرداخته و در هنگام اذان ظهر در نماز جماعت شركت مينمودم و دوستان را به اين امر تشويق مينمودم و هنگام صحبت بسيار آرام صحبت ميكردم و با ظاهر مرتب و آراسته به مدرسه ميرفتم و با احترام كامل با دانش آموزان صحبت ميكردم و هميشه سعي مينمودم در مسائل درسي يك قدم از كلاس جلوتر باشم و بتوانم يك الگوي عملي براي همكلاسيهايم باشم.
اجراي عمل انتخاب شده:
همكلاسيهاي من در خارج از محيط مدرسه به گونهاي كه نشانه تمدن غرب ميپنداشتند بيرون ميرفتند و افراد انگشت شماري در نماز جماعت مدرسه شركت مينمودند و رفتارها و كلمات نامطلوب را از خود نشان ميدادند.www.zibaweb.com
در مرحله بعد:
در كنار روش قبل (مانند تفكر و تعقل در آيات و استفاده از منابع پژوهشگاه استان كه قبلاً دوستان را به آن پژوهشگاه جهت تحقيق معرفي نموده بودم و پياده نمودن روش ايجاد خلاقيت و نوآوري در كلاس و سخنان شيرين و معنوي دبير ديني و پرورش و ايجاد بحث و گفتگو در هنگاميكه دبير محترم اجازه ميداد و به اقتضاي كلاس و حضور فعالتر دوستان گوياي نقش دين در زندگي آنان بود.
در مرحله بعد:
هر روز صبح يك آيه يا حديث پيرامون حجاب بر روي تخته كلاس و قراردادن مسابقة ختم قرآن در بين دوستان و ختم صلوات جهت سلامتي امام زمان(عج) و تسبيح دست دانش آموزان در محيط مدرسه گوياي پيشرفت كار در مدرسه بود.
مرحله آخر:
با توجه به محتواي درس ديني كه مسائل حجاب و آيات و احاديث درس فعاليت دوستان در كلاس و خارج از كلاس و تشكيل نمايشگاهي با همكاري دبير محترم ديني و پرورشي نمايشگاه از كارها و خلاقيتهاي دوستان كه سعي مينمودم منابع علمي را براي آنان معرفي كنم و يا برايشان منابع را تهيه نموده و در اختيارشان بگذارم و نشست پرسش و پاسخ با علماء كه به همّت مدير محترم آموزشگاه انجام گرفت با دوستان به بحث و گفتگو ميپرداختيم. گفتگوي دوستان گوياي اين بود كه فعاليتهاي انجام شده در اين زمينه مؤثر بوده است، مدير محترم مدرسه و دبير ديني و پرورشي نيز در صحبتهايشان از اين وضع اظهار رضايت ميكردند، و دوستان در رفتارهاي ظاهري و رعايت حجاب خود با تفكر و تعمل برخورد مينمودند و شوق بسياري براي انجام فرائض از خود نشان ميدادند و ظاهر آنان بسيار متين و باوقار بود.
گردآوري اطلاعات (شواهد 2 )
گرچه از رفتارها و اظهار نظرهاي همكلاسيها و مدير و معلمان محترم پيدا بود كه تغيير و تحول در رفتارهاي ظاهري و خودباوري ديني بوجود آمده است، براي اينكه دقيقاً مشخص شود كه روشهاي بكار گرفته شده مؤثر بوده است يا نه تصميم گرفتم درباره آنچه انجام دادهام اطلاعات عيني و موثق جمع آوري كنم.
در گفتگويي با معلمان و مدير مدرسه راههايي را براي مطلع شدن از نتايج كار پيشبيني كرديم.

از آن جمله بود:


1- نظر خواهي كتبي از همكلاسيها دربارة موضوع
2- نظرخواهي شفاهي در جلسه بحث و گفتگو از والدين و شوراي دانش آموزي درباره روشهاي بكار گرفته شده.
3- نظرخواهي مشاورين اهل فن درباره نمونههايي از گزارشها و روش بكار گرفته شده.
4- مقايسه رفتارهاي ظاهري و پايبندي به حجاب پيش از آموزش و پس از آموزش.
شواهد جمع آوري شده در اين مرحله نشان داد كه راههاي پيشنهادي مناسب بودند و همكلاسيها از روشها اظهار رضايت ميكردند. رفتارهاي ظاهري و نمرات درس ديني هم نشان دهنده اين واقعيت بود.
در فرآيند آموزش در كلاس قبل از آموزش درصد نمرات همكلاسيهايم پايين بود، اما بعد از آموزش نمرات تمامي دوستان و رفتارهاي ظاهري و خودباوري ديني آنان صددرصد تغيير نموده و در درس ديني ميانگين نمرات بسيار خوب بود كه در بررسي ميانگين زير نشان داده شده است.
ميانگين نمرات بعد از اجراء طرح ميانگين نمرات قبل از اجراء طرح
18 13
19 16
20 15
از بررسي ميانگين نمرات و فعاليتهاي معنوي همكلاسيها در مراحل پس از انجام طرح به انجام فرائض رغبت بسيار داشته و ميانگين نمرات درس ديني از نمرات قبل از طرح بيشتر بوده است. جهت دستيابي به اطلاعات عيني موثق در روشهاي بكار گرفته شده پس از نظر خواهي كتبي از همكلاسيهايم درباره اجراي طرح نتايج ذيل بدست آمد. تعداد همكلاسيهايم 22 نفر ميباشد و آخرين امتياز براي هر سوال 100 ميباشد.
تجزيه وتحليل دادهها:
با بررسي دقيق پرسشنامه و محاسبه هر امتياز و هر سؤال اين نتايج حاصل گرديد.
خيلي زياد كم خيلي كم
تا چه اندازه رعايت حجاب را دوست داريد. 74% 26% ــ ــ
2- رعايت حجاب براي شما در زندگي مفيد است؟ 81% 19%
3- رعايت مسائل ديني در چه حد خداشناسي شما را بالا مي برد؟
4- تشويق و تقدير اطرافيان در رعايت مسائل ديني در شما چقدر مؤثر است؟ 0

جمع آوري دادهها:
جمعآوري دادهها ميتوانست از دو طرق مصاحبه و پرسشنامه صورت گيرد ولي روش پرسشنامه مطلوبتر به نظر ميرسد. در اين پريش نامه اسامي افراد خواسته نشده، ولي افراد ميتوانستند در پايان نظرات و پيشنهادهاي خود را بدهند. در روش مصاحبه، ممكن بود فرد مصاحبه شونده پاسخهاي درست ندهد و با توجه به عامل زمان اين روش خودبخود منتفي شود.
خيلي كم كم زياد خيلي زياد
ــ ــ 20 % 80 % تا چه اندازه اسلام بيان كننده احكام اساسي لازم براي سعادت بشر است؟
ــ ــ ــ 100 % اعتقاد به خدا در حل مشكلات زندگي كمك ميكند؟
ــ ــ 10 % 90 % اعمالي كه انجام ميدهيم در آخرت حساب و كتاب دارد.
ــ ــ 10 % 90 % به عنوان وظيفه ديني چقدر مقيد به رعايت حجاب خود هستيد؟
ــ ــ 15 % 85 % نماز ما را از انجام عمل زشت و گناه باز مي دارد.
ــ ــ 25 % 75 % كسب علم يك وظيفه ديني است.
ــ ــ ــ 100 % براي حل مشكلات به اولياي خدا توسل ميكنيد؟
ــ ــ ــ 100 % حضرت فاطمه (س) را الگوي خود ميدانيد؟
ــ ــ 20 % 80 % كتابهاي ديني را مطالعه ميكنيد؟
تجزيه و تحليل درصدها:
الف) با بررسي دقيق پرسشنامهها و محاسبه هر امتياز حاصل گرديد كه بالاترين امتياز مربوط به:
- تشويق و تقدير از دانش آموزان
- اعتقاد به خدا در حل مشكلات زندگي
- توسل به اولياء خدا براي حل مشكلات
- حضرت فاطمه (س) بهترين الگوي عملي
- حساب و كتاب اعمال در آخرت
- مقيد به رعايت حجاب
- بالا بودن درجه خداشناسي با رعايت مسائل ديني
- بازداري نماز از اعمال نادرست و گناه
- اسلام بيان كننده احكام اساسي براي سعادت بشر است.
نتايج:
از آنچه گذشت ميتوان به نتايج زير اشاره نمود.


با اجراي اين روشها:
- دانش آموزان به رعايت مسائل اعتقادي علاقه مند شدند و نشاط و شوق آموختن و عمل نمودن به آنها بالا رفته است.
- اكثر همكلاسيها در انجام فعاليتهاي مذهبي فعال شدند.
- اكثر دانش آموزان در درس ديني فعال شدند.
- خود پندارة دانش آموزان درباره رعايت حجاب دگرگون شد و اكثر همكلاسيها به خودباوري رسيدند كه انجام فرائض ديني دست وپاگير نخواهد بود، بلكه لذت بخش هم هست.
- مشاركت در ماين همكلاسيها و مسئولين مدرسه افزايش يافت.
- اين شكل كار زمينههاي رشد اجتماعي-مذهبي همكلاسيها را افزايش داد.
- عادت به مطالعه و پژوهش و تحقيق بيش از پيش در ميان هملاسيها گسترش يافت.
- علاوه بر علاقه به درس ديني و رعايت مسائل مربوط به حجاب نشاط و شوق عمل نمودن به باورهاي ديني، با مهارت سخنراني بسياري از هملكلاسيها و شركت در مسابقات مختلف فرهنگي تربيتي آنان بيشتر شد.محقق:آذر محمدی
http://www.tebyan-hamedan.ir/

************************

نمونه اي از روشهاي تربيتي قرآن
قرآن كريم كتاب انسان سازي است. اين بحر بيكران علم و معرفت و كتاب جاويد حضرت حق تعالي، سرشار از روشهاي متعدد تربيتي براي كمال انسان است.
در نوشته حاضر، نويسنده كوشيده است به نمونه هايي از روشهاي تربيتي قرآن كريم، اشاره داشته باشد.
اينك مطلب را باهم ازنظر مي گذرانيم.
مفهوم تربيت
تربيت به معناي پرورش انسانها در راستاي ايجاد و تصحيح رفتارهاي اجتماعي است. از اين رو، هرچند كه از برخي جهات ارتباط تنگاتنگي با حوزه اخلاقي نيز پيدا مي كند كه ايجاد فضايل و منش هاي پسنديده عقلاني و عقلايي و شرعي در خود شخص است ولي توجه به ديگري و اجتماع و رفتارهاي اجتماعي در آن اصالت مي يابد. از اين روست كه تربيت را به معناي پرورش ديگري و فعليت بخشيدن استعدادها و قواي دروني دانسته اند. مربي مي كوشد تا با توجه به استعدادها و قواي موجود در شخص از راه به كارگيري روش هاي خاص آن را به فعليت برساند.
خداوند در آيات بسياري خود را به عنوان رب العالمين معرفي مي كند كه به معناي پرورش دهنده است. خداوند افزون بر آفريدگاري به نقش پروردگاري نيز توجه مي دهد؛ زيرا پروردگاري به معناي تربيت و پرورش هر آفريده اي به گونه اي است تا به كمال شايسته و لايق خويش دست يابد. اين روش ها شامل مجموعه اي از كنش ها و واكنش هاي تكويني و يا آموزه هاي دستوري است. روش هايي كه مي توان آن را از حوزه فتنه ها و بلاها و ابتلائات تا حوزه هاي امتحان و آزمايش و مانند آن ردگيري و شناسايي كرد.
كمال طلبي انسان
انسان ها به طور طبيعي مي كوشند تا خود را از نقص برهانند و به كمال برسانند. حتي نوجواناني كه به نظر رفتارهاي شكننده و خطرسازي را در پيش مي گيرند در راستاي دست يابي به كمال گام برمي دارند هرچند كه ممكن است كه در شناخت مصداقي امر كمالي و يا غيركمالي اشتباه كرده و به خطا روند. انسان در حوزه اخلاقي مي كوشد منش هاي خويش را به گونه اي درآورد كه از نقص به دور و فضيلت هاي انساني را در خود نهادينه كند. بخشي از امور اخلاقي و فضايل منشي انسان اختصاصي و مربوط به ذات آدمي است و به نظر مي رسد كه بازتاب اجتماعي آن كم باشد ولي برخي از آن ها ارتباط با حوزه اجتماعي مي يابد كه بيشترين اصول و فضايل اخلاقي را دربر مي گيرد. از اين روست كه عالمان علم اخلاق و تربيت از مجموعه اي همانند سخن مي گويند و تنها اختلاف ميان فضايل اخلاقي و تربيتي در آن است كه شخص در علم اخلاق مي كوشد تا فضايل را شناسايي و آن را در خود نهادينه كرده و به شكل منش خويش درآورد. از اين روست كه مي توان گفت كه در حوزه خودسازي قرار مي گيرد. اما اصول تربيتي ناظر به رفتارهاي اجتماعي آدمي است و از اين روست كه ديگر سازي و يا مسايل و اصول اخلاقي مرتبط با جامعه و رفتاري مراد و منظور در علوم تربيتي است.
دانش رشدي
در قرآن داستان هايي از پيامبران گزارش شده است كه آنان براي آموزش رفتارهاي اجتماعي و كمال يابي به سراغ ديگراني رفته اند كه به نظر ايشان الگوهاي عيني و عملي بودند. اكتسابي بودن رفتارها و هنجارهاي اجتماعي عامل مهمي است كه مردمان را به سوي استاداني رهنمون مي سازد كه مي توانند آدمي را در ايجاد و يا تصحيح رفتارهاي درست اجتماعي ياري رسانند. هنگامي كه سخن از آموزش به ميان مي آيد تنها دانش هاي نظري مراد نيست بلكه دانش هايي نيز مراد و منظور است كه آدمي را به رفتارهاي درست رهنمون مي سازد. از اين دانش به دانش رشدي و كمالي نيز ياد مي شود. حضرت موسي(ع) براي دست يابي به رفتارهاي درست اجتماعي همراه و همگام با عالم رباني مي شود كه از دانش رشدي و لدني برخوردار بوده است.
آن حضرت(ع) نشان مي دهد كه تغيير رفتاري تنها اختصاص به زمان خاصي ندارد و انسان در هر سن و يا سطح علمي باشد نيازمند بهره گيري از دانش هاي رفتاري و مربيان و استاداني است كه بتوانند با كنترل و نظارت نزديك رفتاري آن را شناسايي و ارزيابي و تحليل خود را از رفتار بيان دارند. به سخن ديگر هر چند كه آدمي در برخي از سنين به سادگي و آساني مي تواند رفتارهاي خويش را بازسازي و تصحيح نمايد و يا در سطوح علمي و سني پايين تر نيازمندي بيش تري به آموزش و تربيت دارد ولي نياز به استاد و آموزش و پرورش اختصاصي به سن و يا سطح خاص علمي ندارد و انسان همواره مي بايست نيازمندي خويش را به آموزش و پرورش تقويت كند.www.zibaweb.com
رابطه علم و عمل
استاد علامه حسن زاده آملي مي فرمايد: انسان حد يقف ندارد و هيچ زمان و سني و سطح علمي نمي بايست به اين باور برسد كه به پايان راه رسيده است و ديگر نيازي به بالا رفتن ندارد. به نظر ايشان كسي كه به اين باور رسيده باشد كه ديگر نيازي به آموزش و پرورش ندارد به بيماري كم اشتهايي و بي اشتهايي معنوي دچار شده است و مي بايست او را درمان كرد؛ زيرا انسان آفريده و عمل خداوندي است كه او بي نهايت است و حد و اندازه اي را نمي توان تصور كرد كه در آن پاياني است. خداوند مي فرمايد: كل يعمل علي شاكلته؛ هر كسي براساس شخصيت و ذات خويش عمل مي كند كه اين حكم و قانون شامل خداوند نيز مي شود و از آن جايي كه خداوند بي نهايت است عمل او كه وجود انساني است نيز بي نهايت است و آدمي مي بايست همواره در جست وجوي بيش تر كمالات علمي و عملي باشد و حديقفي را براي خود تصور نكند. اميرمؤمنان علي(ع) به فرزند خويش محمد حنفيه مي فرمايد: ارق فارق؛ بخوان و بالا رو؛ به اين معنا كه عمل كتبي خداوند كه قرآن است را بخوان و بر درجات شناختي و ذاتي خويش بيافزا؛ زيرا قرآن نيز عمل خداوندي است كه بي نهايت است و انسان مي تواند با خواندن آن هر دم به معنا و درجه و مرتبه اي برسد كه پيش از آن نرسيده است.
اين خواندن و خوانش مي بايست همراه با عمل باشد؛ زيرا عمل است كه دانش را به شكل علم حضوري جزو ذات بشر مي سازد. هرگاه دانشي ذاتي شود و از راه عمل صعود كند: العمل الصالح يرفعه، در آن زمان دريچه ديگري از معرفت و شناخت به روي او گشوده مي شود و به معرفت تازه اي دست مي يابد و اين گونه است كه با هر دانش و عمل به آن در حوزه رفتاري مي توان دريچه اي ديگر از دانش گشود و به زاويه تازه اي دست يافت كه پيش از آن بر آن نايستاده بود. به سخن ديگر هر دانشي با رفتار و عمل است كه آدمي را به درجه اي بالاتر مي برد و در آن جاست كه آدمي مي تواند امور ديگري را ببيند و بشناسد.
به هر حال رفتار آدمي تاثير به سزايي در ترقي ذات و دست يابي به دانش ها و كمالات تازه دارد. البته از آن جايي كه دانش ها و معرفت هاي آدمي همانند رفتارهاي وي دو دسته متضاد مي باشد مي بايست در پي دانش ها و رفتارهايي بود كه از آن به دانش هاي مفيد و رفتارهايي صالح و نيكو ياد مي شود. از اين روست كه حضرت موسي(ع) خواستار دانش هاي رشدي مي شود كه قابل عمل باشد و درهاي تازه اي از علم و دانش و شناخت و بصيرت را بر وي بگشايد. (كهف آيه 66)
رفتارهاي صالح و نيك برخاسته از دانش هاي رشدي و كمالي است. بنابراين در اصل تربيت مي بايست به اين نكته توجه شود كه تنها دانش هاي رشدي و كمالي را به تربيت شونده انتقال داد و از او خواست تا آن را به شكل عملي در خود تقويت كند.
بنابراين ممارست اصلي اساسي در آموزش و پرورش قرآني است. قرآن بر اين اساس همواره هر آموزه اي را زماني تجويز مي كند كه شخص با تكرار و ممارست توانسته است آن را به شكل منش خويش درآورد. شايد تجربه نبوي در ايجاد امت الگوي عصر خويش بر اين اساس و پايه بوده است و قرآن از آن به نزول تدريجي براي آموزش امت ياد مي كند.
در آيات چندي چون 192 سوره شعراء و آيه 80 سوره واقعه و 9 سوره حديد سخن از روش تربيتي تدريجي است كه از آن به نام تنزيل ياد مي شود. تنزيل به معناي نزول تدريجي آموزه هاي وحياني است كه در يك فرآيند زماني اتفاق مي افتد. شخصي كه در تحت آموزش و پرورش تدريجي قرار مي گيرد گام به گام آموزش ها را دريافت و با پرورش آن در خود به شكل منش ثابت رفتاري درمي آورد. هدف از تدريجي بودن آموزش و پرورش آن است كه شخص با ممارست آن را به شكل ثابت درآورد.
آزمون هاي پياپي مي تواند براي تثبيت آموزش و پرورشي كه انجام شده است موثر باشد. از اين روست كه هر از گاهي شخص تربيت شونده با آزمون هايي مواجه مي شود تا آن چه آموخته و يا عملياتي كرده را در خود بروز و ظهور دهد. در آيه 155 و 157 سوره بقره سخن از آزمون هاي مختلف براي شناخت اهل اهتدا و راه يافته گان است. شخصي كه در مسير هدايت است و مي كوشد تا با بهره گيري از آموزش هاي استادان تربيتي خود را چنان كه شايسته خود و جامعه انساني است بسازد در هنگام آزمون ها خود و توانايي خويش را محك مي زند و به اين راه و روش توانايي هاي خويش را مي سنجد و به داوري مي گذارد. خداوند در آيه 164 و 165 سوره انعام بيان مي دارد كه امكانات و مزاياي هر انساني وسيله آزمون او از سوي خداوند مطرح مي شود تا هر شخصي با فعليت بخشي توانايي ها بالقوه در هنگام آزمون هاي سخت و دشوار راه رشد و تكامل را بپيمايد.
رابطه ابتلا با پرورش استعدادها
در حقيقت هرگونه بلا و ابتلايي را نمي بايست شر دانست و با آن معامله شر نمود؛ بلكه از جمله بلايا و ابتلائات آن دسته از بلايايي هستند كه در راستاي پرورش استعدادها و ظهور و بروز آن انجام مي شود. چنان كه اين مسئله براي حضرت ابراهيم(ع) پيش آمده و خداوند در آيه 124 سوره بقره به آن اشاره كرده است.
بسياري از مردم نسبت به آزمون ها برخورد منفي و سلبي داشته و واكنش درستي در برابر آن انجام نداده و موضع گيري منفي بروز مي دهند؛ زيرا به نظر ايشان هرگونه آزموني در راستاي خوار و ذليل كردن وي است كه در سوره فجر به اين نگرش منفي مردمان نسبت به آزمون ها اشاره شده است. درهمين سوره بيان مي شود كه برخي آزمون هايي را كرامت و تكريم خويش مي شمارند كه آن ها نيز اين گونه نيست؛ زيرا هدف از آزمون ها حتي اگر به شكل خير و كرامت باشد و يا به شكل از دست دادن نعمتي صورت گيرد به قصد اهانت و يا تكريم نيست بلكه هدف اصلي از آزمون دست يابي اشخاص به كمالات و بروز و ظهور قوا و استعدادهاي ايشان است. به نظر مي رسد كه حتي آن دسته از بلايا كه در دنيا به شكل مجازات و تنبيهات مي باشد نيز براي بازگردان شخص به مسير تكاملي است.
براين اساس است كه خداوند تنبيهات و مجازاتي را به عنوان مجازات پرورشي ياد مي كند. از اين رو نمي توان هرگونه مجازاتي را مجازات تعذيبي شمرد بلكه مي توان آن را در دسته تنبيهات و تذكرات الهي دسته بندي كرد.
هر مربي مي بايست در هنگام خطا تربيت شونده او را آگاه و متنبه كند كه مجازات محدود و متعين يكي از راه هاي بيدار كردن و هوشيار نمودن شخص است.
روش تشويق از ديگر روش هايي است كه قرآن براي تربيت افراد از آن بهره مي گيرد و به ديگران مي آموزد كه از آن بهره گيرند.
در روش هاي تربيتي قرآن تشويق بر تنبيه و انذار مقدم است. (انعام آيه 147 و فصلت آيه 43) از مربيان نيز مي خواهد كه نسبت به تربيت شوندگان در عمل رفتاري را نشان دهند تا آنان از آن پند گيرند. در حقيقت آموزش و پرورش عملي بسيار مفيد و سازنده است.
در گذشته هر شخصي كه به جايگاهي دست مي يافت مي كوشيد تا دستگير ديگران شود و به حكم امر به معروف و نهي از منكر راهنماي علمي و عملي ديگران شود. از اين رو بود كه در گذشته انسان هاي كامل بيش تري پديد مي آمد و استادان خود را موظف مي دانستند تا شاگرداني اخلاقي و كامل تربيت كنند. درس هاي كوچك و افراد با استادان به نوعي زندگي مي كردند. از استاد ميرزاهاشم قزويني حكايت مي شود كه وي شاگرد خويش را به ميان مردم مي برد تا در عمل كنش ها و رفتارهاي او را زيرنظر گيرد و مي گفت كه برخي از اين آموزش ها نمي تواند در اتاق و بيرون از جامعه انجام پذيرد.
پرورش عملي
اگر به روش خضر(ع) نيز توجه شود اين گونه بوده است كه وي به جاي اين كه آموزش رشدي خويش را به مجموعه اي از دانش هاي مفهومي و انتقال آن به شكل علم حصولي اكتفا و بسنده كند، حضرت موسي(ع) را با خود به ميان جامعه مي برد و در عمل هم خود كارها و رفتارهاي خاص آموزشي را در پيش مي گيرد و هم شاگرد را به كار عملي وادار مي سازد. در داستاني كه قرآن گزارش مي كند حضرت موسي(ع) ناچار مي شود كه تن به كار سپارد و كارگري مجاني و رايگان بكند و بي مزدي به دستور استاد ديواري را بنا گذارد. اين پرورش عملي بو دكه روش خضري(ع) و حضرت موسي(ع) از آن به آموزش و پرورش رشدي و الهي ياد مي كند.
آموزش ها در هر علم و دانشي مي بايست افزون بر دانش هاي نظري كه از راه گفت وگو و جدل احسن و استدلال انجام مي شود به شكل عملي صورت گيرد. آن چه دانشي را پايدار و به شكل علم حضوري و ذاتي در مي آورد شكل عملي آن است. به نظر مي رسد كه در حوزه ها و مراكز آموزشي كنوني كم تر به آموزش هاي عملي توجه مي شود. آن چه در دانشگاه ها و حوزه هاي كنوني تدريس مي شود علم اخلاق و علم تربيت است نه پرورش اخلاقي و تربيتي افراد. استاد علامه حسن زاده آملي همواره هنگام تدريس شرح فصوص الحكم ابن عربي و مصباح الانس به شاگردان خويش تاكيد مي كردند آن چه در اين كلاس ها آموخته مي شود مفاهيم عرفاني است كه دانش تعليمي است و آن چه بايد تحقق يابد و انسان را محقق به عرفان كند دانش رشدي و پرورشي است كه مي بايست زير نظر استاد انجام شود.
در گذشته هر استادي شاگردي را با خود همراه داشت و يا شماري از شاگردان به شكل نوكر حتي شبانه روز او را همراهي مي كردند و اين گونه است كه حضرت اميرمومنان(ع) مي فرمايد: انا عبد من عبيد محمد (ص) من بنده اي از بندگان و نوكري از نوكران محمد(ص) هستم. روش آموزشي رشدي كه در آن زمان به كار مي رفت موجب مي شد تا شاگردان همه رفتارها و كنش ها و واكنش هاي استاد را در هنگام خشم و خوشي و سختي و راحتي زيرنظر داشته باشند و استاد نيز شاگردان خويش را نظارت مستقيم نمايد. اين گونه است كه حتي در آموزش هاي رسمي نيز موفق بودند و استاد آيت حق حائري يزدي به عنوان نمونه از 500 شاگرد خويش سيصد مجتهد مسلم تحويل اجتماع داد كه بسياري از ايشان الگوهاي رفتاري و اخلاقي زمانه خويش بودند. هم چنان كه استاد سيدقاضي طباطبايي از استادان معروف كه هنوز شاگرداني از ايشان چون آيت الله بهجت باقي مانده اند توانسته است ده ها استاد مسلم و عارف كامل و مكمل تحويل اجتماع دهد.www.zibaweb.com
بنابراين نظارت مستقيم و كنترل رفتارهاي شاگردان از نزديك از اصول اصلي آموزش و پرورش قرآني است كه در داستان هاي بسياري بدان اشاره شده است و تجربيات نيز به خوبي تاثير آن را نشان داده است. در حالي كه در دانشگاه ها و حوزه هاي امروز اين روش تربيتي به كلي به فراموشي سپرده شده است و كلاس هاي اخلاق و حتي آموزش هاي ديني به صورت هزاري برگزار مي شود و شاگردان خاص و خصوصي وجود ندارد.
اكنون ديگر نمي توان رفتار عملي استادان را در حوزه هاي خانوادگي و اجتماعي ردگيري كرد و آنان را الگوهاي عيني و عملي خويش قرارداد. اين گونه است كه بسياري از آموزش ها به شكل قول بي عمل و بي نظارت است.
اين ها بخشي از روش هاي تربيتي قرآن است كه در اين مجال كوتاه بدان پرداخته شده است و روش هاي قرآني را مي توان به بيش از 50 مورد برآورد كرد كه اميد است تا در آينده و در نوشتاري ديگر بدان ها پرداخته شود. باشد با بهره گيري از اين روش هاي قرآني بتوانيم در الگوسازي و جامعه پذيري نسل هاي آينده نقش سازنده و مفيدي داشته باشيم و با عمل به آموزه هاي قرآني از مشكلات گوناگون كنوني در آموزش هاي تربيتي رهايي يابيم
.رجب شرف اللهي

کیهان
http://www.bazyab.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=14877&Itemid=45
************************

روشهای تربیت دینی:

مقصود از روشها ، فنون ، شیوه ها و دستور العملهای جزئی است که اهداف آموزش را به ثمر می رسانند .برخی از این روشها عبارتند از :

1ـ روش غیر مستقیم

نتایج استفاده از روشهای غیر مستقیم بسیار مفید تر از روش مستقیم است چرا که در روش مسقیم تذکرات زیاد و متوالی سبب لجاجت و مقاومت منفی می شود و بیان ایرادات و نصایح . احساسات کودک را جریحه دار می کند . علاوه بر این احساس غرور ، خودخواهی و احساس خفت ناشی از پذیرش خطا سبب مقاومت روحی فراگیر می شود.9

روش الگویی ، روش استفاده از مثال ، قصه گویی ، یادآوری نعمات الهی ، نمایشی از جمله روشهای غیر مستقیم هستند.10

در سیره بزرگانی چون آیت ا... بهجت نیز روش غیر مستقیم بسیار دیده می شود . ایشان هیچ گاه به طور مستقیم به شخص نمی فرمایند این کار را بکن یا نه . بلکه در ضمن داستان یا حدیثی قصور و اشتباه اطرافیان را گوشزد می نمایند.11

2ـ استفاده از روشهای فعال

در این روش مشارکت کودکان مد نظر است و مزیت آن تأثیر عمقی آن است ، فعالیت گروهی بچه ها ، واگذاری مسئولیت به ایشان ، وضع قوانین توسط آنها و نظارت و قضاوتشان در مورد افراد خاطی از موارد مهم و موثر است.12

3ـ روش تربیت تلقینی

تلقین مثبت به خود و دیگران از روشهای مورد استفاده در تربیت اسلامی است ، حضرت امام خمینی (ره ) در این مورد می فرمایند : « یکی از چیزهایی که برای انسان مفید است تلقین است ... یک مطلبی که باید در نفس انسان تاثیر بکند با تلقینات و تکرارها بیشتر در نفس انسان نقش پیدا می کند به همین جهت اگر استفاده از روش تلقین در تعلم و تربیت به صورت منفی و تحمیل نباشد بلکه به شیوه مثبت ، آگاهانه و آزادانه انجام پذیرد بسیار مطلوب و موثر خواهد بود.13

شیوه آموزش برخی مفاهیم دینی:

مفهوم دین : در سالهای اول دبستان از پرداختن به معنا و مفهوم واژه دین باید اجتناب کرد زیرا کودکان در این دوره علاقه ای به طرح این مباحث ندارند و فقط باید به تعریف ساده ای بسنده کرد .

مفهوم دعا : در مورد دعا باید چند نکته را در نظر داشت : دعاها باید متناسب با سن و حوزه درک کودک باشد تا لذت بیشتری ببرد . همچون دعاهای کوتاه و دسته جمعی مثل سرود و مناجات که در روح کودکان موثر است . دیگر اینکه دعاها هر چند وقت یکبار عوض شوند تا تازگی و تأثیر داشته باشند.14

در ضمن باید عوامل عدم استجابت دعا را برای کودکان بیان کرد تا شبهه ایجاد نشود که چرا دعایشان مستجاب نمی شود .www.zibaweb.com

مفهوم نماز : زمینه نماز در روح پاک کودکان و فطرت سلیم آنها موجود است و باید آن را باور کنیم . از سنین نخست دبستان باید کودکان را به تدریج با نماز آشنا کرد و آنها را به گزاردن نماز تشویق و ترغیب نمود . قبل از تعلیم باید مفهوم خدا و دعا برای کودک تبیین شده باشد و علت نماز خواندن را نیز بداند . برای این کار می توان از آموزشهای ساده استفاده کرد البته پرداختن به آموزش برخی دیگر از مفاهیم دینی شیوه های خاص خود را دارند که باید از نظم خاصی برخوردار باشند .آموزش اصول دین و دلایل ساده ای برای آنها،پرداختن به خداشناسی،معاد ،وقوع و ضرورت آن ،نبوت و نیاز انسان به آن از مسائل مهم علاقه مند کردن کودک به خدا و پیامبران و امامان است.15


نتیجه:

هر چه والدین ، معلم یا مربی که تربیت یا قسمتی از تربیت کودک را بر عهده دارند با ویژگیهای کودکان ، نکات روانشناسی و تربیتی آنان آشناتر باشند در امر آموزش موفق تراند .

شیوه های آموزش باید اصولی و علمی کاربردی باشند . در آموزش مفاهیم دینی باید عوامل تأثیر گذار را شناخت و آنها را در راستای بهتر شدن امر آموزش جهت داد و از سخنان معصومین ـ علیهم السلام ـ بهره جست ؛ چرا که اگر دیر شود قلب او مشغول به چیزهای دیگر شده و سخت می گردد و دیگر تربیت او امکان پذیر نبوده یا بسیار مشکل و کم اثر خواهد شد . الگوهای رفتاری کودک باید در درجه اول خودشان مسائل اخلاقی و دینی را رعایت کنند چرا که کودکان الگو پذیران خوبی هستند و معمولا از پدر و مادر خود الگو می گیرند .

در آموزش بیشتر باید از روشهای غیر مستقیم استفاده کرد تا موجب مقاومت روحی در کودک نشود و همچنین روشهای فعال بسیار موثر هستند .
زهرا مستمند

--------------------------------------------------------------------------------

پی نوشتها:

1- مقدسی پور ، علی ؛ اصول و روشهای آموزش مفاهیم دینی به کودکان ، ماهنامه معرفت ، شماره 75 ، ص 36 .

2- باهنر ، ناصر ؛ آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد ، شرکت چاپ و نشر بین الملل ، پاییز 1380، صص 78 ـ 79 .

3- همان ، صص 164 ـ 166 .

4- همان ، صص 172ـ 173 .

5- مطهری ، محمد رضا ؛ محبت نیاز اساسی کودکان ، ماهنامه پیام زن ، ش 119 ، صص 62ـ 65 .

6- باهنر ، ناصر ؛ صص 156 ـ 162 .

7- مظاهری ، حسین ؛ تربیت فرزند از نظر اسلام ، انتشارات روحانی ، قم ، 1378 ، صص 95ـ 112 .

8- قائمی ، علی ؛ نقش پدر در تربیت فرزند ، انتشارات امیری ، تهران ، 1370 ،

9- قائمی ، علی ؛ نقش مادر در تربیت فرزند ، انتشارات امیری ، تهران ، 1370 ،

10- مقدسی پور ، علی ؛ همان ، صص 38 ـ 40 .

11- باهنر ، ناصر ؛ همان ، ص

12- مقدسی پور ، علی ؛ همان ، ص 41 .

13- فریادگر توحید ، موسسه انتشاراتی انصاری ، قم ،1379 ، ص 56 .

14- موگهی ، عبدالکریم ؛ روشهای تربیت دینی ، ماهنامه فرهنگی یاس، 1380 ، پ 8 ، ص 42 .

15- باهنر ، ناصر ؛ همان ، صص 146 ـ 246 .

منبع:تبیان زنجان
*************************

_شيوه آموزش مفاهيم ديني به کودکان در مدارس و خانواده ها، تربیت دینی صحیح نیازمند شیوه های نوین آموزشی است

_عوامل موثر دربهداشت رواني دانش آموزان

 

www.zibaweb.com

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم دی ۱۳۸۹ساعت 21:42  توسط اردشیر خلیلی  | 

مطالب ، الف: کلاس درس و معلمان؛

_حساسیت دانش آموزان به نمره به خاطر برخورد معلمان و خانواده آنهاست!اضطراب نمره و امتحان و راههای مقابله با آن

_15 تا 30 درصد از افت تحصيلي دانش‌آموزان به دليل اضطراب است،آیا نباید برای  این مشکل چاره ای اندیشید؟

_دلایل افت تحصیلی دانش آموزان و روشهای ایجاد انگیزه و علاقمندی به درس در آنان

_معلم کارآمد کیست؟ معلمي جايي براي آزمون و خطا نيست!

_ویژگی‌های معلم در قرن 21

_ مدارس اثر بخش چه ویژگیهایی دارند ؟

_الگوی تدریس بارش مغزی برای جذابیت بیشتر درکلاس و پرورش خلاقیت دانش آموزان

_  30 پیشنهاد برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان

_دو نمونه پروژه اقدام پژوهی (  نمونه کار معلم پژوهنده ) جهت مطالعه معلمان

_الگوهاي فعال تدريس دبیران ریاضی ، نقد و بررسي انواع روش تدريس رياضي

_کدام روش تدریس ها برای آموزش علوم مناسب است ،معرفی الگوهای تدریس درس علوم

_روش تدریس مبتنی بر مهر ورزی و محبت به دانش آموزان توسط معلم

_ پرسش کلاسی از دانش آموزان و 10 اصل لازم برای معلمان ،بدون اطلاع قبلی از دانش آموزان  امتحان و پرسش نداشته باشید

_مراحل سنجش مستمر دانش آموزان در کلاس درس و ارتباط آن با فعالیت های آموزشی

_لرزش دست و پا و اضطراب دانش آموزان هنگام پرسش پای تخته در کلاس درس(یک روش پیشنهادی)

_پیشداوریها و قضاوتهای دانش آموزان از معلم بر اساس حسادت خاص به دیگران و انتقال آن به محیط خانواده ( والدین ! عجله نکنید!)

_ اشاره ای به علل خستگی معلمان در کلاس درس مربوط به عوامل داخل مدرسه

_از نمره 20 تنفر پیدا کردم ! آفت های نمره 20 را جدی بگیرید ! نمره نباید به هدف تبدیل شود(کارنامه سبب افسردگی دانش آموزان می شود)

_(اجازه ! ازروش خشک شما در کلاس خسته شده ایم !)مدیریت مطلوب کلاس را با تنبیه یا سختگیری و مقررات خشک، اشتباه نگیریم!انرژی خود را در کلاس برای موارد مهمتر  صرف نمایید!

_تحقیر دانش آموز در کلاس درس هم به عنوان تنبیه تلقی می شود ، تنبیه فقط جسمی نیست!

_پیشنهاداتی به معلمان برای مدیریت رفتار در کلاس ، برقراری انضباط و کنترل دانش آموزان درکلاس(کلاسداری نوین ، معلم موفق با بخشنامه یا با روابط مهربانانه!؟)

_سخنرانی بيل گيتس در یکی از دبیرستانهای آمریکا و 6 تذکر وی به دانش آموزان / مدل کوانتومی مدیریت

_معلم نقاشی ما ، از سهراب سپهری، نمره‌ي اخلاقم در مدرسه بيست بود, در خانه صفر،...حتما" بخوانید

_پیشنهاداتی به معلمان برای تقویت عزت نفس دانش آموزان در کلاس درس ،و مختصری در مورد تشویق و تنبیه

_روشهایی برای کاهش استرس معلمان در کلاس و مدرسه،غلبه بر عصبانیت و اضطراب ، علل استرس معلمان چیست؟

_بررسی عوامل استرس و فشار روانی معلمان،دلایل فرسودگی معلمین و روشهایی برای غلبه بر آن

_امتحانات نهایی و نمره گذاری در کلاس های درسی چند کشور خارجی ، نگاهی به شیوه های نوین ارزشیابی،هدف از امتحان معلمان چیست؟

_چرا بچه‌ها مدرسه را دوست ندارندو تعطیلی آن را آرزو می کنند،خاطرات کلاس اولی ها ،لزوم شاداب سازی مدارس دخترانه

_روشهای برخورد با اشتباهات دانش آموزان در کلاس درس توسط معلم،ویژگیهای معلمان کارآمد و موفق

_نقش تك مهارتها در فعاليتهاي ياددهي و  4 شیوه آموزشی پیشنهادی یونیسف  در اروپا

_تغییر در شیوه معلمان با استفاده از تکنولوژی آموزشی و کم رنگ شدن استفاده از وسایل کمک آموزشی

_ معلمان  ایران، تایلند و یونان ،در بین ۵۰ كشور جهان، بیشترین تكالیف خانگی و مشق را به دانش آموزان می دهند

_یادگیری فعال را فدای مدیریت کلاس و انضباط خشک نکنیم!چرا دانش آموزان در کلاس بی نظم و شلوغ می شوند؟ مشکلات پیش دبستانی ها

_چگونه معلمی حرفه ای باشیم؟کمال معلم و معلم کمال ،یک تجربه مفید معلم...

_روشهای افزایش تاثیر تشویق دانش آموزان در کلاس درس،تنبیه کودکان تاثیری بر آنان ندارد!،تاثيرات محبت و تشويق در تعليم و تربيت

_جوّ مطلوب در کلاس درس و پاسخگویی به نیازهای ویژه دانش آموزان ،پرهیز از کنترل کلاس با توسل به مقررات خشک

_مقاله تاثیر سنجش پایانی بر انگیزه یادگیری توسط گروه اصلاح سنجش انگلستان ، مفید جهت مطالعه معلمان و مدیران مدارس

_معرفی  کلیه روشهای تدریس برای معلمان و مربیان،شیوه های نوین تدریس برای  افزایش کارایی معلمان و یادگیری بهتر دانش آموزان

_ یادگیری والگوی های جمعی ، روش بحث گروهی و پرسش وپاسخ

_این نسخه بسیار موثر فراموش نشود!  80 نكته مهم در تدريس موفق معلمان و مربیان مدارس درکلاس درس

_نقش خلاقیت و نوآوری در پیشرفت دانش آموزان‌،تاثیر معلم در ایجاد خلاقیت

_تحليل عملکرد معلم از طريق تدريس خرد ،معلم چگونه روش تدریس خود را ارزیابی نماید؟

_روش تدریس سخنرانی، روش تدریس نمایشی،روش تدریس آزمایشگاهی،روش تدریس بحث گروهی،روش تدریس حل مسئله

_40 نکته مهم برای مطالعه بهتر ، راهنمای روشهای مطالعه   ، شیوه های مرور مطالب خوانده شده و جلوگیری از فراموشی

_35 نکته مهم به ظاهر ساده برای توجه والدین و معلمان در تربیت فرزندان و دانش آموزان،روشهای جسارت ورزی و ایجاد انگیزه

_چه موانعی در شخص یادگیرنده ایجاد مقاومت میکنند،یادگیری موثر با چه روشهایی امکان پذیر است؟(مفید برای مطالعه معلمان گرامی)

_40 پیشنهاد برای ایجاد انگیزه و رغبت به درس و کلاس در دانش آموزان توسط معلمان

_گنجینه‌ی ایده‌های تدریس ،ابتکارات و تجربیات معلمان از روشهای تدریس و آموزش مطالب در کلاس درس

_عوامل موثر بر نشاط دانش آموزان در کلاس درس و روشهای غلبه بر ترس از سخنرانی در برابر جمع

_روش های تدریس ،فنون كلاس‌داري و بررسي نحوه تدريس موفق در مدارس،تجربیات مفید برای معلمان

_پیشگیری از رفتارهای نامطلوب دانش آموزان در کلاس درس،پیامدهای منفی تنبیه، رفتار مثبت معلم

_ كدام معلم كار آمد است؟معلم اثر بخش کیست ؟

_از شاگرد تنبل بودن تا استاد برجسته پزشکی شدن نتیجه تلاش معلم دلسوز

_فعالیتهای مکمل و فوق برنامه مدارس ایران و لذت بردن معلم و دانش آموز از آموزش

_نکاتی در رابطه با فنون و مهارت های مطالعه و یادگیری دانش آموزان

_عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

_روش های غلبه بر اضطراب امتحان در دانش آموزان

_روش تدریس الگوي پيش سازمان دهنده برای معلمین در کلاس

_مختصری در مورد معلمان جذاب و عوامل نداشتن جاذبه وخسته کننده بودن کلاس و معلم

_روشهاي جديد تدريس براي نجات تحصيل و آموزش

_ آسیب های اجتماعی دانش آموزان و آموزشگاه ، بی علاقه گی به انجام تكاليف درسی،اضطراب،افسردگی

_نکات مهم درباره امتحانات و ارزشیابی معلمان و طراحان

_روش های تقويت درس انشاي دانش آموزان ابتدایی

_روشهای تدریس متنوع وجدید ، فناوري آموزشي برای استفاده معلمان در آموزش موثر دانش آموزان

_طراحی فعالیت های آموزشی برای کلاس

_چند مورد از ویژگیها و کارهای نامناسب معلم در کلاس و مدرسه

_نگاهي به شيوه هاي نوين ارزشيابي درکلاس ومدرسه  ، هدف از امتحان چيست؟

_روشهایی برای افزايش تمركز دانش آموزان در کلاس هنگام تدریس معلم

_ارزیابی چیست و چه نقشی در تدریس معلم درکلاس دارد؟

_تقویت انگیزه های درسی دانش آموزان و نحوه تشویق و تنبیه در مدارس

_روشهای ایجاد انگیزه وترغیب دانش آموزان به تحصیل ودرس

_خلاصه تحقیق ميزان آگاهي و استفاده معلمان دوره ‏هاي ابتدائي و راهنمائي از الگو هاي نوين تدريس

_پژوهش مقايسه اثر بخشي روش تدريس فعال و سنتي بر پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان

_شيوه های کهنه آموزش در مدارس، دشمن خلاقيت و کارآفرينی!

_ذهن دانش آموزان نيازمند تخيل فعال است،نقش قوه تخیل در زندگی بهتر

 _امتيازات استفاده از الگوي ايفاي نقش توسط معلمین در کلاس

_نقاشي كو دكان و مفاهيم آن , نقش بازي در يادگيري, گروههاي هميار در كلاس درس

_نکات ساده ای برای خوب گوش کردن در کلاس ، چگونه بهتر گوش کنیم؟

_روش تدریس بااستفاده از IT    ،گسترش و توسعه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات و برنامه ریزی دقیق و اصولی برای بهره بردای و استفاده از آن ،تغییر نقش معلم در کلاس درس و غنی سازی یادگیری

_روش های پرورش خلاقیت دانش آموزان در کلاس درس و مدرسه،معلمان خلاق

_نکات مهم شکست و موفقیت معلمان،مدیران مدارس،معاون ، مربی پرورشی و نوآوری در آموزش و پرورش 110تجربه معلمی

_چگونه یک معلم اثر بخش ، فعال، پرانرژی و تاثیر گذار باشیم ؟

_ برخی آسیب ها واشکالات وبلاگ های مدارس و معلمان ایرانی

وبلاگ معلمان اثر بخش

 

ب:  معاون ومدیریت آموزشگاه و ادارات

_ویژگیهای مدیر موفق و مدیر خلاق( 240 نکته در مورد مدیر موفق)

_ پیشنهاداتی برای بهبود امور مدیریت و روابط انسانی در مدارس

_ویژگیهای مدیر و مديريت در نهج البلاغه

_بررسي ميزان و نقش تلويزيون ايران و كشورهاي بيگانه در پركردن اوقات فراغت دانش آموزان 

_پیشنهاداتی به انجمن اولیا و مربیان مدارس ،و موثر کردن اقدامات انجمن اولیا در راستای اهداف آموزشی و تربیتی مدرسه ، نکاتی برای مطالعه مدیران مدارس و کارشناسان انجمن اولیای ادارات

_ممنوعیت استفاده از موبایل در مدارس و کلاس های درس و وظایف مدیر و معلمان در برخورد با این مشکل ،خطرات استفاده از موبایل در مدرسه

_ارتباط مدیر مدرسه با دانش آموزان،  10 روش براي كنترل استرس ، عوامل موثر بر بهبود مدیریت مدارس دوره متوسطه ، بهداشت روانی مدیران مدارس

_علل رکود جلسات شورای معلمان، پیشنهاداتی برای تقویت شورای معلمان مدارس، آموزش و پرورش اثر بخش چيست؟

_جو مدرسه به عنوان ترکیبی از رفتار مدیر مدرسه و رفتارهای معلمان،بهبود بخشيدن به مديريت مدرسه،پيشنهادات راهبردي  برای مدیران مدارس،وظايف مديران موسسات آموزشی

_جایگاه و نقش معاون مدرسه و مطالبی برای معاونین مدارس،خلاصه کارگاه آموزشی معاونان مدارس

_نکاتی در مورد بهبود رفتار دانش آموز در سطح فردی ، کلاس و مدرسه/و مدیریت زنگ تفریح

_آثار آموزش شيوه‌هاي مديريت استرس بر سلامت رواني نوجوانان ، استرس و اضطراب عامل مرگ بيماران قلبي است!

_ويژگيهاي مدير خلاق و نوآور در آموزشگاه ، مبانی مدیریت خلاق اسلامی

 _اهمیت برنامه ریزی برای مدیران مدارس و راهکارهایی ساده برای آن

_بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی افراد(میزان درآمد،جنسیت،روش مدیریت کارکنان)

_سیزده اشتباه مهلک مدیران،چگونه نوآوری کنیم،مدیر شجاع،دام های تصمیم گیری در سازمان،مدیریت یک دقیقه ای

_مدیران مدارس و معلمان چقدر در سلامت روانی فرزندان شما نقش دارند ؟ تشویق وتنبیه جدید!

_مدیریت اختاپوسی ، با افراد مشكل ساز چگونه بر خورد كنيم ؟ در محیط کار سخت نگيريد همه ما اشتباه مي كنيم ، مدیریت کارکنان نامتعارف، مديريت كاركنان راحت طلب - نحوه بر خورد با مشكلات شخصي كاركنان

_چرا اولیا در مشارکت با مدرسه جدی نیستند؟

_ توصيه های مهم به مديران برای رسیدن به موفقیت و اثر بخشی

_مقاله مدیریت مشارکتی برای مدیران آموزشی

_روابط انسانی درمدارس واصول ایجاد رابطه حسنه با دانش آموز و والدین

_پیشنهاداتی برای ارتقاء کیفیت جلسات شورای معلمان مدارس ،بررسی علل ضعف شورای معلمین

_نکات مهم شکست و موفقیت معلمان،مدیران مدارس،معاون ، مربی پرورشی و نوآوری در آموزش و پرورش

_علل موفقیت گوگل و کارمندان آن ومطرح شدن در سطح جهانی ، چیست؟

_ 160نکته خلاصه و مفید مدیریتی برای تمام مدیران ادارات،مدارس،شرکتهاو کسانی که با دیگران کار می کنند

_موفقیت مدیر مدرسه،چرا مدیران مدارس باید روان شناسی بدانند ؟

_مشکلات رفتاری دانش آموزان از زاویه دید مدیریتی ، مدیریت فرهنگی در مدرسه

_ویژگیهای مدارس سنتی، خام، دارای عملکرد بهبودیافته، پیشرو و دارای عملکرد عالی درایران

_نکات مفیدبرای برگزاری جلسات انجمن اولیا و مربیان مدارس وشرکت فعال والدین در آموزش خانواده

_مختصری در مورد علائم استرس در کارمندان و عوامل استرس زا در محیط کار وسازمان

_آسيب شناسي اهمال كاری ،دلایل و روش هایی برای غلبه براهمال کاری(کارکنانی که کارها را به تاخیرمی اندازند)

_مدیران بخوانند؛بی انگیزگی وعدم علاقه کارکنان به کار و سازمان را متوقف کنید

_آقای مدیر ، آقای کارمند ، کارتان را دوست دارید؟چرا کار برایتان لذت بخش نیست؟

_ارتباط موثر شغلی در محیط کار ، نقش وتقویت ارتباطات در مدیریت

_ضرورت تحقيق و پژوهش در كلاس و مدرسه و توسعه فرهنگ پژوهش در مدارس

_توجه به امور مربوط به حیاط مدرسه و زنگ تفریح آموزشگاه توسط آموزگار

_ 2 مطلب شامل : 1-نامه آبراهام لینکن(رئیس جمهور سابق آمریکا1865م) به آموزگار فرزندش  2- مشکلات ساعات بیکاری مدارس برای دانش آموزان ومدیر و معاون

ج : روسای ادارات،معاونت های آموزشی ،کارشناسان و برنامه ریزان آموزشی ، اساتید دانشگاه ، تربیت معلم و آموزش ضمن خدمت

_ پخمه گزينی و چاپلوس پروری و ترويج فرهنگ چاپلوسي از نشانه های مدیریت سایه

_ دلایل عدم رغبت کارمندان به مطالعه

_علل بروز بي تفاوتي در كاركنان به مشکلات سازمان و روشهاي مقابله با آن

_کاربرد نظريه  آشوب در مديريت   نظريه آشوب  Chaos Theory

_ « تعارض در فرد، گروه یا سازمان » و نحوه عکس العمل در برابر آن

_كاركردهای سیاسی، اجتماعی پیامک یا SMS ( جنگ ها و شورش های پیامکی ! )

_مختصری در مورد گروههای آموزشی و آموزش ضمن خدمت ، ارتقای منابع انسانی

_مصاديق اسراف در جامعه براساس روایات و احادیث

_مختصری در مورد عوامل نارضایتی شغلی و اعتصابات معلمان در کشورهای خارجی

_آیا شرکت زیر دستان درفراگرد تصمیم گیری مدیریت ،  همیشه مفید است ؟نتایج یک تحقیق در دانشگاه کلمبیا در مورد مدیران مدارس

_مدیران ادارات و مدارس مراقب باشند ! غیبت و بدگویی ،  روحیه جمعی و بهره وری در محیط سازمان را کاهش می دهد!

_عوامل موثر در ایجاد روحیه مثبت و سازنده در سازمانهای آموزشی و علایم ضعف روحیه در اداره یا شرکت شما

انعکاس اخبار  فعالیت های نوآورانه، خلاقیت ها و افتخارات مدارس ، موجب تقویت خود باوری دانش آموزان و ترغیب سایرین به نوآوری خواهد شد.

_مدیریت ذره بینی چیست؟،نکاتی در مورد مدیریت معنوی،مديريت و رهبري با هوش هيجاني،قضاوت در مدیریت

_برنامه ریزی و تصمیم گیری در مدیریت بحران،مدیریت استراتژیک چیست؟

_TQM و مديريت‌ فرايندمدار در مدرسه‌ ،نقش‌ مديران‌ در بهبود كيفيت‌ آموزش‌

_تیم های کاری در سازمان ها ،ساختن يک تيم موفق در سازمان ، عوامل اثر بخش تیم، تلفيق تفاوتها در تیم های کاری

_تفاوت ها و توانایی های مدیریت و رهبری آموزشی،نکات کلیدی در برقراری ارتباط موثر با دیگران ، مدیریت تغيير در نظارت و ارزشيابي منابع انساني آموزش و پرورش

_اهمیت برگزاری دوره های آموزش مدیریت برای مدیران مدارس،روشهاي تعيین نيازهاي آموزشي و فرآيند آموزش و بهسازي کارکنان

_بیست مورد از روش های موثر انتقاد سازنده ، چگونه از مافوق و همکاران انتقاد کنیم؟

_نقش بینش و نظریه در مدیریت،رهبران تغییر در سازمان،بازار مشاوره مدیریت در جهان

_پژوهش بررسي شيوه‌هاي ارزشيابي مستمر در دوره‌هاي ابتدايي و راهنمايي

_اهمیت بازخور برای مدیران سازمانها(بازخور 360 درجه)،مطالبی در مورد مدیران روابط عمومي ها ،عدالت سازمانی و انواع آن

_سازماندهی گروههای مشارکتی در سازمانهای يادگيرنده ، راهکارهایی برای کاهش تنش کارکنان نوبت کار، مختصری در مورد نوآوری آموزشی

_ویژگیهای آموزش و پرورش کارا و اثر بخش و تجارب کشور ژاپن درزمینه سرمایه گذاری در آموزش و پرورش

_نقش نظارت و راهنمایی در بهبود یادگیری در مدارس ،وظایف راهنما معلمان و بازرسان آموزشی،نظارت یا مچ گیری؟

_فرايند ريسک براي اداره فرصتها،آموزش مديران با الگوي شايستگي(مفهوم شايستگي مديران)

_گروههاي مشارکتي موفق در سازمانها ،ضرورت مديريت مشارکتي در سازمان

_ الزامات جوایز کیفیت برای تبدیل سازمان به سازمان یادگیرنده

_سلامت سازمانی در مدارس  ،تشریح تئوری محدودیتها

_6 تذکر به دانش آموزان در سخنرانی بيل گيتس در یکی از دبیرستانهای آمریکا / مدل کوانتومی مدیریت

_آموزش ضمن خدمت معلمان در چین ، آمریکا،انگلستان،اسپانیا و مختصری در مورد  ارتقاء ، مزایا و بازنشستگی و ساعات کاری معلمان در مدارس خارجی

_در مدارس ابتدايي ژاپن به ايجاد محيطي شاداب ، جذاب ، دوستانه و با نشاط بيشتر از آموختن مسائل علمي توجه می شود ، علل موفقیت آموزشی ژاپنی ها چیست؟

_علل موفقیت آموزش و پرورش و مدارس سنگاپور

_سن ورود به مقطع آموزش پيش دبستاني،دبستانی ،متوسطه در قاره های جهان(مقدمه اي بر نظام آموزشي قاره های جهان)

_بهبود كيفيت فرآيند ياددهي ـ يادگيري ،  فراهم نمودن زمينه مناسب براي حذف فرهنگ 20بيست گرايي با ارزشیابی توصیفی

_تاثیر و گسترش برنامه آموزش معلمان زن روستایی در استان سی چوان در کشور چین

_روشهایی برای ایجاد خلاقیت در سازمان، بررسی موانع خلاقیت و خلاقیت در آموزش و پرورش

_بررسی گرايش  کاري يا روابط انساني مديران آموزشگاه ها بر اساس مقياس L P C فيد لر fidler جهت مطالعه مدیران مدارس

_متن توصیه نامه یونسکو مربوط به مقام ومنزلت معلم

 

 _منشـور همکاری» راهبردهای اولویت دار سازمان آموزش و پرورش استان کردستان

 

_وضعیت حقوق،ساعات کار،اضافه تدریس وبازنشستگی معلمان و مدارس و آموزش وپرورش کشورهای خارجی/آلمان

 

_مختصری در مورد مدارس خصوصی و دولتی کشور امارات

 

_لزوم توجه به فن آوری اطلاعات و ارتباطات سازمانهای آموزش و پرورش کشور(سخنرانی زنده یاد مهندس علاقمندان)

_اهميت و ضرورت بازنگري ارزشيابي تحصيلي در آموزش و پر ورش

_شناخت مبانی مدیریت تغییر ،وطرحی برای تغییر درسازمان

_نقش معلمان وتعلیم وتربیت در توسعه یا عقب ماندگی کشورها

_افت تحصیلی ،آفت جامعه فرهنگی ومشکل مدارس ایران

_رويكردي نوين در مسائل آموزشي ، آموزش به مثابه فرهنگ ،آموزش در ژاپن و آمریکا

_نگاهی به وضعیت آموزش و پرورش و مدارس ژاپنی ، اصلاحات آموزش و پرورش ژاپن،ساعات و مواد درسی دبیرستانهای ژاپن

_اصلاحات آموزشی اجتناب ناپذیر وجهانی است ،تجربیاتی ازمدارس ژاپن

_راه هاي گسترش فرهنگ مطالعه ،تحقیق و پژوهش معلمان

_ ضرورت حذف نمره از مدارس کشور و ارزشیابی توصیفی

_اثرات مخرب غیبت ، بدگویی و تبعیض درسازمان ها ،ادارات و مدارس

_آموزش و پرورش ایران و توسعه پایدار

_منشاء انقلاب کيفيت در ژاپن ،روشهای ارتقای کیفیت وافزایش بهره وری

_ضرورت ايجاد تیم های کاری و مراحل شکل گيری آنها برای ایجاد انگیزه در کارکنان

_علل وقوع اشتباه ، درس گرفتن از اشتباه و پیشگیری از وقوع اشتباه افراد

_نگاهی به اشتغال زنان در عرصه مدیریت

_مختصری در مورداعضا ووظایف شوراهای آموزش وپرورش مناطق

_پیشنهاداتی به مدیران اداره آموزش و پرورش، معاون آموزشی ، معاون پرورشی و تربیت بدنی جهت بهبود کارو موثر بودن

_پیشنهاداتی به مدیران ادارات و سازمانهای آموزش و پرورش در مورد وبلاگ و سایتهای اینترنتی معلمان

_پژوهش‌سرا مکاني مناسب براي شكوفايي استعدادهاي دانش آموزان

_با همکاران حسود خود چگونه برخورد کنيم؟ هفت را برای غلبه بر دلشوره ، اضطراب و افکار منفی، در محل کار چگونه بر عصبانیت خود غلبه کنیم؟

_خلاصه تحقیق بررسي ميزان تحقق اهداف کانونهاي فرهنگي-تربيتي از ديدگاه دانش آموزان و مربيان

 

د :مربیان پرورشی ،مشاوران و مسایل تربیتی آموزشگاه

_آیا تلفن‌همراه مانع تحصیل دانش‌آموزان می‌شود؟ مضرات جدید موبایل

_اهمیت مشاوره در حل معضلا ت دانش آموزان ،رنگ و امنیت روانی مدارس ، دختران کمرو

_نتایج تحقیقات داخلی و خارجی در مورد علل ناهنجاریهای اجتماعی دانش آموزان راهنمایی،مطالب مفید برای مطالعه

_ نظارت بر روان دانش آموزان در مدارس ايراني در مقايسه با کشور فرانسه و سوئد ناکافی است! ، لزوم وجود مشاور و روانشناس در مدارس

_بيشتر معتادان به موبايل از اعتماد به نفس پاييني برخوردارند

_ زمينه خلاقيت در كودكان و ارتباط تخيل با خلاقيت در كودكان

_خصوصیات افرادی که اعتماد به نفس پایینی دارند،روشهای تقویت قدرت ابراز وجود و اعتماد به نفس

_عوامل موثر دربهداشت رواني دانش آموزان

_لزوم توجه به سلامت وبهداشت روانی ، تعاریف رشته های فرعی روانشناسی

_احادیث مرتبط با بهداشت روان،غصه خوردن و انسان متعادل

_راهکارهای نوین تعلیم و تربیت ، روشهای تربیت دینی،نمونه اي از روشهاي تربيتي قرآن

_شيوه آموزش مفاهيم ديني به کودکان در مدارس و خانواده ها، تربیت دینی صحیح نیازمند شیوه های نوین آموزشی است

_اهميت توجه به مشکلات دوره نوجواني ،فرزندانمان را برای زندگی در اجتماع آماده سازیم ،محیط سالم  شرط تربیت صحیح

_نحوه برخورد با پرسشهای جنسی کودکان و نوجوانان و نقش مربیان در بهداشت بلوغ

_مطالبی در مورد علل پرخاشگری کودکان ، ناسزاگویی و بدهنی فرزندان و دانش آموزان برای والدین و اولیای مدارس

_خلاقیت در کودکان و دانش آموزان وآشنايي باخصوصيات دانش آموزان خلاق،چگونه بدانیم فرزندمان خلاق است؟

_نقش مدرسه ، معلم و مشاوران درايجاد بهداشت رواني دانش آموزان

 

_ لزوم تقویت قدرت ابراز وجود برای سلامتی روانی دانش آموزان توسط معلمان ، مربیان پرورشی و مدیران مدارس

_معنا و مفهوم تربیت ، اصول و روشهای تربیت و نگاهی به جایگاه مهم امور تربیتی و نقش مربیان پرورشی مدارس

_خلاقيت در مديريت و نوآوری در سازمان

_ راههای پرورش خلاقیت و اهمیت آن

_خلاقیت چیست و چگونه می توان دانش آموزان را خلاق بار آورد؟پیشنهاداتی برای معلمان.

_معرفی مراحل و دوره‌های تربیتی در اسلام و تشویق و تنبیه فرزند

 

_نقش فعالیتهای پرورشی مدرسه در تربيت اجتماعي دانش آموزان

_ساخت و طراحی مقیاس بررسی ترس در بزرگسالان با عقب ماندگی ذهنی ( FSAMR )،مدرسه کودکان استثنایی

_امان از این تبلیغات رنگارنگ تجاری! ،بد آموزی وضررهای تبلیغات تجاری رسانه برای

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم دی ۱۳۸۹ساعت 21:38  توسط اردشیر خلیلی  | 
درس پرورشي و ارائه بهترين روش تدريس
اين وبلاگ متعليق به يك مربي پرورشي است كه حدود 24 سال سنوات خدمت در آموزش و پرورش در كسوت مربي پرورشي و مشاوره دارد در اين وبلاگ قصد داريم كه محتواي آموزشي درس پرورشي در مدارس متوسطه و راهنمايي با توجه به تجارب خود از نو تعريف و ارايه دهيم.
ابتدا لازم به ياد آوري است كه هدف از ايجاد پرورشي در زمان شهيد عزيز رجايي مظوم و معلم نمونه‌ي واقعي تربيت و پرورش فرزندان اين آب و خاك بر اساس تعاليم روشن و روح‌بخش اسلام و قرآن بود اما چه شده است كه امروز خانواده اين شهيد گرانقدر را ضد انقلاب و نظام معرفي مي‌كنند قصه طولاني دارد كه نتيجه كوته‌فكري و تنگ نظري و تماميت‌خواهي آنان را دارد و خانواده شهيدان رجايي، بهشتي، همت و امام(ره) و ... همچنان در اوج سلامت و اسلاميت و نزديك‌ترين به تعاليم قرآن هستند و اين نسبت دهندگان هستند كه فرافكني مي‌كنند.
آيا مربيان پرورشي ما در راستاي سوق دادن دانش‌آموزان به سمت وسوي اين هدف موفق بوده‌اند؟
آيا از ابزارها و امكانات لازم برخوردار هستند؟
آيا جامعه فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي با اين هدف هماهنگ هستند؟ يا اينكه هرآنچه مربيان رَشته مي‌كنند ساير نظام‌هاي اجتماعي آن‌را پنبه مي‌كنند و عملاً فعاليت مربيان را خنثي مي‌كنند.
آيا از اسلام و تعاليم قرآن چيزي براي دفاع باقي گذاشته‌اند كه مربيان بخواهند از آن دفاع كنند؟
آيا داعيان مديريت جهاني و تنها دولت اسلامي در طول تاريخ از دروغ، تهمت، تقلب، آبروريزي و ... ديگر چيزي از رذايل اخلاقي گذاشته‌اند كه مربيان پرورشي بخواهند سربلند در محيط مدرسه و جامعه به فعاليت بپردازند؟
آيا با مظالم حدود بيست سال اخير بر معلمان زحمت‌كش و نجيب حرف ديگري براي گفتن مانده كه مربيان بخواهند از آن دفاع كنند؟
و ده‌ها و صدها آياي ديگر كه همگي بي‌جواب مانده و در عين حال پاسخ آن‌ها بر همگان روشن است.
مربيان پرورشي در سخت‌ترين زمان ممكن بايد از چيزي دفاع بكنند كه در جامعه مديريتي و رسانه‌اي حاكم موجود نمي‌باشد. ولي بايد آن را به بهترين صورت ممكن به آينده‌سازان جامعه منتقل كنند. در قرآن كريم سوره نساء خداوند خطاب به مردم مي‌فرمايد «هرگاه به اختلافي گرفتار شديد كه قادر به حل آن نشديد به قرآن متوسل شويد باشد كه رستگار شويد»
پس به خود و همكاران پرورشي و عزيزاني كه هنوز بر اعتقاد راسخ خود هستند توصيه مي‌شود به قرآن رجوع كنيم يا به قولي برگرديم كه راهگشاي همه است و هر كسي در هر عنوان و مقامي قرار دارد اگر اعمال، گفتار، كردار و رفتار او مطابق قرآن بود مي‌پذيريم و به دانش‌آموزان و جامعه‌ي امروز و فردا معرفي مي‌كنيم و هر كسي خلاف آن بود را هم معرفي كرده و بخواهيم از آن دوري كنند كه راه شياطين را مي‌پيمايند.
شما مي‌توانيد دروسي را كه هر جلسه بايد با دانش‌آموزان كار كرده و تدريس نماييد در عنوان جلسه مربوطه جستجو نماييد
+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم دی ۱۳۸۹ساعت 21:33  توسط اردشیر خلیلی  | 
آموزش و پرورش كليد فتح آينده است و از دير باز انتظار از آن اين بوده است كه نسل امروز را براي زندگي در جامعه ي فردا آماده سازد در اين ميان مدرسه و منابع انساني آن به عنوان يكي از مهمترين اجزا مي توانند زمينه رشد و تربيت متعادل شخصيت دانش آموزان را فراهم نمايند .

بديهي است كسب مهارت و توانايي لازم توسط نيروي انساني مدرسه براي تامين نيازهاي متنوع و معقول دانش آموزان و استفاده از تكنيك هاي نو و بهره مندي از تجربه هاي مفيد ديگران و تجهيز آنان به شيوه هاي كارآمد و نوين تربيتي جزء الزامات اوليه مي باشد . با عنايت به مطالب فوق دفتر مشاوره تربیتی در نظر دارد با طراحي و اجراي كارگاه هاي افزايش مهارت هاي تربیتی منابع انساني مدرسه ( مدير ، معلم ، کارکنان اداري / اجرايي ) ، زمينه را براي استفاده از اين ظرفيت انساني ارزشمند در تربيت دانش آموزان فراهم نمايد .


 

اهداف :

 

- تبیین جایگاه تربیت در مدرسه براساس ساحت های تربیتی مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش

- احیا و تعمیم نقش تربیتی منابع انساني مدرسه ( مدیر ، معلم، كاركنان اداري / اجرايي )

- وحدت رویه در فرآيند تعليم و تربيت

- تقويت فضای تربیتی حاكم در مدرسه

- کیفیت بخشی برنامه ها و فعالیت های تربيتی استفاده مناسب و بهینه از توانمندی هاي کارکنان مدرسه در فرآيند تعليم و تربيت


- اعتلاء جایگاه تربیت در رفتار ، گفتار و منش كاركنان مدرسه

- فرهنگ سازی در زمینه مسائل تربیت در جامعه و معرفی جایگاه و اهميت آن


 

 

 

 

ضرورت :


منابع انساني مدرسه براي نقش آفريني خود در فرايند تعليم و تربيت چنانچه مجهز به سازوكار هاي لازم باشند می توانند بستر مناسبي را براي پرورش استعداد ها و توانمندي هاي دانش آموزان فراهم و زمینه ي تغییر و تحولات شگرفی را در مجموعه آموزش و پرورش ايجاد نمايند . يكي از مناسب ترين اين سازوكار ها كارگاه هاي مهارت ورزي است ، براي دستيابي به اين امر مهم و تحقق اهداف پيش بيني شده ، دفتر مشاوره تربيتي در نظر دارد در سال 1389 كارگاه هاي افزايش مهارت هاي تربيتي منابع انساني مدرسه را به صورت تخصصي برگزار نمايد اميد است اين حركت زمينه انسجام و هماهنگي فعاليت هاي تربيتي را بيش از گذشته فراهم آورد .


مستندات قانونی :


 

1- فراز هايي از سخنان مقام معظم رهبری در خصوص امور تربیتی

2- قانون احیای معاونت پرورشی و تربیت بدنی در وزارت آموزش و پرورش مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 21/4/85 ( تبصره 6 )

3- آیین نامه اجرایی قانون احیای معاونت پرورشی و تربیت بدنی در وزارت آموزش و پرورش مصوب هیئت محترم وزیران

4- سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 20 ساله

5- اسناد تحول بنيادين آموزش و پرورش

6- مشاركت معلمان در فعاليتهاي پرورشي مصوبه ششصد و چهل و نهمين جلسه ي شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 26/3/1379

7- شرح وظايف دفتر مشاوره تربيتي

8- ماموريت ها و وظايف كارشناسي تعميم و احياي نقش تربيتي كاركنان مدرسه


 

حیطه عمل ( دامنه شمولیت ) :


 

- افزايش مهارت هاي تربيتي ده درصد از منابع انساني مدارس بالاي 200 نفر دانش آموز ( مدیر ، معلم ، كاركنان اداري / اجرايي مدرسه ) به صورت تخصصي و حرفه اي .

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم دی ۱۳۸۹ساعت 21:21  توسط اردشیر خلیلی  | 


+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم دی ۱۳۸۹ساعت 21:19  توسط اردشیر خلیلی  | 

رند باشی یا نباشی؛ فارسی بدانی یا ندانی؛ سیر و سلوک را نفس کشیده باشی یا نکشیده باشی؛ سخن شناس باشی یا نباشی؛ وقتی به ایهامستان دل‌انگیز این نابغه نامدار قرن هشتم ایران‌زمین گام می‌نهی، لبریز می‌شوی از حسی تازه‌تر از باران، حس «دوستی و درستی». مثل کسی که روزهایی را در سفرهای پی‌درپی و گردش در باغ‌های پر سایه و ثمر گذرانده باشد و بعد از او بپرسی: سفر چگونه بود؟ می‌گوید: «خوب، جایتان خالی» همین! یعنی آنچه دیده و شنیده و آن جاها که رفته و هوایی که تازه کرده و گرد خستگی از جان و ورح زدوده، در همین پاسخ کوتاه خلاصه می‌کند.
شما هم وقتی در شکرستان شیرین سخن شیرازی به گردش و معنا جویی می‌روی، از آن همه دیده‌ای و شنیده‌ای و گرد ملال از جان و روح زدوده‌ای و تازه شده ای و همه حس ایرانی بودنت را باز یافته‌ای و بیرون آمدی، از تو بپرسند چگونه بود؟ می‌گویی: «خوب، جایتان خالی» همین! سوغات خود خواجه هم از آن همه تأملات عارفانه و دریافت‌های سر در گریبانه و سوداهای مستانه، از همین جنس است؛ جمع کثراتی از معناها و دریافت‌ها و دیده‌ها و خوانده‌ها و شنیده‌هایش در نزدیک به پانصد غزل گهربار خلاصه شده است. از این سبب است که حافظ را عصاره و خلاصه همه ادب و فرهنگ ایران زمین می‌دانند. و نیز آیینه بازتاب آن گوهرها...
تازه این گوشه شناخته شده و مکرری از حافظ خوانی است و تا حافظ دانی هنوز هزار راه نرفته و هزار ابهام ناشکفیده باقی است. شیرین سخنِ شهرآشوب پارسی، انگاری هم دور است، هم نزدیک. دور است چون پیچاپیچ ایهامات و متناقض نماهایش به آسانی به دست نمی‌آیند. و نزدیک است چون گه گاه از لابلای هجاهای فاخرش ...

 بلبل از فيض گل آموخت سخن ورنه نبود
 اين همه قول و غزل تعبيه در منقارش...    ادامه ی مطلب


+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم دی ۱۳۸۹ساعت 20:53  توسط اردشیر خلیلی  | 
             با سلام به اول مربی عالم

در ادامه فعالیتهای مربیگریم در دبیرستان شهید مفتح شهر مهمانواز جونقان

شهر جونقان در ۴۵ کیلومتری مرکز استان و۲۰کیلومتری مرکز شهرستان با جمعیتی بالغ بر ۲۰ هزار نفر  مردمی خونگرم ودر مهمان نوازی شهرتی بسیار زیاد مردمی سخت کوش وپر کار و با صداقتی بی مثال

جونقان به معنی جوی خون عموم مردم این شهر با صفا کشاورز وزحمت کش و خودکفا در بسیاری از امور زندگی خود در سال ۱۳۶۹از طرف اداره اموزش وپرورش شهرستان با ابلاغ مربی پرورشی در دبیرستان شهید مفتح مشغول بکار شده ام در ابتدایی سال با انکه من یک لر زبان و با زبان ترکی هیچگونه اشنایی نداشتم اما علاقمند به زبان ترکی ومرام این مردم بودم چرا که همسرم نیز در زمان دانشجویی من و قبل از حضور من در این شهر مدیر دبیرستان دخترانه این شهر مشغول به خدمت بود که این عامل به علاقمندی من افزوده بود مشغول به تدریس شده ام در نیمه دوم ماه مهر بود که بدلیل کمبود دبیر در سالهای ۱۳۶۹-۱۳۷۰ بصورت متفرقه در هر کلاسی که دبیر نبود من میرفتم که هم با دانش اموزان اشنایی پیدا کنم و هم با توانها وتخصص در رشته های پرورشی که در بین دانش اموزان بود اشنا شوم تا اینکه در کلاس دوم رشته تجربی با دانش اموزی که کمی با روشهای تربیتی اشنا نبود اما در عمل علاقمند و صادق به انجام رفتارهای سالم بود اما در بین سایر دانش اموزان به شیطنت وازار رسان معرفی شده بود

اشنا شده ام وبعضی از دانش اموزان من را که یک مربی پرورشی و شاید همان مهمان تازه وارد بشهرشان بودم واون شم مهمانوازیشان بود که من را نسبت به این دانش اموز در نزدیک شدن و اشنا شدن وبهتر بگویم دوست شدن با او را منع میکردند چرا در تصور این بودند که این دانش اموز کمی سرکش و دیر پذیر  است اما علاقمندی من به اصلاح و تربیت پذیری این دانش اموز شک نداشتم به کلاس درس دینی که همان بینش اسلامی است رفتم کمی از خاطرات دوران جنگ و دوران دانشجویی در تربیت معلم لاهیجان برایشان تعریف میکردم اما همه نگاهم وتوجه ام به رفتار و کنش و واکنش این شخص بود در حین حرف زدن من همان دانش اموز با زبان ولهجه قشنگ ترکی گفت (بو یالندی ) من شنیدم که یک کلمه ای گفت اما با اینکه نمی دانستم معنای این کلمه چیست هیچ عکس العملی امجام نداده ام فقط این کلمه را هم روی یک تکه کاغذ و هم در ذهنم  سپردم

 

+ نوشته شده در  شنبه هجدهم دی ۱۳۸۹ساعت 21:56  توسط اردشیر خلیلی  | 
            این دسته فعالیتهای پرورشی عبارتند از

۱-انتخاب در گروه اموزشی مربیان پرورشی در گروه شهرستان ومنتخب استانی

۲- طراح سوالات درس دینی وقران سوم راهنمای شهرستان واستان که هماهنگ استانی بود با ابلاغ مسولان دوره متوسطه استان

۳-مربی برتر در مسابقات سرودهای کشوری در اردوگاه شهید رجایی نیشابور و انتخاب مربی سرود در سرودهای محلی وحضور در مسابقات کشوری

۴- گذراندن بیش از ۹۰۰ ساعت دوره ضمن خدمت در فعالیتهای مختلف رشته پرورشی در دوره متوسطه

۵-حضور در دوره دبیرستانهای شهر جونقان وفرخشهر وشهرکرد

۶-اولین مربی پرورشی در مراکز پیش دانشگاهی استان که در شهرکرد تاسیس شد

۷   - حضور مداوم بمدت ۲۳ سال در دوره متوسطه در ۳ استان تهران ناحیه ۱ میدان تجریش و ۵ سال دبیر و معاونت پرورشی هنرستان شهید چمران شاهین شهر از شهرستان برخوار ومیمه

و از تن در نیاوردن لباس مربیگری پرورشی در هر شرایط ومسولیتهای که در طول ۲۵ سال خدمتی داشتم و هیچگاه از کلاس ومربی پرورشی بودن فاصله نداشتم وشاید سخن شهید رجایی بود که مرا سخت علاقمند به مربیگری انهم در سطح مربی ماندن نگه داشت خدایا شهیدان بزرگ اهدافی بزرگ داشتند اما دشمن تاب ماندگاریشان را نداشت وهستند مربیانی که دلشان دینشان اهدافشان کمتر از هدف ان شهیدانامورتربیتی نیست اما خودت یارای افکارشان باش و اما سایر برنامهای یک مربی پرورشی را برای شما

 

 

+ نوشته شده در  جمعه هفدهم دی ۱۳۸۹ساعت 15:44  توسط اردشیر خلیلی  | 
خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار

در ادامه فعالیت مربیگری و گذراندن دورهای ضمن خدمت در خصوص اموزش اردویی و کمکهای اولیه در سازمان حلال احمر شهرستان و اموزش سرود وتاتر در مراکز اموزش ضمن خدمت استان

وادامه فعالیتهای پرورشی بود که ما در جلسات مربیان شهرستانی وحتی جلسات استانی مشکلات ونارسایی های وپیشنهاداتی را بگوش مسولان استانی میرساندیم اما از انجا که هم در مدارس وادارات وحتی در اداره کل هم افرادی بودند که شناجت خوبی از امورتربیتی و مربی پرورشی نداشتند راهکارهای داده شده از طرف مربیان را نادیده ویا بعضا خوب حلاجی نمی کردند اما از یک طرف میز ریاست را طالب بودند وهر روز با ارسال بخشنامهای خلق ساعه مانع پیشرفت کار مربیان بودند وشاید بدلیل عدم شناخت واقعیتهای پرورشی بود وحتی عدم توان خود بعضی دوستان پرورشی نیز هم بود بهر شکل سال دوم با خاطره ای که هرگز فراموش شدنی نیست با گذر از دورانی پر تلاطم وازبین رفتن جان یکی از بهترین دانش اموزانمان که بحق شایسته ترین بود در دوره ای اموزش نظامی توسط یکی از مربیان پرورشی که شاید این نمونه بارز عدم شایستگی وتوان مربی نیز بود که یک خانواده در اثر اشتباه یک مربی تنها فرزند پسر خود را از دست بدهد و۶خواهر کوچک را بی برادر کند واین خاطره که هنوز ۲۴سال میگذرد اما ارام وقرارم را سربرده اما مربی محترمی که شاید روزی سری به این وبلاک بزنی حتما تا در کلاس و مدرسه ای همیشه مربی بمان چرا که اگر هر مسولیتی بگیرید زودتر رفتنی هستی پس مربیگری پایادر هست وبماتن

 

+ نوشته شده در  جمعه هفدهم دی ۱۳۸۹ساعت 15:25  توسط اردشیر خلیلی  | 
              بنام اول مربی عالم

سال اول کاری را شروع کردم و در طول هفته بر اساس بخشنامه در یافتی از اداره مربوطه بایستی یک مربی شاغل در اموزشگاه ۲۴ ساعت فعالیت ۸ساعت تدریس وحضور در کلاس وشناخت شخصیتی وخصوصیات دانش اموزان کلاس می رفتم تا اینکه در طول هفته ها برنامه ریزی میکردم و اساس کاری یک مربی پرورشی پر کردن اوقات فراغت وغنی کردن این اوقات بود در هر هفته ۶ برنامه عهده

صبحگاهی بود که به عهده یک کلاس بود وما فقط پایه های چهارم وپنجم را و ۳ پایه راهنمایی را میتوانستیم در بر نامه کاری پوشش دهیم

تا اینکه برنامه های و مناسبتهای خاص یا ایام الله های مشخصی میبود که اجرای برنامه را به افراد توانا محول میکردیم اما این فقط ابتدای کار پرورشی بود عدم شناخت بعضی مدیران مدارس ویا شاید هنوز عدم اشتیاق وعدم شناخت کافی از رشته پرورشی بود که هنوز در سالهای اولیه این رشته نو پا مربیان را در مدارس با اصطلاحاتی نا شایست (مثلا جاسوس اداره )خطاب میکردند تا اینکه خدا را شکر استقامت مدیران نظام ومسولان وزارتخانه با تفکرات خوب وشایسته توانستند افکار بلند و رسایی شهیدان رجایی وباهنر را در نظام اموزش وپرورش اجرا کنند سال اول را با کاستی های فراوان و تجربه کم اما خاطرات شیرین با اجرایی چند اردوی برون استانی و درون استانی و حضور در مسابقات دوره ای امورتربیتی وکسب حداقل ۵ رتبه اول شهرستان و۳ رتبه استانی در دوره راهنمایی و همکاری بعضی از اموزگاران ودبیران با تجربه سپری کردم اما سالهای بعد براحتی سال اول نبود

+ نوشته شده در  جمعه هفدهم دی ۱۳۸۹ساعت 15:7  توسط اردشیر خلیلی  | 
            بنام انکه خالق هستی را افرید

من یک مربی پرورشی هستم واز تاریخ ۱/۷/۱۳۶۸در اداره اموزش و۱پرورش شهرستان فارسان از توابع استان زرخیز چهارمحال وبختیاری سر زمین شیر سنگی وسرزمینی که بنابه دست نوشتهای مورخی المانی دکتر گریشمن که ۳۰۰۰سال قبل از میلاد اثاری در کوهای سربفلک کشیده زرد کوه نشان از بقای انسانهای دارد که حاکی از تمدن بسیار بالا سرزمین اب وافتاب با مردمانی مهمان نواز وبا صداقتی وصف نا پذیر شروع بکار در رشته پرورشی نمودام ابتدا در یک اموزشگهاهی در روستاهی بنام راستاب ۲۵ کیلومتری مرکز شهرستان و ۴۰ کیلومتری مرکز استان در ۲ مقطع ابتدای وراهنمای که مشترکه بدلیل عدم امکانات در یک محوطه بودند و حدود ۱۵۰ نفر دانش اموز و ۵ پایه ابتدای و ۳ پایه راهنمای با این نگاه که در دوره کاردانی در مرکز تربیت معلم شهید رجای لاهیجان اموخته بودم حالا باید شرح وظایفم را بخاطر عشقی که به این رشته واین دانش اموز معصوم داشتم خوب انجامش دهم

 

+ نوشته شده در  جمعه هفدهم دی ۱۳۸۹ساعت 14:47  توسط اردشیر خلیلی  |